Hos fysisk aktive er senebetennelse (tendinopati) blant de vanligste muskel-skjelettplagene. Mange pasienter med senebetennelser rapporterer om lett til middels smerte, som begrenser deres aktivitetsnivå og påvirker livskvaliteten.

I denne artikkelen vil vi belyse temaet senebetennelse og presentere nyere forskning rundt ulike behandlingsstrategier og metoder. Dersom du har en senebetennelse du ikke blir kvitt, ta kontakt med klinikken. Du kan fylle ut kontaktskjema her

Tendinopati

Mange tilfeller av senebetennelse er på grunn av overbelastning. Det vil si at senen blir belastet uten tilstrekkelig hvile. Senen får ikke tid nok til å reparere seg selv. Dette svekker senens kapasitet til å tåle belastningen. Over tid kan dette resultere i vedvarende vevsslitasje. Dersom senen belastes med nok tid til å reparere seg selv, og at det er en gradvis økning i belastning, så vil senen styrkes. Dette er et generelt treningsprinsipp.

Senebetennelser varierer også i intensitet. Dette forklarer forskjellene i tiden det tar kroppen å reparere en sene etter at smertene har startet. Det finnes to hovedtyper senekader: tendinitt, og kroniske senevevsskader – dvs tendinopatier.

Bildet viser senebetennelse i akilles og seneforandring i akilles. Synonymt med akilles tendinitt og akilles tendinose.
Akutt senebetennelse – tendinitt:

Den akutte utløste formen for senebetennelse er vanligvis enkel å forstår:

En enkel hendelse, som en lengre løpetur eller uvante aktiviteter som takmaling, kan utløse det betennelsen. Denne plutselige belastningen skaper en inflammatorisk respons, som fører til hevelse, smerte, og en kortvarig funksjonsnedsettelse i det berørte området. Generelt så respoderer akutte senebetennelser raskt på behandling.

Kronisk senebetennelse – tendinopati:

Den kroniske formen er mer kompleks: Her ser man ofte mikroskader som utvikler seg over tid, og som igjen fører til fortykkelse av senen, redusert elastisitet, og såkalt nevrovaskularisering.

Nevrovaskularisering refererer til dannelsen av nye blodårer og nerveendinger i et vev, ofte som et svar på skade eller betennelse, som kan bidra til økt smerte og økt sensitivitet for smerte i det berørte området.

Denne kroniske formen for senebetennelse har ikke en klassisk inflammatorisk respons, noe som forklarer hvorfor betennelsesdempende medikamenter ikke alltid er effektive. Disse skadene kan ha utviklet seg over lang tid før de blir smertefulle, men er ofte utløst av en akutt hendelse.

De fleste senebetennelser viser seg å være av den kroniske formen (tendinopatier). Dette forklarer hvorfor behandling kan være utfordrende og tidskrevende.

En skadet sene, spesielt en som har vært overbelastet i mange år, trenger mer enn noen få ukers hvile og grunnleggende øvelser for full restitusjon.

Har du hatt senebetennelse har du sannsynligvis opplevd at det finnes flere behandlingsmetoder for de samme seneproblemene.

Vi kommer derfor til å gå igjennom de viktigste og mest effektive behandlingsformene du bør vite om.

OBS! ofte er det mest optimale å kombinere to eller flere av behandlingsmetodene for å bli helt frisk.

Tiltak som har vist seg effektive

Avlastning

Eksentriske øvelser

Trykkbølgebehandling

Kortison injeksjoner

PRP injeksjoner

Laser behandling

Tørrnålbehandling

Ultralydbehandling

Kirurgi

Avlastning

Etter akutte skader på senene kan det være behov for å trappe ned på smertefulle aktiviteter en periode.

Dette gjelder også om du har en akutt forverring av en mer kronisk plagsom sene. Avlastning betyr ikke at du ikke skal belaste eller bruke senen i det hele tatt, men handler i større grad om å tilpasse belastningen i forhold til smertetoleransen.

