Osteopati brukes primært mot problematikk relatert til muskel- og skjelettsystemet, på lik linje som fysioterapi, kiropraktikk og massasjeterapi.  Det som skiller osteopater fra de andre profesjonene er filosofien, og tankegangen rundt deg som pasient.

Osteopati er en alternativ behandlingsform som har som mål å gjenopprette kroppens naturlige balanse ved å behandle årsakene til sykdom og smerte, heller enn å kun lindre symptomer. 

Osteopater tar utgangspunkt i at kroppen fungerer som en helhet, der ulike systemer i kroppen er tett sammenkoblet og påvirker hverandre. Vi jobber derfor med hele kroppen, ikke bare det området som gir smerte eller ubehag.

Osteopati: Behandlingsteknikker

Behandlingen består av en rekke teknikker som manipulasjon, strekkøvelser og massasje for å gjenopprette kroppens naturlige balanse. Ved å jobbe med hele kroppen, kan en vi hjelpe pasienter med en rekke ulike plager og tilstander, som:

  • hodepine
  • rygg- og nakkesmerter
  • fordøyelsesproblemer
  • søvnproblemer 
  • vaginisme
  • blæreproblemer

Vi vil gjerne hjelpe deg med å oppnå bedre helse og livskvalitet på vår klinikk. Hvis du har plager eller smerter, eller ønsker å ta en nærmere titt på helsen din, kan vi være en alternativ behandlingsform for deg.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt via kontaktskjemaet på nettsiden vår for å avtale en konsultasjon og finne ut om denne typen behandling kan være riktig for deg.

Vi ser frem til å hjelpe deg med å kunne finne en behandlingsform for som er effektiv mot dine plager. Gi oss en sjanse, vi avskriver ikke noen problematikker men må understreke at vi ikke kurerer sykdommmer. Dersom du har en uavklart tilstand vil vi hjelpe deg med å finne rette diagnose ved å komme til rette spesialist.

Passer alle aldersgrupper

Osteopatibehandling passer for alle aldersgrupper, fra spedbarn til eldre, og kan også brukes som en del av forebyggende helsearbeid. En osteopat vil alltid utføre en grundig undersøkelse før behandling for å identifisere årsakene til problemene og tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient.

 

Osteopati: utdanning og bakgrunn

Osteopati kom frem i lyset i USA på tidlig 1900-tallet. Det ble utviklet  som et komplett manuelt medisinsk system for å behandle både smerte og sykdom.

Disiplinen ble utviklet av datidens amerikanske leger og fysiologer som et alternativ og supplement til det medisinske behandlingstilbudet.  I Europa har vi i stor grad det samme utgangspunktet, men profesjonen har  også blitt utviklet i takt med ny viten og erfaring.

Osteopatenes målsetting er fortsatt å normalisere bevegelsen mellom ledd og bindevev og gjenopprette god sirkulasjon og nervefunksjon. 

I USA er alle ostepater godkjente leger (D.O). Der kombineres osteopatisk manuell terapi med legemidler og annen medisinsk behandling.

Dette gjelder ikke norske og europeiske osteopater, og behandlingen er sett på som en alternativ behandlingform. Her er hva  wikipedia sier om osteopati: osteopati wiki

I 2021 fikk vår egen autorisasjon. Teksten under er fra osteopati.org

«Osteopater kompletterer og styrker primærhelsetjenesten, i godt lag med dyktige kollegaer innen fysikalsk behandling. Vi ser frem til å bli en del av gruppen med autorisert helsepersonell.

Etter en lang budsjettinnstilling i Stortinget i desember 2020, kunne Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen formidle at «FORSLAG NR. 228 FRA KAPUR, MUDASSAR PÅ VEGNE AV HØYRE, FREMSKRITTSPARTIET, VENSTRE OG KRISTELIG FOLKEPARTI» ble vedtatt, med klart flertall. Norsk Osteopatforbund takker igjen for tilliten, og fortsetter med å gi god helsehjelp til våre pasienter.»

Nyheter og artikler

To enkle men konkrete eksempler på hva som menes med helhetlig er:

Dette baseres på bakgrunn i anatomikunnskap, biomekanikk og fysiologi. Det er viktig å presisere at vi legger ekstra fokus på omkringliggende strukturer og ledd som årsaker til problemer.

