TVERRFAGLIG KLINIKK MED BRED KOMPETANSE

Velkommen til
Din Helse Nydalen

Våre to lokasjoner (tidligere Bjølsen og Nydalen) har nå blitt til én, og vi holder alle til på klinikken i Nydalen.

Kiropraktikk  •  Fysioterapi  •  Osteopati  •  Ultralyd  •  Massasje • Trykkbølge • Injeksjoner

TVERRFAGLIG KLINIKK
MED BRED KOMPETANSE

Velkommen til Din Helse Nydalen

Våre to lokasjoner (tidligere Bjølsen og Nydalen) har nå blitt til én, og vi holder alle til på klinikken i Nydalen.

Vi på Din Helse Nydalen ser frem til å høre fra deg

Nydalsveien 15, 0484 Oslo
Andre etasje (Huset Høyer)

Ring oss på telefon
+47 22 95 11 14

Send oss e-post
post@dhn.no

Kontakt en av våre
terapeuter her

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Våre terapeuter har bred kompetanse og erfaring, og hjelper deg med store og små plager. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så vi kan finne ut av hvordan vi best kan hjelpe deg!

Din Helse Nydalen 1

Rygg og nakke

Det er ikke uvanlig å ha problemer med smerter i nakke og rygg, og det kan ofte være forbigående. Er du i tvil, eller ønsker behandling for å redusere varighet eller ubehag, er det bare å ta kontakt.

Din Helse Nydalen 2

Migrene og hodepine

Hodepine har mange og sammensatte årsaker, og er en av våre aller vanligste plager. Vi har lang erfaring med oppfølging og behandling av pasienter som plages med ulike former for hodepine og migrene.

Din Helse Nydalen 3

Svimmelhet

Svimmelhet er ikke en sykdom i seg selv, men et symptom. Selv om svimmelhet kan oppleves skremmende, er det sjelden alvorlig. Vi tilbyr akutt utredning innen 24 timer for pasienter som opplever svimmelhet.

Din Helse Nydalen 4

Skulder og armer

Vi har bred erfaring og kompetanse på behandling av ulike plager knyttet til smerter i skuldre, albuer oh armer. Vi tilbyr utredning, behandling og forebygging. Kontakt oss for å finne riktig behandler for deg.

Din Helse Nydalen 5

Bekkenplager

Smerter fra bekkenet er noe man kan oppleve under svangerskap, eller helt utenom også. Dette kan ramme både kvinner og menn.

Din Helse Nydalen 6

Knesmerter

Det er mange som av ulike grunner opplever smerter i knærne. Vi behandler knesmerter og kneskader som blant annet Runners knee, bursitt, atrose, petellofemoralt smertesyndrom, samt mer diffuse plager.

Din Helse Nydalen 7

Ultralydveiledet injeksjon

Ultralydveiledet injeksjon kan være nyttig for mange ulike tilstander der fysikalsk behandling og trening ikke gir optimale resultater. Dr. Lars Hektor Fosse er medisinsk ansvarlig.

Din Helse Nydalen 8

Smerter i foten

Smerter under foten, hælen, eller ankelen kan være smertefullt. Ta kontakt for vurdering, behandling og hjelp med egne tiltak.

Ofte stilte spørsmål

Våre terapeuter har bred kompetanse og erfaring, og hjelper deg med store og små plager. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så vi kan finne ut av hvordan vi best kan hjelpe deg!

Hva gjør en kiropraktor?

Som kiropraktor kan vi hjelpe deg hvis uhellet skulle være ute og du akutt får vondt i feks. ryggen, bekkenet eller nakken. Kiropraktorer kan også hjelpe deg med problemer du har hatt over en lengre periode, og vi kan hjelpe deg med hodepine og migrene. Akutte smerter kan oppstå når du er på shoppingtur i Oslo, eller på fisketur i skogen, om du er gammel eller ung. Slike problemer og plager kan skje oss alle.

Ryggen kan plutselig slå seg vrang, og du står der i en veldig unaturlig vinkel mens smertene skyter oppover gjennom ryggen. Dersom du har opplevd det, vet du hvor vondt det er. Har du ikke opplevd det, så har du vært heldigere enn du kanskje er klar over. Dersom du er i den første gruppen har du muligens fått hjelp av en kiropraktor – men hva gjør egentlig kiropraktorene på klinikken vår?  Og hva kan vi hjelpe deg med?

