Hodepine og kvalme er en kombinasjon av symptomer som de fleste av oss opplever fra tid til annen. Det kan være et resultat av stress, tretthet, eller til og med bare en bivirkning av en hektisk livsstil.

Vanligvis er hodepine ufarlig og kan lindres med hvile, avslapning eller reseptfrie smertestillende. Du kan også prøve øvelsesprogram mot hodepiner

Det finnes også farlig hodepine som kan være et tegn på underliggende problemer som er alvorlige. Dette kan være hjernesvulst, slag eller infeksjoner. I dette innlegget skal vi se nærmere på når hodepine kan være farlig og hvilke signaler du bør være oppmerksom på.

Dersom du ønsker å utrede din din hodepine, ta kontakt med oss på 950 60 996 eller via kontaktskjema

Symptomer å ta på alvor

Følgende symptomer skal alltid tas på alvor. Tilstandene med uthevet skrift vil bli forklart i detalj lengre ned i dette innlegget.

 • Kraftig intensitet og plutselig debut: Hvis hodepinen plutselig oppstår med ekstrem intensitet uten noen åpenbar årsak, kan det være et tegn på en alvorlig tilstand som for eksempel en blødning i hjernen. Dette kan være ledsaget av symptomer som kvalme, oppkast eller forvirring. I slike tilfeller er det viktig å søke øyeblikkelig medisinsk hjelp. For mer info les om subaraknoidalblødning lengre ned i innlegget
 • Plutselige smerter over tinning og/ eller tyggesmerter, nedsatt allmenntilstand og endring i smakssans. Kan være tegn på temporalisarteritt.
 • Endringer i hyppighet, varighet eller intensitet: Dersom du opplever hyppige eller langvarige hodepiner som er mer intense enn dine tidligere episoder, kan det være et tegn på en underliggende tilstand som migrene, spenningshodepine eller til og med en svulst i hjernen. Det er viktig å oppsøke lege for en grundig vurdering og riktig diagnose.
 • Hodepine etter skade eller ulykke: Dersom du har hatt en nylig hodetraume, for eksempel som følge av et fall eller en ulykke, og opplever hodepine som ikke avtar, kan det være et tegn på en mer alvorlig skade. Dette kan kreve øyeblikkelig medisinsk hjelp for å utelukke hjernerystelse eller annen skade.
 • Plutselige synsendringer: Hodepine kombinert med plutselige endringer i synet, som for eksempel dobbeltsyn, tåkesyn eller tap av synsfelt, kan indikere alvorlige tilstander som glaukom eller optisk nevritt. Det er viktig å søke øyeblikkelig hjelp for å utelukke disse tilstandene.
 • Hodepine hos personer med underliggende medisinske tilstander: Personer med kjente medisinske tilstander, som for eksempel hjertesykdom, høyt blodtrykk eller immunsvikt, bør være spesielt oppmerksomme på hodepine. Dersom hodepinen endrer seg i intensitet, varighet eller har nye symptomer, bør det tas på alvor og diskuteres med din fastlege eller ta kontakt med oss på klinikken
 • Hodepine og generell nakkestivhet: En stiv nakke som er stiv i alle retninger eller spesiellt for fleksjon ( å bøye nakken fremover) kan være tegn på hjernehinnebetennelse. En test for hjernehinnebetennelse er å se om du klarer ta haken mot brystet
 • Hodepine som oppstår om morgenen: dette gjelder spesielt hvis den er forbundet med kvalme eller oppkast. Det kan være en indikator på økt intrakranielt trykk, og det er viktig å søke medisinsk rådgivning for å undersøke mulige årsaker.

Subaraknoidalblødning (SAH)

Subaraknoidalblødning er en type hjerneblødning der blodet spres i rommet mellom hjernen og den tynne hinnen som dekker den (araknoid). Denne tilstanden er ofte forårsaket av en bristet aneurisme i hjernen.

