Ultralyd er en viktig teknologi som brukes av vårt helsepersonell for å veilede injeksjonsbehandlinger for muskel og skjelett problemer. Når det gjelder kortisonsprøyter, er ultralyd spesielt viktig for å sikre at kortisonet blir levert presist til det berørte området og redusere risikoen for bivirkninger.

En av fordelene med ultralydveiledning av kortisoninjeksjoner er at det tillater helsepersonell å visualisere og måle tykkelsen på det berørte vevet og den eksakte plasseringen av injeksjonen.

Dette er spesielt viktig fordi kortison har potensielle bivirkninger når det blir injisert i feil område, som smerter, infeksjoner eller tap av funksjon. Ultralydveiledning reduserer risikoen for disse bivirkningene og gir pasienten bedre resultater.

Imidlertid er det også viktig å merke seg at ikke alle muskel- og skjelettproblemer skal behandles med kortisoninjeksjoner. Generelt sett skal kortisoninjeksjoner bare brukes som en del av en helhetlig behandlingsplan og ikke som en enkeltstående behandling. De bør også bare brukes hvis andre behandlingsalternativer ikke har fungert eller er utilgjengelige. I tillegg bør kortisoninjeksjoner ikke brukes hvis pasienten har en aktiv infeksjon eller allergisk reaksjon på kortison.

Det er viktig å konsultere med en kvalifisert helsepersonell før man tar en beslutning om kortisoninjeksjoner, da de kan gi pasientene informasjon om de beste behandlingsalternativene for deres individuelle situasjon. Dersom du ønsker en time for å vurdere om behandlingen er noe for deg, vennligst ring 22 95 11 14 eller bruk vårt kontaktskjema

Toralf Thomassen (Kiropraktor&Fysioterapeut)

Les mer om ultralydveiledede injeksjoner

Kortisoninjeksjon er nyttig til mange ulike smerte og betennelsestilstander der fysikalsk behandling og trening ikke fører frem. Ultralydveiledet injeksjon vil sikre at injeksjonen plasseres riktig slik at den får optimal effekt på minst mulig dosering. Det er vanlig med 1- 2 behandlinger med kortisoninjeksjoner med 3-4 ukers mellomrom. Vi anbefaler en kontroll 3-4 uker etter behandlingen med kortison.

Hva er Kortison?
Kortison ligner på kortisol som er et naturlig hormon i kroppen. Kortisol kalles ofte for ‘stresshormon’ på grunn av rollen det spiller i kroppens stressrespons. Kortisol påvirker vevenes opptak og forbruk av glukose, og immunforsvaret. Preparatet etterligner ditt naturlige hormon du allerede har i kroppen, og dosen som settes er ikke større enn den du selv produserer en dag du er svært stresset.


Henvist fra fastlege eller annen helsepersonell?
Vi mottar pasienter fra fastlegekontor og andre helsepersonell (kiropraktor, manuellterapeut, fysioterapeut, naprapat, osteopat m.m.) som ønsker en second opinion med diagnostisk ultralyd eller vurdering for ultralydveiledet injeksjon.

I alle tilfeller vil en tilbakemelding sendes til henvisende helsepersonell om vurdering og anbefalt tiltak. I noen få tilfeller avdekkes ting som må henvises til spesialist eller supplerende bildediagnostikk (MR. RTG. CT) før igangsetting av behandling. Kopi av svar og ny informasjon vil sendes dit det ønskes.

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling – Lavere dose, nøyaktig plassering og bedre resultat
Ultralydveiledet kortisoninjeksjon er en relativt ny type behandling som er effektiv på en rekke akutte og kroniske betennelsestilstander. For noen plager er ultralydveiledet injeksjonsterapi de seneste årene blitt førstevalget som behandling. Mye av årsaken til dette er ultralydundersøkelser. En ultralydundersøkelse vil i første omgang kunne avgjøre om injeksjon er riktig behandling for problemet ditt eller om annen behandling heller bør benyttes. Ultralyd gjør at terapeuten kan se hvor nålen blir satt. Det er fire grunner til at dette er gunstig:

 • injeksjonen vil treffe det betente vevet og ikke skade det friske vevet rundt
 • mindre doseringer kan settes
 • du trenger færre behandlinger
 • injeksjonen er mindre smertefull enn en «blind» injeksjon

Kortisoninjeksjon er førstevalget på følgende skader og plager

Kortisoninjeksjon er for de fleste en nest siste utvei. Dersom trykkbølgebehandling, dry needling, øvelser, fysioterapi, kiropraktikk og alt annet er prøvd ut uten effekt er kortisoninjeksjon noe som kan vurderes. Siste utvei er operasjon. Årsaken til dette er at både kortisoninjeksjon (eller annet betennelsesdempende preparat) og kirurgi kan ha bivirkninger. Injeksjoner kan svekke det friske vevet i kroppen, og selv om smertene og betennelse går bort, sitter du etter behandlingen med et område som kan være svekket og være mer utsatt for ny skade. Sjansene for å treffe friskt vev reduseres når injeksjonen settes mens vi ser på ultralydbilder i sanntid under behandlingen.