Hva vi kan hjelpe deg med

I tillegg til å behandle ryggsmerter (som er det første mange forbinder med en kiropraktor), har våre kiropraktorer spesialutdanning i å behandle veldig mange andre plager og lidelser. Her kan vi nevne plager som hodepine, nakkeplager, brystsmerter, skuldersmerter, svimmelhet og migrene. Vi kan behandle et utrolig variert symptombilde. I tillegg til behandling er også diagnostikk og forebygging av plager i disse områdene en viktig del av vårt arbeidsområde. Vi har drevet i årevis med forebyggende behandling, og det er utrolig hvor mange smerter og plager pasienter kan unngå med riktig forebygging. Vår kiropraktor Toralf Thomassen er i tillegg utdannet fysioterapeut, og er en av få i landet med begge disse utdannelsene. Han kan derfor gi en meget helhetlig vurdering og behandling.

Kiropraktorer kan:

 • Behandle pasienter med refusjon fra folketrygden (uten henvisning fra lege)
 • Henvise til legespesialist
 • Sykemelde pasienter i inntil 12 uker

Hvordan kan en typisk behandling hos en kiropraktor foregå?

Det første våre kiropraktorer er opptatte av er å finne ut hvor problemet ditt sitter, og hvordan det skal behandles på best mulig måte. Med andre ord, stille en diagnose. Dette kan for eksempel skje ved at du forteller fritt om hvordan du opplever problemet, beskriver smerten, i hvilke situasjoner smerten oppstår, din arbeidssituasjon, andre sykdommer osv. Med utgangspunkt i dette vil våre behandlere stille spørsmål for å få et best mulig bilde og forståelse av dine plager. Kiropraktoren vil også bruke andre undersøkelsesmetoder som ortopediske og nevrologiske tester, undersøkelser med hender (palpasjon) osv. På denne måten finner våre kiropraktorer ut hvordan de på best måte vil behandle deg og hjelpe deg videre.

Dersom kiropraktoren finner det nødvendig vil du henvises videre, og eventuelt sendes til andre undersøkelser som CT, MR, røntgen o.l. Dette gjøres da for å være helt sikker på at riktig diagnose blir stilt, og ikke minst for å sikre at riktig behandling blir iverksatt.

 

Hva gjør en osteopat?

Osteopater kan muskel– og skjelettplager

Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Vi gir deg god manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse.

Med kompetanse innen trygg undersøkelse, behandling og forebygging fungerer osteopater som primærkontakter og vil ved behov henvise til annen utredning ved mistanke om alvorlig sykdom.

Vi bruker god tid på den første samtalen og kartlegging, slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk av deg og dine plager. Dette danner grunnlaget for videre undersøkelse og behandling, og vi er opptatt av at du skal forstå hva plagene dine skyldes og hvorfor vi velger de tiltakene vi gjør.

 

Individualisert behandling

Under behandlingen så benytter vi oss av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker – både lette og kraftige. Eksempler på slike teknikker kan være: manipulasjonsteknikker (knekking), muskeltøyninger eller lettere teknikker for muskulatur og ledd. I tillegg bruker vi øvelser og/eller andre aktiviteter som en del av behandlingen. Dette kan være aktiviteter som du selv følger opp hjemme. Valg av tiltak vil variere og være individualisert deg som pasient.

 

Håndtering og mestring

God håndtering og mestring av plagene er viktig for livskvaliteten – både på kort og lang sikt. Vi er opptatt av å gi deg gode verktøy slik at du selv kan håndtere plagene på en god måte. Det er normalt å oppleve plager i en eller annen grad i løpet av livet. At du får økt kunnskap om hvordan kroppen fungerer vil kunne gjøre at plagene kommer sjeldnere, vare kortere og være mindre smertefulle.

Vi samarbeider med terapeuter fra andre profesjoner innenfor muskel- og skjeletthelse. Evaluering og kunnskapsdeling på tvers av terapeuter og profesjoner gir et bredere perspektiv – til nytte for deg som pasient.

«Vi håndterer mennesker og ser sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Fra det første håndtrykket og den individuelt tilpassede behandlingen, til de rådene som gjør at du får økt kontroll over smertene – det er osteopati.»