SAH kan gi en plutselig og ekstremt intens hodepine i bakhodet, ofte beskrevet som «den verste hodepinen i mitt liv». Andre symptomer kan inkludere kvalme, oppkast, synsforstyrrelser, nakkestivhet og bevissthetsforstyrrelser. SAH er en akutt medisinsk nødsituasjon, og umiddelbar behandling er essensiell for å redusere risikoen for alvorlige komplikasjoner og dødelighet.

Temporalisarteritt

Temporalisarteritt er en tilstand som kjennetegnes av betennelse i blodåreveggen til hodets overfladiske arterier, spesielt tinningarteriene.

Denne tilstanden kan forårsake alvorlig hodepine, ofte med smerter ved tinningen eller over øyet. Andre symptomer kan inkludere tretthet, vekttap, smerter i kjeven når man tygger, og synsproblemer som kan føre til blindhet hvis den ikke behandles raskt.

Det er viktig å søke medisinsk hjelp umiddelbart hvis man mistenker temporal arteritt, da tidlig diagnose og behandling (vanligvis med kortikosteroider) kan forhindre alvorlige komplikasjoner.

Svulst i hjernen

En hjernesvulst oppstår når unormale celler vokser i eller rundt hjernen. Hodepine er ett av de mest vanlige symptomene på en hjernesvulst, men ikke alle med en svulst vil oppleve dette. Når hodepiner er forårsaket av en svulst, er de ofte beskrevet som vedvarende og verre om morgenen. De kan også forsterkes ved anstrengelse eller endring i kroppens posisjon. Andre relaterte symptomer kan inkludere kvalme, synsproblemer, kramper, personlighetsendringer eller nevrologiske utfall. Ved mistanke om hjernesvulst bør man søke medisinsk evaluering umiddelbart

Nylig hodetraume

En ulykke som resulterer i en kraftig påvirkning mot hodet kan føre til alvorlige skader som hjernerystelse (commotio cerebri), hjernekontusjon eller skallbrudd. Hodepine etter slag mot hodet må tas alvorlig.

 1. Hjernerystelse: Dette er en mild traumatisk hjerneskade som kan føre til kortvarig bevissthetstap, forvirring, svimmelhet og hodepine. Hodepinen kan vedvare i dager til uker etter skaden. Selv om de fleste vil komme seg helt etter en hjernerystelse, kan noen oppleve post-konkusjonssyndrom, hvor symptomer som hodepine, tretthet, og konsentrasjonsvansker vedvarer i uker til måneder.
 2. Hjernekontusjon: Dette er en mer alvorlig type hjerneskade hvor hjernen faktisk har blitt fysisk skadet eller blåmerket. Dette kan føre til alvorlig og vedvarende hodepine, nevrologiske utfall, talevansker, forvirring, og andre alvorlige symptomer.
 3. Skallebrudd: Et brudd på skallen kan også forårsake kraftig hodepine. Det kan være åpent (der huden er skadet) eller lukket. Skallbrudd kan være ledsaget av klar væske (cerebrospinalvæske) som lekker fra nese eller øre, blåmerker rundt øynene («brillehematom») eller bak øret («Battle’s tegn»), og muligvis endringer i bevisstheten.

Hvis man opplever kraftig hodepine etter en ulykke, spesielt i kombinasjon med andre symptomer som kvalme, oppkast, talevansker, svakhet i lemmer, forvirring eller bevissthetsendringer, er det avgjørende å søke medisinsk hjelp umiddelbart for å vurdere skadens omfang og få nødvendig behandling.

Glaukom

Glaukom er en gruppe øyesykdommer som skader synsnerven, som overfører informasjon fra øyet til hjernen. Uten behandling kan det føre til permanent synstap, og det er en av de ledende årsakene til blindhet. Tidlige stadier av glaukom gir ofte ingen symptomer, men over tid kan det redusere sidesynet. I akutte tilfeller kan det oppstå plutselig øyesmerte, hodepine bak øyet, rødhet, tåkesyn, og til og med kvalme. Tidlig oppdagelse, vanligvis ved rutinemessige øyeundersøkelser, og behandling kan bidra til å forhindre synstap.

