De Quervain syndrom = tommelfinger smerter

av | jan 21, 2021 | Diagnoser, Nyheter

De quervain tenosynovitis er en betennelse i tommelfingerens ekstensorsene. Det er den du bruker om du skal gi en tommel opp eller ned. Det er med andre ord den muskelen som strekker ut tommeleddet.

Pasienter plages ofte av:

 • tommelfingersmerter helt nederst på tommeleddet
 • hevelse
 • Problemer med å bevege tommelen eller håndleddet når du griper gjenstander
 • en seig start og stopp følelse i tommelen når du beveger den

De aller fleste med denne tilstanden vi møter til daglig klager utelukkende på smerter ved bruk av tommelen. Typiske bevegelser som utløser smerte er:

 • vri på håndleddet
 • gripe en gjenstand
 • knytte neven

Lar du tilstanden gå ubehandlet vil ofte smertene spre seg til andre deler av tommelen. Smertene blir større og kjennes ved flere og flere daglige aktiviteter. Smerten kan også spre seg opp i underarmen.

Det er ok om du prøver med vanlig betennelsesdempende medikamenter og hvile fra provoserende aktiviteter, varme/kulderbhenadling. Dersom du har rådført deg med din behandler eller fastlege kan du prøve dette i 1-2 uker før du tar kontakt med oss.

Er det ikke er blitt bra på 14 dager, eller at du kort tid etterpå får tilbakefall: Ta kontakt med oss på 22 95 11 14.

 

De Quervain behandling

Vi behandler de quervain tensosynovitis med ultralydveildet kortison. Dette er førstevalget på behandling for akkurat denne lidelsen. Det er stikk i strid med det meste annet som vi behandler, der kortison vurderes etter lengre tid med annen type behandling.

1-2 injeksjoner utføres av lege på stedet mens vi foretar gjennomlysning med ultralyd.

Les mer om behandlingsformen her

Det er selvsagt også viktig med en periode ro fra aktivitetene som belaster senen. Dersom behandlingen ikke er effektiv vil vi henvise videre til kirurgi.

Det er også i noen tilfeller nødvendig å bruke en støtte rundt tommelledd og håndledd. Dette kan være både en ortose kjøpt på apoteket eller kinesotape satt av terapeut.

De fleste pasienter med senebetennelse i tommelen blir bra. Det er noen som sliter i måndsvis, ofte som et resultat av at de ikke har oppsøkt hjelp eller fulgt feil rådgivning.

NB! Trykkbølgebehandling og dry needling er sjeldent en effektiv behandlig av akkurat denne type senebetennelse.

De Quervain tenosynovitt

De Quervain syndrom er en senebetennelse i ekstensorsenen til tommelen.

Typiske årsaker til de quervain

Det er ofte en historie der pasienten kan fortelle om en overbelastning over tid av tommel og håndledd. Typiske aktiviteter som går igjen er at pasienten har gjort en eller flere av følgende mere enn normalt de siste ukene eller månedene:

 • Hagearbeide
 • Spille golf
 • Amme
 • Håndarbeid som strikking, brodering etcetera
 • Bært på spedbarn
 • Spilt instrument
 • Skrevet mye på tastatur

Tilstanden blir også kalt for ammetommel da det er mer vanlig å få betennelse i denne muskulen i tommelen når du har et nyfødt barn. Medvirkende årsaker er sannsynligvis derfor både hormonellt og på grunn av overbelastning. En nybakt mor holder ofte barnet mye i forbindelse med ammingen, og har andre repetetive oppgaver som belaster området utover det normale.

 

Andre mer sjeldne årsaker er :

 • direkte skade på tommelen som har ført til arrvev rundt tommelleddet
 • betennelsesartritter som feks reumatoid artritt i tommelledet

 

Risikofaktorer for ammetommel

Risikofaktorer inkluderer:

 • Alder. Du har økt risiko dersom du er mellom 30-50 år.
 • Kjønn. Det er mer utbredt hos kvinner
 • Graviditet. Du har økt risiko om du er gravid
 • Stell av spedbarn. Innebærer mye løfting og bruk av tomler
 • Jobber eller hobbyer som innebærer repetetive tommel og håndleddbevegelser

De Quervain test: Finkelstein

En svært enkel test for å bekrefte diagnosen er Finkelstein’s test.

Utgangspunkt: pasienten sitter med 90 grader i albueleddet og tommelen opp.

Testpersonen skal holde rundt sin egen tommel (det vil si at vedkommende knytter neven men holder rundt tommelfingeren). Håndleddet og underarm skal være vendt slik at tommelen er øverst

Undersøkeren tar grep rund neven og bøyer den ned mot gulvet. Dersom vedkommende får smerter i sin tommel ved denne testen bekrefter man diagnosen.

https://www.physio-pedia.com/Finkelstein_Test

Din Helse Bjølsen

Tverrfaglig klinikk i Oslo

Vi er en privatklinikk som lever av våre gode resultater. Håper du også blir en fornøyd kunde – som vil anbefale Din Helse Bjølsen videre.

Behandlere hos oss er primærkontakter med selvstendig behandleransvar på lik linje med leger og tannleger. Vi har lagt opp praksis slik at vi ikke har ventelister på hverken kiropraktikk, fysioterapi, osteopati eller akupunktur. Du kan komme direkte til fysioterapi uten henvisning til lege, da fysioterapi ved klinikken er helprivat.

Din Helse Bjølsen - Tverrfaglig klinikk
Toralf Wollkert Thomassen