Alle våre osteopater er autorisert helsepersonell

Les mer om osteopati på Norsk Osteopatforbund

Hva gjør en fysioterapeut?

Ved første konsultasjon setter fysioterapeuten seg grundig inn i din problemstilling/situasjon. Dette gjøres ved å lytte til det du har å si, samt ved å stille deg en del utfyllende spørsmål. Når sykdomshistorien er gjennomgått gjør fysioterapeuten en grundig undersøkelse som består av observasjon, aktive og passive bevegelsestester, samt mer spesifikke tester. Ut i fra sykdomshistorien og undersøkelsen setter fysioterapeuten en funksjonsdiagnose og utarbeider sammen med deg et behandlingsopplegg. Behandlingen kan inneholde manuelle teknikker, øvelser, massasje, elektroterapi, og råd og veilledning.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeuter arbeider ut fra en forståelse av at kropp og sjel hører sammen og påvirkes av deres omgivelser. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, og en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse.

Henvisning fra lege, kiropraktor, eller manuell terapeut er vanlig før oppstart av behandling hos fysioterapeut. Du kan også ta direkte kontakt med fysioterapeuten uten henvisning.

Hvilke plager behandler fysioterapeuten?

Fysioterapeuten forebygger og behandler plager og sykdommer i de deler av kroppen vi bruker når vi beveger oss. Det vil si muskler, ledd, nervesystem og kretsløp. Fysioterapeuten behandler blant annet:

 • Opptrening etter skade
 • Nakkesmerter
 • Ryggsmerter
 • Kneproblemer
 • Hofteproblemer
 • Idrettskader
 • Hodepine
 • Armsmerter
 • Muskelfestebetennelser

Hvilke behandlingsmetoder tilbyr dere?

Når diagnosen er stilt er det klart for behandling. Kiropraktorene våre bruker mange forskjellige behandlingsmetoder, både hver for seg og i en kombinasjon. De fleste av metodene utføres manuelt med hendene. Den mest kjente metoden er nok metoden som heter “spinal manipulasjon”, som gir den karakteristiske “knekkelyden”. Dette er en metode som beveger leddene lenger enn bevegelsesområdet som er normalt, uten å skade leddet. Knekkelyden man ofte hører er ikke ledd eller knokler som slår mot hverandre, men rett og slett luftbobler.

Andre metoder våre kiropraktorer benytter er bl.a. massasje av muskler og sener, stimulering, samt trening og øvelser. Dette kan både være øvelser du skal gjennomføre selv hjemme etter veiledning, og spesialtrening som består av øvelser du utfører under behandlingen sammen med kiropraktor. Særlig for pasienter med langvarige smerter i nakke og rygg har denne spesialtreningen vist seg å være svært effektiv.

Trening og øvelser hjelper deg både med å bli kvitt dine problemer og lidelser raskest mulig, men ikke minst også med å ta vare på helsen din og unngå smertene også når behandlingen hos din kiropraktor er over. Nettopp av den grunn er forebygging også en viktig del av arbeidet til en kiropraktor. Noen ganger kan lidelser og problemer være relatert til arbeidet ditt, og i slike tilfeller er det kanskje mulig å utføre arbeidet på en annen måte. Andre ganger kan det være nyttig for deg med noen hjelpemidler som løser problemene dine. Dette kan for eksempel være en annen type stol. Her er det mye som kan være aktuelt både som roten til og løsningen på dine problemer. Med kiropraktorens kunnskap og din livserfaring kan dere sammen forebygge fremtidige plager og lidelser.

Vår filosofi på klinikken er at vi alltid skal velge å gjøre deg frisk og smertefri på den mest naturlige og minst invasive måten. Når du får resultater av denne typen behandling, er alltid resultatet godt.

Må jeg ha henvisning for å booke time?