Optisk nevritt

Optisk nevritt involverer betennelse av optikusnerven, som kan forårsake plutselig synstap i det berørte øyet. Denne synstapet kan være midlertidig eller permanent. Andre symptomer inkluderer smerter ved øyebevegelser og fargeforvrengning. Årsaken kan være autoimmune sykdommer, infeksjoner eller andre tilstander. Optisk nevritt er ofte assosiert med multippel sklerose (MS). Tidlig diagnose og behandling, som ofte involverer steroider, kan bidra til å redusere betennelsen og forbedre synet.

Hjernehinnebetennelse

Ved akutt bakteriell meningitt (hjernehinnebetennelse) vil omkring 50 prosent av alle voksne pasienter ha symptom-triaden med feber, nakke- og ryggstivhet og endret mental tilstand (hodepine kvalme svimmelhet sliten nakkestiv)

Mer enn 95 prosent har to av fire følgende tegn:

 • Høy feber
 • Hodepine. Hodepinen er typisk alvorlig og atskiller seg fra annen hodepine, som for eksempel spenningshodepine.
 • Nakkestivhet
 • Påvirket mental status, for eksempel apati, sløvhet eller bevisstløshet.

Hodepine og kvalme er blandt symtomene du kan få ved hjernehinnebetennelse. bildet er en illustrasjon av ulike typer symptomer i forbindelse med denne tilstanden

I tillegg kan man ha kramper. Man kan også ved hjernehinnebetennelse ha mindre dramatiske symptomer, som moderat feber, hodepine, slapphet og svimmelhet.

I tillegg til de nevnte situasjonene over, er det også viktig å være oppmerksom på visse livsstilsfaktorer og advarsler som kan være indikasjoner på når hodepine bør tas på alvor. Et uventet vektap, spesielt hvis det skjer sammen med hodepine, kan være et tegn på underliggende helseproblemer som bør utredes nærmere.

Økt intrakranielt trykk og hodepine

Økt intrakranielt trykk (ICT) oppstår når det er en økning i trykket inne i skallen, ofte på grunn av en svulst, blødning, infeksjon, eller hevelse i hjernen. Dette økte trykket kan klemme på hjernen og forårsake en rekke symptomer og du vil ha hodepine hver dag. En av de mest fremtredende symptomene er en vedvarende, intens hodepine som ofte blir verre om morgenen eller ved bøyning. Andre tegn kan inkludere kvalme, oppkast, tåkesyn, og endringer i bevissthet. Økt ICT er en alvorlig tilstand som krever umiddelbar medisinsk oppmerksomhet. For mer info les her

Hormonelle endringer

Videre kan hormonelle endringer også spille en rolle i utviklingen av hodepine, spesielt hos kvinner. Kvinner kan oppleve mer intense hodepiner under menstruasjonssyklusen eller i overgangsalderen. Å holde en hodepine-dagbok der du registrerer tidspunkt, intensitet og eventuelle utløsere for hodepinen, kan være en nyttig ressurs for oss under vurderingen av hodepinens årsaker.

Det er også verdt å merke seg at enkelte matvarer og drikker kan utløse eller forverre hodepine hos enkelte individer. Koffeinholdige produkter, alkohol, kunstige søtningsmidler og prosessert mat er noen eksempler på potensielle utløsere. Å holde et øye med kostholdet ditt og identifisere eventuelle sammenhenger mellom inntak av visse matvarer og forekomsten av hodepine kan gi verdifull innsikt.

På vår nettside for kiropraktikk og fysioterapi er vi opptatt av å tilby omfattende omsorg for hodepine og relaterte tilstander. Våre erfarne fagpersoner står klare til å evaluere din individuelle situasjon, gi deg råd om behandlingsalternativer og utvikle en skreddersydd plan for å forbedre din hodepinetilstand og generelle velvære. Ikke nøl med å kontakte oss for å ta det første skrittet mot en smertefri og sunn livsstil.

Selv om de fleste tilfellene av hodepine er ufarlige og kan behandles med enkle tiltak, er det viktig å være oppmerksom på advarselsignaler som kan indikere underliggende alvorlige tilstander.

