Kiropraktor Oslo

Finn din kiropraktor i Oslo

Kiropraktor i oslo:   På Din Helse Bjølsen jobber det flere kiropraktorer. Våre kiropraktorer har  erfaring med nakke og ryggproblemer. I tillegg har vi utvidet ekspertise på følgende problemer:

 • hodepine
 • svimmelhet / krystallsyken
 • prolaps
 • bekkenløsning
 • plantar fascitt (smerter under føttene)

  Visste du at kiropraktorer i Norge er en primærkontakt med samme behandlingsansvar som leger og tannleger? Dette betyr at du kan oppsøke en kiropraktor uten å trenge en legehenvisning.

  Kiropraktikk er mer enn bare behandling – det er en vei til diagnostisering, forebygging og helbredelse av nerve-muskel-skjelett-lidelser.

  Hovedmålet til en kiropraktor er å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet. Kiropraktikk som behandlingsform vil minske stresset og trykket som er bygger seg opp i ryggsøylen

  Begrepet «kiropraktikk» har røtter i gammel gresk og betyr bokstavelig talt «å behandle med hendene». For over hundre år siden i USA, la kiropraktikkens grunnlegger, D.D. Palmer (1845 – 1914), grunnsteinen for kiropraktikk ved å koble ryggradens funksjon til integriteten til nervesystemet.

   Kiropraktikk er mer enn en behandlingsmetode – det er et skritt mot balanse

  Kontakt oss i dag og start reisen mot en bedre hverdag med en frisk ryggsøyle.

 

 

Behandling hos oss

Fra 1. januar 2006 har kiropraktorer hatt anledning til å:

 • Utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
 • Henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
 • Sykmelde pasientene sine i opptil åtte uker
 • Bruke trygdeetatens (NAVs) refusjonsordning

NAV yter stønad til behandling hos kiropraktor. Pasienten kan få stønad for  et ubegrenset antall behandlinger per år. Stønaden er 75 kroner per behandling, og 164 kroner ved førstegangsundersøkelse (2023)

Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester og stønaden vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

For å poengtere det over: Du som pasient får ingen refusjon eller reduksjon i prisen. Kiropraktoren får støtte av NAV slik at han eller hun kan ha lavere pris på behandling. 

Hva behandler kiropraktoren?

Kiropraktoren behandler blant annet:

Ryggsmerter
Lumbago
Isjas
Nakkesmerter
Hodepine
Svimmelhet
Brystsmerter
Skuldersmerter
Migrene

Hva gjør kiropraktoren?

Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgenundersøkelser. Når du er hos kiropraktor vil det bli tatt en grundig sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som feiler deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille endel utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold.

Videre vil kiropraktoren foreta en grundig undersøkelse som består av inspeksjon og analyse, palpasjon (undersøkelse med hendene), ortopediske og nevrologiske tester. Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om det er nødvendig med røntgenundersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes.

Kiropraktor Oslo Parham er tar våre ultralydbilder. Han har fordypning i svimmelhetsproblematikk

Kiropraktor Michael D. Parham

Sykemelding og henvisning

Kiropraktorene kan har siden 2006 kunnet sykemelde i opptil 12 uker, henvise deg til kirurgi og til alle typer legespesialister på lik linje med fastlegen. Dette for å spare pasienten for en unødvendig mellomlanding når kiropraktoren finner ut at problemer stammer fra andre strukturer enn muskel og skjelett. Vi har også rett til å både ta egne bilder eller henvise deg til et sted som tar det.

Kiropraktor Oslo

Røntgen/CT/MR/Ultalyddiagnostikk

Informasjon fra Norsk Kiropraktorforening / www.kiropraktikk.no:

Ulike billeddiagnostiske undersøkelser supplerer ofte den kliniske undersøkelsen. Kiropraktoren er utdannet til å ta skjelettrøntgen og selv vurdere bildene. Mange har eget røntgenutstyr som er godkjent og underlagt offentlige forskrifter. De senere år har også en del kiropraktorer tatt i bruk ultralyd som diagnostisk verktøy.

Kiropraktorene har også anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege.

Røntgenbilder brukes primært diagnostisk av kiropraktoren for å utelukke kontraindikasjoner til behandling som brudd, svulster og annen alvorlig sykdom.

I mange tilfeller er det imidlertid sjelden nødvendig med røntgenundersøkelse forut for kiropraktorbehandling hvis det ikke er forhold i sykehistorien som tilsier noe annet.

Røntgenbilder kan også gi kiropraktoren nyttig informasjon om slitasjeforandringer, skjevheter og medfødte sammenvoskninger i skjelettet (anomalier) som kan ha betydning for kiropraktorens valg av behandlingsteknikk.

Ved klinisk mistanke om nerverotsaffeksjon ved prolaps kan CT- eller MR-undersøkelse bekrefte diagnosen»

kiropraktor oslo

Hva kan en kiropraktor gjøre?

En kiropraktor kan finne årsaken til smerter i ryggsøylen og sette diagnose. En kiropraktorbehandling utføres for å lette ryggsmertene. En kiropraktor kan henvise til røntgen og skrive sykemeldinger

Når bør man gå til kiropraktor?

Dersom du har smerter eller stivhet i ryggsøylen bør du oppsøke kiropraktor. Ryggsøylen går fra toppen i nakken og helt ned til halebenet. Det lønner seg å ta kontakt tidlig dersom du begynner få problemer med leddene i ryggen.

Hvordan få gratis kiropraktor?

Dersom du har behandlingsforsikring kan du få gratis kiropraktor. Det er jobben din som har denne forsikringen. Vår klinikk har avtale med alle forsikringsselskaper så du kan bruke forsikringen her. Dersom skaden har skjedd på en reise eller transport til og fra jobb kan du høre med reiseforsikringen din om de dekker behandling for skaden du har pådratt deg.

Hva er forskjellen på fysioterapi og kiropraktor?

Kort fortalt så vil kiropraktoren kunne sette diagnose og behandle ryggplagene dine, mens en fysioterapeut vil stå for gjennopptrening av ryggsøylen når du begynner bli bra og har avsluttet kiropraktorbehandlingen