Vi bruker ofte begrepet «optimal belastning» om dette prisnippet, der du gradvis over dager og uker forsøker å øke belastningen uten å forverre plagen.

Det å øke belastningen igjen er en viktig nøkkelfaktor da faren ved å ikke styrke opp senen er at du lettere drar på deg nye overbelastningsskader.

Eksentriske øvelser

Om du har eller har hatt en senebetennelse har du helst sikkert kommet over begrepet «eksentrisk» øvelse tidligere.

Det at en øvelse er eksentrisk betyr at muskelen forlenges mens den utvikler kraft. Når brukt i behandling av senebetennelser handler det om en kontrollert overbelastning for å styrke opp senestrukturen, og redusere sensitivitet til belastning.( For mer om eksentriske øvelser, les innlegget om akillestendinitt.)

Derfor opplever man bedring av smertene, sammen med at man kan belaste senen mer i det vanlige uten plager. Det finnes forskningsrapporter der eksentriske øvelser ble vist å være blant de mest effektive og konsekvente behandlingsformene blant senebetennelser. Se referanse her

Ved blant annet tennisalbue har eksentriske øvelser vist å ha en positiv effekt når utført sammen med trykkbølgebehandling, eller sammen med laserbehandling.

Du kan finne programmer til de fleste senebetennelser i kroppen på denne siden: Fysioterapiportalen. På denne portalen kan du trykke på symbolet for ditt problemområde (feks albue). Når du kommer inn her vil du finne programmer til ulike senebetennelser som kan oppstå i albuen.

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling (ESWT) er en av de mest populære metodene for behandling av senebetennelser, fra munnstykket på trykkbølgepistolen sendes det lydbølger inn i det skadde området. Trykkbølgene kan bryte ned skadet vev og kalk, og setter dermed igang en akutt betennelsesprosess i området.

Dette stimulerer kroppens tilhelingsprosess, som vil produsere friskt vev som erstatter det skadde vevet. Dette er med på å bedre funksjon og redusere smerte i senen. Trykkbølge kan være et godt behandlingsalternativ ved senebetennelser som er trege på å respondere på annen behandling, inkludert eksentriske øvelser.

Det er vist at det er de mer langvarige seneplagene som responderer best på trykkbølge, de første 12 ukene etter du opplever smerte bør alternative behandlingsmetoder inkludert avlastning, opptrening, og manuell behandling forsøkes først.

Kortisoninjeksjon

Kortison har lenge vært en populær behandlingsform for senebetennelse på grunn av dens umiddelbare smertelindrende effekter. Selv om den gir rask smertelindring, kan den på lang sikt ha en negativ effekt på vevet.

Derfor bør man diskutere potensielle fordeler og risikoer nøye med en helseprofesjonell før man vurderer slik behandling. På vår klinikk tilbyr vi utelukkende ultraydveiledet kortisoninjeksjon som både er en tryggere og mer effektiv behandling enn en injeksjon der man ikke ser på ultralyd samtidig.

PRP-injeksjon

PRP-injeksjon, en behandling som har blitt stadig mer populær de siste årene, involverer tapping av blod, etterfulgt av en prosess som øker mengden av visse helbredende proteiner. Dette blir så injisert tilbake til det skadde området for å hjelpe med heling. Likevel, det er verdt å merke seg at denne behandlingsformen har begrenset støtte i medisinsk forskning og kan være mindre effektiv enn placebo.

Laserbehandling

For de som har sener som er svært sensitive, som er for akutte eller som opplever for sterk smerte til å motta mer invasive behandlingsformer, kan laserbehandling, også kjent som LLLT, være et godt alternativ.

Denne metoden innebærer bruk av infrarødt lys rettet mot området med senebetennelse. Denne behandlingen bidrar til å minske betennelse og kan være en effektiv metode for å lindre smerte. Studier har vist positive resultater med LLLT for tilstander som tennisalbue, spesielt når det kombineres med tøyning av senene og muskulaturen.

