Denne artikkelen omhandler undersøkelse med ultralyd for skader i muskel og skjelett apparatet. Det er ikke en artikkel over ultralydundersøkelse for gravide. For ultralydundersøkelse for gravide ser her: Ultralyd gravide. For behandling med ultralyd se her: Ultralyd behandling

Les også Michael Parham sin artikkel for NTNU.

Ultralyd – presis og rask bildediagnostikk i sanntid

Ved bruk av ultralydundersøkelse som et supplement til klinisk undersøkelse, får terapeuten øyeblikkelig oversikt over skader i muskler, sener og ledd. Ultralyd ser skader i «realtid» og kan se hvordan skadet vev belastes i typiske situasjoner der det fører til smerter.

Basert på eventuelle funn kan behandleren bekrefte eller avkrefte mistanke til diagnose, og på denne måten igangsette riktig behandling raskere.

Ultralyd av korsryggen

Undersøkelse med ultralyd eller MR?

I 2004 sammenlignet forskere den diagnostiske treffsikkerheten mellom ultralyd og MR ved skuldersmerter. Diagnostisk ultralyd av skulder viste seg å være mer spesifikk, mindre tidskrevende og om lag en tredel av kostnaden ved en MR-undersøkelse. Men ofte sender vi for en supplerende MR undersøkelse dersom ultralydundersøkelsen avdekker noe som bør utredes nærmere.

I en annen studie fra 2019 finner Mohtasib et al. at ultralydundersøkelse gir en høy sensitivitet og spesifisitet for diagnostikk av skulderen. Dette gjaldt både delvis og totalruptur av muskler i skulderen. Derfor anbefales ultralyd som primær bildediagnostikk ved bla skulderskader dersom det ikke er mistanke om brudd eller alvorlig sykdom. 


Kort om undersøkelse med ultralyd

Ultralyd er høyfrekvente lydbølger som ved hjelp av datateknikk kan fremstille detaljerte bilder og målinger av vev i kroppen. Undersøkelsen med ultralyd er smertefri og ufarlig samtidig som den gir rask avklaring på en eventuell skade eller plage. Ultralyd er så trygt at undersøkelsen også brukes på gravide.

Hva ser man med ultralyd?

Med ultralyd kan skade eller sykdom i bla. muskler, sener, leddbånd, knokler, slimposer m.m. I tillegg kan vi vurdere graden av aktiv betennelse, væske i ledd og vurdering omkring kvalitet rundt sener og muskler.

F.eks

Innvekst av kar (inflammasjon/betennelse)

Kronisk preget slitasje / skade 

– Skade i muskel, sene og leddbånd

Hel eller delvis avrivning i sene, leddbånd, muskel

– Skade/sykdom rundt ledd og nerver

– Kalkdannelser

Hælspore

Slimposeskade eller betennelse

– Væskedannelse / blødning

– Overfladisk skjelettskade

Hvor på kroppen kan ultralyd benyttes? 

 • Hovedsakelig kan alt i kroppen undersøkes med ultralyd med unntak av dype brudd og eller dype strukturer i ryggrad. De vanligste områdene vi undersøker med ultralyd er:
  • Hender
  • Albue
  • Skulder
  • Hofte
  • Kne
  • Ankel
  • Fot

Begrensning med ultralyd

 • Dype skader i ryggrad og alvorlig sykdom kan ikke visualiseres. Ved mistanke om brudd eller alvorlig sykdom blir du direkte henvist til røntgen, MR eller CT-undersøkelser.  På vår klinikk kan vi henvise deg videre til disse undersøkelsene i de tilfeller der dette er nødvendig.

Presis diagnostikk med ultralyd

Ultralyddiagnostikk brukes alltid i sammenheng med den kliniske undersøkelsen og gir derfor en presis vurdering av din skade eller plage. En annen fordel er at vi kan undersøke alle strukturer i realtid med bevegelse. 

Ultralyd er derfor en spesifikk og grundig undersøkelsesmetode som raskt bekrefter eller avkrefter skade eller sykdom i muskel- og skjelettsystemet. 

Derfor er ultralyd ved mange tilfeller et bedre alternativ enn MR ved undersøkelse av skader i muskel- og skjelettapparatet.

Ved muskel og bløtdelsskader i skulderen er feks ikke MR gullstandard (dvs den beste metoden). MR av skulder er et er kun gullstandard på intraartikulære skader og hvis mistanke om opperasjon er indikert.

Ønsker du en ultralydundersøkelse?

Time kan bookes hos Michael D. Parham via vår online booking. Klikk her

Eller ring oss på 22 95 11 14

Kilde: 

Teefey SA, Rubin DA, Middleton WD et al. Detection and quantification of rotator cuff tears: comparison of ultrasonographic, magnetic resonance imaging, and arthroscopic findings in seventy-one consecutive cases. J Bone Joint Surg Am 2004; 86-A: 708 – 16

Mohaasib R, Alzarani AM, Asiri YN et al. Accuracy of shoulder ultrasound examination for diagnosis of rototor cuff pathologies: A Single-Center Retrospektive study. Ann Saudy Med. May-Jun 2019;39(3):162-171
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31215221/

Videre kilder

 • Neuromuscular ultrasound.Walker FO.Neurol Clin. 2004 Aug;22(3):563-90, vi. doi: 10.1016/j.ncl.2004.03.004.PMID: 15207876 Review.

Show more similar articles See all similar articles

Cited by 24 articles

Reliability and Feasibility of Extended Field of View Ultrasound Imaging Techniques for Measuring the Limb Muscle Cross-Sectional Area.Kwan L, Nishihara K, Cheung A, D’Amico C, Hart A, Keshwani N, Mathur S.Physiother Can. 2020 Spring;72(2):149-157. doi: 10.3138/ptc-2018-0105.PMID: 32494099

Ultrasound versus electromyography for the detection of fasciculation in amyotrophic lateral sclerosis: systematic review and meta-analysis.Duarte ML, Iared W, Oliveira ASB, Dos Santos LR, Peccin MS.Radiol Bras. 2020 Mar-Apr;53(2):116-121. doi: 10.1590/0100-3984.2019.0055.PMID: 32336828 Free PMC article. Review.

Diagnostic imaging of two related chronic diseases: Sarcopenia and Osteoporosis.Tegola L, Mattera M, Cornacchia S, Cheng X, Guglielmi G.J Frailty Sarcopenia Falls. 2018 Sep 1;3(3):138-147. doi: 10.22540/JFSF-03-138. eCollection 2018 Sep.PMID: 32300703 Free PMC article. Review.

Suggested Assessments for Sarcopenia in Patients With Stroke Who Can Walk Independently.Jung HJ, Lee YM, Kim M, Uhm KE, Lee J.Ann Rehabil Med. 2020 Feb;44(1):20-37. doi: 10.5535/arm.2020.44.1.20. Epub 2020 Feb 29.PMID: 32130836 Free PMC article.

Estimation of absolute states of human skeletal muscle via standard B-mode ultrasound imaging and deep convolutional neural networks.Cunningham RJ, Loram ID.J R Soc Interface. 2020 Jan;17(162):20190715. doi: 10.1098/rsif.2019.0715. Epub 2020 Jan 29.PMID: 31992165 Free PMC article.

Michael D. Parham