Når skal du ta kontakt om du har hodepine og kvalme eller andre symptomer?

Hvis du opplever plutselige og intense hodepiner uten noen åpenbar årsak, endringer i hyppighet, varighet eller intensitet, hodepine etter skade, plutselige endringer i synet, eller har en underliggende medisinsk tilstand, bør du oppsøke oss eller legen din for en vurdering.

Ved å være oppmerksom på disse tegnene kan du bidra til å sikre rask diagnose og behandling, og potensielt forebygge mer alvorlige helseproblemer.

Vondt i hodet bak øret

Nevner dette, da det kommer noen spørsmål om denne typen hodepine. Det er som regel ikke noe alvorlig symptom.

Her er noen vanlige årsaker til hodepine bak øret:

 1. Muskelspenninger: Musklene i nakken og rundt øret kan bli anspent på grunn av stress, dårlig holdning eller overdreven bruk. Dette kan føre til smerte som stråler bak øret.
 2. Øreproblemer: Infeksjoner i øret eller i øregangen, som otitis media eller svømmerens øre, kan forårsake smerte som kan kjennes bak øret.
 3. Nakkeproblemer: Nakkesmerter eller problemer med nakkevirvlene kan sende smerte opp til området bak øret.
 4. Migrene: Migrenehodepine kan også forårsake smerter i området bak øret, ofte på den ene siden av hodet.
 5. Tannproblemer: Noen ganger kan tannproblemer, som en infeksjon i tannkjøttet eller en visdomstann som vokser, føre til smerte som stråler til øret.
 6. Bihuleproblemer: Bihulebetennelse eller bihuleinfeksjoner kan også føre til hodepine som kjennes bak øret, spesielt i området rundt øret.
 7. Nakke- og hodeskader: En tidligere nakke- eller hodeskade kan føre til vedvarende smerter som også kan føles i området bak øret.
 8. Nervesmerter: Noen ganger kan smerte skyldes irritasjon eller betennelse i nerver i nakken eller øret, noe som kan stråle smerte bak øret.

Kan alle typer hodepine være et tegn på en alvorlig tilstand

Nei, de fleste hodepiner er ufarlige og kan skyldes flere årsaker som stress, søvnmangel eller dehydrering. Det er viktig å kjenne igjen symptomer på alvorligere tilstander for å kunne søke riktig behandling.

Hva er symptomene på hjernehinnebetennelse?

Typiske symptomer inkluderer stiv nakke, høy feber, hodepine, kvalme, oppkast, lysømfintlighet og noen ganger utslett.

Hvordan kan jeg skille en farlig hodepine fra en vanlig hodepine?

Farlige hodepiner kan være mer intense, oppstå plutselig, eller være annerledes enn tidligere hodepiner. De kan også ledsages av andre symptomer som nevnt over.

Er det andre tilstander enn kreft, slag, og hjernehinnebetennelse som kan forårsake alvorlig hodepine?

Ja, andre årsaker kan inkludere arteritt, blødninger, høyt blodtrykk, og infeksjoner. Det er viktig å konsultere en ekspert hvis du er bekymret for din hodepine.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg mistenker at noen har et slag?

Ring nødnummeret umiddelbart og søk øyeblikkelig medisinsk hjelp. Husk «FAST»-testen for å identifisere slag: Face (ansiktssymmetri), Arms (armheving), Speech (taleevne), og Time (tid er kritisk).

Hvordan kan jeg forhindre alvorlig hodepine?

Selv om ikke alle hodepiner kan forebygges, er det viktig å ha en sunn livsstil, unngå kjente triggere, redusere stress, drikke tilstrekkelig med vann, og sove nok.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om hodepiner og deres årsaker?

Konsulter med din fastlege, ta kontakt med oss for undersøkelse, eller søk på autoritative nettsiden vår og helsenorge sine for mer inngående informasjon om ulike typer hodepiner og deres årsaker.

Toralf Wollkert Thomassen