Det vil si at vi ved et kneproblem bruker minst like lang tid på å utrede ankelen. 

Osteopati er en helhetlig tilnærming

Osteopati undersøkelse

Som osteopat jobber vi først og fremst «hands on», dette betyr at hendene er vårt verktøy.

Vi har et bredt utvalg teknikker, alt i fra det mange kjenner som «knekking» du kanskje forbinder med kiropraktikk, mobilisering av ledd, til mer behagelige og avslappende teknikker. Teknikkvalg justeres for hver pasient. Vi behandler barn, gravide, eldre, idrettsutøvere og «mannen i gata». Et bredt spekter av teknikker er en av våre styrker som osteopater. Som osteopat kan man tilpasse behandlingsmetoden nøyaktig for akkurat deg, og plagene du kommer med!

Vi er opptatt av sammenhengen

Vi jobber for å forstå sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi bruker derfor god tid på pasienten og undersøkelsen.

Osteopati utdanning

Høyskolen Kristiania tilbyr Norges eneste fulltidsstudium innen dette studiet i tråd med internasjonale standarder for utdanning som krever en 4-årig heltid osteopatiutdannelse. 

Denne anerkjente bachelorgraden gir kunnskap innen helsefag som gjør at osteopaten kan jobbe i ulike private eller offentlige bedrifter innenfor helsebransjen. Osteopatenvil eksempelvis kunne arbeide med tilrettelegging av hjelpemidler eller salg av helseprodukter. 

Osteopatien som helseprofesjon

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom. God helse er også fravær av  smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.

Vi oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  •  I tillegg til dette kan en vi oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær.

Hva kan du forvente når du kommer til en osteopat?

1. En grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

2. Undersøkelse av hele kroppen

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning.

En osteopat gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Vi jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Eksempler på dette er muskel- skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

3. Helhetlig behandling

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser. Det er osteopati.

Ønsker du å vite mer om osteopati, eller tror du at osteopati kan være noe for deg?

Ta gjerne kontakt på telefon 22 95 11 14 eller send en epost til klinikken.

Alle våre osteopater på Din Helse Nydalen er utdannet i Norge med 4 års studie på Høyskolen Kristiania, og registrert på forbundets nettside.

Innlegget er skrevet av:

Marielle Kongsvold D.O MNOF

Andre osteopater på vår klinikk er:

Veronica Vildmyren

Ingrid Nicander 

Kilder:
osteopati.org

Hva gjør en osteopat?

En osteopat jobber med muskel- og skjelettsystemet og dets sammenheng til andre kroppssystemer. Osteopaten ser hele kroppen som en enhet og jobber med å finne sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Behandlingsteknikker som en osteopat bruker er alt fra manipulasjonsbehandling, akupiunkturnåler, massasjeteknikker, ledd og muskeltøyninger

Hva er forskjellen på en osteopat og en kiropraktor?

Osteopaten driver i motsetning til kiropraktoren med en alternativ behandlingsform. Behandlingen består hovedsakelig av manuelle teknikker. Mange av teknikkene som osteopaten bruker inngår i det som vi kaller fysikalsk behandling. Osteopatien har flere spesifikke begreper:
Visceral osteopati: Mange osteopater er spesielt opptatt av tilstanden til bindevevet, og hvordan dette kan påvirke den generelle helsen din.
Kraniosakral osteopati: Fokus på forholdet mellom hodeskallen og korsbenet, og forholdet mellom disse og kroppen for øvrig.
Manuelle osteopatiske teknikker: Dette er et samlebegrep som i tillegg til de overnevnte teknikkene, også innebærer trykking, knaing og «knekking». Disse kalles også mobiliseringsteknikker.

Kan osteopati dekkes på frikort?

Osteopatbehandling inngår ikke i frikortordningen.

Hva hjelper osteopati mot?

Nakke- og ryggplager.
Whiplash, migrene og hodepine.
Svimmelhet.
Fordøyelsesproblemer.
Skuldersmerter.
Albue/håndleddssmerter.
Bekkensmerter.
Hofte/kne/ankelsmerter.

Marielle Kongsvold