Typiske skader som behandles med kortison

I mange tilfeller ender man opp med ikke å sette kortison sprøyte pga

 • manglende indikasjon
 • mistanke om infeksjon eller nedsatt allmenntilstand
 • annen behandling ikke er prøvd ut
 • på grunn av kontraindikasjoner

Det er vår kliniske og tverrfaglige undersøkelse, samtale om sykehistorie og påfølgende ultralydundersøkelse som avgjør om du som pasient skal få kortisoninjeksjon. Like viktig som selve injeksjonen med kortison er informasjon du skal motta etterpå.

Det er svært viktig at du får god informasjon om avlastning og eventuell bivirkninger. Vi injiserer aldri kortison direkte i en sene eller der det er mistanke om seneskade.

Ved injeksjon i en slimpose nær en sene informerer vi pasienten om den forbigående økte rupturfaren i senen. Riktig aktivitetsnivå og når starte med trening og øvelser er svært viktig for å få et godt resultat av injeksjonsterapi.

Vi jobber også tverrfaglig med fysioterapeut som vil gi spesifikke øvelser for å unngå fremtidig tilbakefall og mer langvarig effekt. Epikriser blir sendt til din fastlege via norsk helsenett

ultralydveiledet injeksjon

Typiske skader vi kan behandle med kortison er:

 • Slimposebetennelser
 • Kalkbursitt
 • Betennelse i ledd / leddgikt
 • Adhesiv kapsulitt / frossen skulder
 • Seneskjedebetennelse / tendosynovitt
 • Skuldersmerter / impingement syndrom
 • Bakers cyste
 • Ganglion eller seneknuter
 • Piriformis syndrom
 • Lateral epikondylitt (NB: Injeksjoner settes ikke i senen ettersom det kan gi økt fare for seneruptur).

Kirurgi har lang rehabiliteringstid og fører ofte med seg muskelatrofi. Dette forlenger skadeforløpet og en atrofiert muskel (det vil si at muskelmassen krymper) vil aldri bli helt som før og være noe svekket. Kneoperasjoner fører som regel med seg atrofi rundt kneet for eksempel.

Hvordan setter jeg opp en time for ultralydveiledet kortisoninjeksjon

Michael D. Parham og Nina Wiggen tilbyr nå ultralydveiledet injeksjonsbehandling. Dr. Lars Hektor Fosse er medisinsk ansvarlig. Behandlingen foregår på Din Helse Bjølsen. Du vil bli vurdert klinisk og medisinsk på forhånd av behandling. Dersom det avdekkes kontraindikasjoner vil vi dersom nødvendig drøfte problemet med din fastlege, legespesialist eller rekvirere annen bildediagnostikk for å unngå komplikasjoner.

Du kan bestille time via telefon 22 95 11 14 eller via vår online booking. Velg «ultralydveiledet injeksjon» . Ta kontakt via kontaktskjema om du har flere spørsmål

Hva koster behandlingen?

Ulltralydveiledet injeksjon pris:
Tilsammen blir det totalt 1990 kr som inkluderer følgende:


Klinisk/ medisinsk vurdering, ultralydvurdering, medikamenter og utstyr i tillegg til epikrise/tilbakemelding til fastlege.

Prisen er den samme om det er første gang du er hos oss eller om du har vært hos oss før.
Klikk her for å bestille time

Nyheter:

Hva er Kortison?

Kortison ligner på kortisol som som er et naturlig hormon i kroppen. Kortisol kalles ofte for ‘stresshormon’ på grunn av rollen det spiller i kroppens stressrespons. Kortisol påvirker vevenes opptak og forbruk av glukose, og immunforsvaret, noe som utnyttes i behandling. Kortison har rundt 80 prosent av den effekten man får av en tilsvarende dose kortisol. Preparatet er som nevnt et naturlig hormon du allerede har i kroppen, og dosen som settes er ikke større enn den du selv produserer en dag du er svært stresset.

Referanser:

 • Naredo E, Möller I, Cruz A, Carmona L, Garrido J. Power Doppler ultrasonography, but not low-field magnetic resonance imaging, predicts relapse and radiographic disease progression in rheumatoid arthritis patients with low levels of disease activity. Arthritis Rheum. 2008 Apr 15;59(4):563-70.
 • Smith J, Finnoff JT. Diagnostic and interventional musculoskeletal ultrasound: Part 2. Upper Extremity. PM R. 2009 Jun;1(6):547-58.
 • Wu YT, Ho TY, Chen CP, Liang TH, Tsai ChM. Ultrasonography-guided versus blind corticosteroid injections in carpal tunnel syndrome: A randomized controlled trial. Ultrasound Med Biol. 2017 Apr;43(4):743-751.

Er det noen forhåndsregler før en kortison injeksjon?