For deg som har henvisning fra lege til fysioterapeut:

 • Du kan ringe til en fysioterapeut med driftstilskudd i nærmiljøet der du bor. Du betaler egenandel som er i overkant av 220 kr på disse stedene. Dersom du har frikort (type 2 – ikke samme som hos lege eller for medisiner) betaler du ingenting.
  Enkelte lidelser og aldersgrupper har krav på gratis fysioterapi gjennom kommunen. Disse finner du her.
  Ventetiden hos kommunale fysioterapeuter med driftstilskudd er forholdsvis lang. 6-8 uker er ikke uvanlig.
 • Dersom du ikke ønsker å vente kan du få time på Din Helse Bjølsen samme dag.
  Prisforskjellen for en vanlig konsultasjon er mellom 250 og 350 kroner. Da betaler man litt mer, men får god hjelp med én gang.
  NB! Trykkbølgebehandling som vi har ved klinikken er ikke dekket på noen kommunale fysioterapisteder, derfor er det svært få som tilbyr dette, og det vil uansett ha samme pris kommunalt som privat.

For behandling uten henvisning:

 • Vi er en privat klinikk, og du trenger ikke henvisning for å bestille behandling hos osteopat eller kiropraktor. Se priser på alle våre behandlinger her.

Hva gjelder for meg med helseforsikring?

Du trenger ikke kontakte lege eller spesialist for å bruke din forsikring hos oss. Du kan bestille time direkte uten å kontakte forsikringsselskapet først. Vi vil hjelpe deg med å få refundert for utleggene du har hatt hos oss.

Alle forsikringselskaper i listen under gir deg rett på et gitt antall behandlinger for hvert «problem». Dette antallet varierer, så vi anbefaler deg å ta kontakt med din forsikring for å få mer informasjon om dette. Som regel dekkes alt fra 3 – 24 behandlinger. Trenger du flere behandlinger utover dette, søker du om flere via din helserådgiver. De fleste forsikringer har 0 kr i egenandel, men noen typer har egenandel på opptil 250 kr som du må betale ved hver konsultasjon. De aller fleste selskaper dekker også trykkbølgebehandling uten noe tillegg i egenandelen.

Våre forsikringsavtaler

Du kan få behandling uten henvisning til fysioterapeut, kiropraktor og osteopat via din forsikring om du er dekket hos en av disse selskapene:

 • Euro Accident
 • Avonova
 • Falck
 • Tryg
 • Nordic Netcare
 • Storebrand
 • IF
 • Gjensidige
 • DNB (Fremtind)
 • Vertikal
 • Sparebank 1 (Fremtind)
 • Protector
 • Codan
 • Eika
 • Digicare

 

Ulike behandlinger som kan dekkes av forsikringen:

 

Forsikringen dekker som regel ikke:

 • Ultralydundersøkelser
 • Injeksjonsbehandlinger
 • Massasje

 

Vil du vite mer om helseforsikring? Les her.

Aktuelle nyheter og artikler

Smerter i fotbladet

Smerter i fotbladet

I dette innlegget skal vi skrive om ulike tilstander som gir smerter i fotbladet, eller under foten rett og slett. Du vil få vite om de...

5 supre bekkenløsning øvelser

5 supre bekkenløsning øvelser

I dette innlegget gir vi deg forslag til 5 bekkenløsning øvelser du kan prøve å gjøre for å dempe plagene. Rådfør deg med en osteopat,...

Vi lever av å ha fornøyde pasienter

Som tverrfaglig privatklinikk, er pasientene vårt viktigste fokus. Behandlere hos oss er primærkontakter med selvstendig behandleransvar på lik linje med leger og tannleger. Vi har lagt opp praksis slik at vi ikke har ventelister på verken kiropraktikk, fysioterapi, osteopati eller akupunktur. Du kan komme direkte til fysioterapi uten henvisning til lege, da fysioterapi ved klinikken er helprivat.

Din Helse Nydalen 9
Din Helse Nydalen 10
Din Helse
artrose kne ser på ultralyd

Hva sier andre om oss?

«Byens beste kiropraktor! Man får raskt time, god service og optimal behandling. Toralf er en erfaren, kunnskapsrik og utrolig dyktig terapaut – anbefales på det sterkeste!»

Kristin Holte

Crossfitutøver

«Jeg har slitt med skuldersmerter ved trening i flere år og har prøvd mange ulike behandlinger. Etter noen få behandlinger og gode råd fra Toralf er smertene helt borte. Går nå jevnlig til behandling og har holdt meg helt skadefri det siste året.»

Mari Waagen

«Gode dyktige folk, jeg har blitt godt fulgt opp ved skader siden august. De har flotte lokaler. Bra pris og kvalitet. Kommer tilbake igjen.»

Amalie G. Østby