Ultralydsbehandling

Terapeutisk ultralydsbehandling bruker høyfrekvente lydbølger som blir direkte påført huden over det berørte området. Denne metoden skaper en varmeeffekt, oppvarmer vevet, og kan dermed øke blodsirkulasjonen og stimulere celleaktivitet. Selv om denne behandlingsformen ikke har vist seg å være svært effektiv mot senebetennelser i enkelte studier, kan det være en behandling verdt å vurdere etter å ha prøvd andre alternativer.

Tørrnålbehandling

Tørrnålbehandling er en metode som ligner på akupunktur, hvor nåler blir satt inn i spesifikke, smertefulle punkter og sener. Denne behandlingen kan gi smertelindring, spesielt for de som lider av tilstander som akillessenebetennelse, tennisalbue og senebetennelser i skulderen.

Kirurgi

For de med alvorlige eller kompliserte tilfeller av senebetennelse som ikke har reagert på tradisjonelle behandlingsmetoder, kan kirurgi være et alternativ. Men kirurgi gir varierende resultater, og i mange tilfeller er det anbefalt å forsøke konservative behandlingsmetoder i minst 12 måneder før man vurderer et kirurgisk inngrep.

Konklusjon

Senebetennelse kan være en utfordrende lidelse som påvirker hverdagen betydelig. Heldigvis finnes det flere behandlingsalternativer tilgjengelige. For mange pasienter kan kombinasjonen av flere metoder være nøkkelen til raskere lindring og heling.

Hva er senebetennelse?

Senebetennelse, også kjent som tendinitt, er en betennelse eller irritasjon av en sene. Sener er de tykke fibrene som binder musklene til beinene. Når disse blir irritert eller betent, kan det forårsake smerte og ømhet nær leddene.

Hva forårsaker senebetennelse?

Senebetennelse kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert:
Overbelastning av senen, som ofte er forårsaket av gjentatte bevegelser.
Akutte skader som strekk eller liten rift.
Aldersrelaterte forandringer.
Ukorrekte treningsmetoder eller dårlig utstyr.
Medisinske tilstander som revmatoid artritt eller diabetes.

Hvor lang tid tar det å komme seg etter senebetennelse?

Hver person er forskjellig, og varigheten av senebetennelse kan variere. Med riktig hvile og behandling kan mange mennesker oppleve forbedring innen noen få uker, men i noen tilfeller kan det ta flere måneder.

Hvordan behandles senebetennelse?

Fysioterapeuter/kiropraktorer bruker ofte en kombinasjon av trykkbølgebehandling, eksentriske øvelser og rådgivning.
Mange tilfeller av senebetennelse kan behandles hjemme med selvpleie. Dette kan inkludere:
Hvile fra aktiviteter som forårsaker smerte.
Ising av det berørte området.
Antiinflammatoriske medisiner, som ibuprofen.
Fysioterapi. I noen alvorlige tilfeller kan det være nødvendig med kirurgi eller andre medisinske inngrep.

Hvordan kan jeg forebygge senebetennelse?

Noen tips for å forebygge senebetennelse inkluderer:
Oppvarming før fysisk aktivitet.
Gradvis økning av treningsintensitet.
Bruk av riktig utstyr og teknikk.
Styrkelse av muskler rundt leddene.
Ta pauser under gjentatte aktiviteter.

Er senebetennelse det samme som tendinose?

Nei. Mens senebetennelse refererer til en akutt betennelse av en sene, refererer tendinose til en kronisk tilstand der det er mikroskopiske rifter i senen som følge av langvarig overbelastning.

Hva er eksempler på senebetennelse symptomer?

De vanligste symptomene på senebetennelse er:
Smerte som forverres med bevegelse.
Hevelse, rødhet, eller varme rundt det berørte området.
En knasende eller knitrende følelse når senen beveges.

Toralf Wollkert Thomassen