Du må vente 4 uker etter du har tatt koronavaksinen. Dersom du har alvorlig underliggende sykdom, tidligere hatt en allergisk reaksjon på medisiner, planlagt operasjon eller tar en stor kombinasjon med medisiner må du konferere med fastlege eller sykehus før du setter opp time hos oss.

Kan jeg få kortison når jeg er syk?

Kortison

Du må være feberfri i 14 dager før behandling, lett forkjølet er ok. Er du syk må du til du har vært symptomfri i minst 5 dager.
Hvis du har feber og generelt dårlig allmenntilstand anbefaler vi du tar en prat med lege på forhånd.

Kortison og antibiotika – går det sammen?

Du må vente 14 dager etter at kuren er avsluttet. For kortison anbefaler vi 3-4 uker, men det avhenger av hvor alvorlig infeksjonen er og hvilke plager du har.
NB! Kortison demper midlertidlig immunforsvaret og skal ikke injiseres i kroppen mens du har en pågående infeksjon.

Vaksine og kortison – hvor lenge må jeg vente?

Vi anbefaler 4 uker

Medikamentbruk og kortison – hva er kontraindikasjoner?

Vi ber alltid om en liste over dine medikamenter. De fleste kan justeres i henhold til behandlingen, men trenger ikke kuttes ut.
Har du en sjelden blyødingssykdom eller går på sterke blodfortynnende (Eks. Marevan) må du prate med fastlegen på forhånd.

Kan jeg ta betennelsesdempende?

Bruk av betennelsesdempende medikamenter (NSAIDS – ibux, brexidol, voltaren, naproxen) kan kombineres ved injeksjonsbehandling med kortison. Vi anbefaler som regel paracet dersom du skulle ha behov for å ta smertestillende.

Dersom jeg har fått injeksjonsbehandlig av fastlegen uten effekt, er det noe vits å komme til dere?

Dersom vedkommende satte kortison på deg uten ultralydveiledning så ta kontakt. Vi vil ta et bilde og se om det er nødvendig med ytterligere kortisoninjeksjon ( eller annen type oppfølging / behandling)

Hvor mange kortisoninjeksjoner kan man ta årlig?

Vi anbefaler maksimalt 3 behandlinger årlig

Er injeksjonsbehandling med kortison smertefullt?

Nei, det er som regel ikke veldig smertefullt. Vi bruker svært tynne kanyler (nåler) og unngår smertefulle strukturer.

Trenger jeg sykemelding og får jeg dette av dere?

Dette varierer veldig fra person til person, men ja noenganger kan der være nødvending med sykemelding. Dersom jobben din vanskeliggjør at du kan ta ro fra aktiviteter vi fraråder vil sykemelding vurderes. Vi skriver ut sykemeldinger på klinikken.

Holder det med en injeksjonsbehandling?

Ofte trenger du 1-3 kortisoninjeksjoner.  Du vil komme tilbake på en kontrolltime 14-21 dager etter første injeksjon. På bakgrunn av responsen på behandlingen og undersøkelsen med ultralyd vil det avgjøres om det er behov for 1 behandling til eller om du skal begynne med annen behandling, trening eller om du blir friskmeldt.

Får jeg med journalen eller sender dere informasjon til fastlegen?

Du kan få med deg en utskrift av journalen (koster 100 kr) ellers så sender vi alltid epikrise til fastlegen din eller den som henviste deg til oss dersom vi får ditt samtykke på å dele informasjonen uten ekstra kostnad.

Hva er pris på ultralydveiledet injeksjon med kortisonsprøyte?

Prisen er 1990 kr (alt inkludert). Det vil si for førstegangsundersøkelse med ultralyd, injeksjon og for selve preparatet som benyttes.

Trenger jeg komme til kontrolltime om smerter og symptomer er borte?

Korte svaret er : Ja.
Injeksjonen vil stort sett alltid lindre smertene. Fravær av smerte er ikke det samme som at du er frisk, og det betyr ikke nødvendigvis at skaden er borte av den grunn. For at du skal få et godt resultat av behandlingen er det avgjørende at det gjøres en ny vurdering av skaden. Det skal også legges en plan for videre behandling og i forhold til eventuellt en ny injeksjon. Opptrening og tilpasset aktivitetsnivå i tiden fremover er også noe du trenger rådgivning på.

Finnes det bivirkninger ved kortisonbehandling?

Lokal rødhet rundt stikkområde, lette menstruasjonsblødninger kan forekomme. For sikkerhetsskyld anbefaler vi at du blir ca 15 minutter etter injeksjonen så vi kan se at det ikke er alvorlige reaksjoner på behandlingen.

Hvordan setter jeg opp en time for kortisonbehandling

Bestill ultralydundersøkelse hos Michael D. Parham eller Nina Wiggen. Dette vil inkludere en sykehistorie, klinisk/medisinsk undersøkelse, ultralydundersøkelse og vurdering.

Klikk her for å bestille time

Michael D. Parham