Frossen skulder er unikt for skulderleddet

Noen ganger kan skulderen bare fryse til og bli helt stiv. Skulderen er eneste leddet i kroppen som har den «egenskapen» at den tilsynelatende plutselig bare stivner.  Frossen skulder kalles også for:

 • adhesiv kapsulitt
 • adhesjonskapsulitt
 • skulderkapsulitt
 • frozen shoulder

De nyeste anbefalinger 

Michael D. Parham har i samarbeid med Society of Musculosketal Medicine og Queen Margareth University laget en kasusstudie som støtter ultralydveiledet kortisoninjeksjon for frossen skulder som anbefalt førstelinjebehandling for diagnosen. Les de nyeste anbefalingene og studien til Michael Parham.
Oppdatert april 2024. 

Symptomer

 • Plutselige bevegelser kan gi skarpe smerter
 • Mange pasienter karaktiserer smerten som det verste de har kjent
 • Smerter i skulderen både i hvile og ved bevegelser
 • Smerter ved å ligge på skulderen
 • Søvnvanskeg grunnet smerter
 • Bevegeligheten reduseres i alle retninger
 • Vanligvis er utoverrotasjon mest nedsatt

Siden tilstanden er så langvarig og har flere faser så vil symtombildet endre seg. Vi går i detalj lenger nede i teksten der vi beskriver de 3 ulike fasene.

Hva er frossen skulder?

Skulderen er et enestående ledd i kroppen med tanke på hvor mye bevegelighet det er i leddet. Vi kan ikke vifte rundt på hofter og knær som skulderen. Dette kan være noe av årsaken til at leddet også kan stivne til så raskt.

Når skulderen fryser, er det en reell skrumpning av kapselen rundt skulderleddet. Skulderkapselen er i dette tilfellet ment å inkludere muskulaturen rundt skulder og skulderbladet. Denne muskulaturen kalles for rotatorcuffen.

Leddhinnen klistrer seg etter hvert sammen med leddhodet, og dette resulterer i langvarige smerter og betydelig nedsatt passiv og aktiv bevegelighet i skulderen.

Les videre og se videoen så får du vite alt om frossen skulder og hvordan vi behandler dette problemet på klinikken.

Årsaker til skulderkapsulitt

Årsakene er ikke forstått eller fullstendig kartlagt ennå. Det vi vet er at:

 • Tilstanden rammer 2-5% av befolkningen
 • Det er flere kvinner enn menn som opplever en frossen skulder
 • De fleste er mellom 50-60 år
 • Der er svært sjelden å få  frossen skulder når man er under 40 år.
 • Det er som regel kun den ene skulderen som er involvert.
 • Tilstanden går over av seg selv men kan ta 2-3+ år

Frozen shoulder er ikke en overbelastningskade. Denne tilstanden kan oppstå når leddet tilsynelatende er brukt for lite: feks etter et brudd der pasienten har hatt skulderen i en slynge og holdt den helt i ro.

Det er også mange som har hatt andre traumer i skulderleddet som utvikler et slikt skulderproblem.

Det brunrøde på bildet av skjelettet under er en del av skulderkapselen. Det er denne som krymper i størrelse når du har en skulderkapsulitt.

Frossen skulder er en skrumpning av skulderkapselen som er i brunrød farve på skjelettet

Hos de fleste er årsaken ikke mulig å forklare

Det vil si at plagene har oppstått uten at det har vært skader eller spesielle påkjenninger i forkant. Denne varianten kalles gjerne primær kapsulitt eller idiopatisk variant.

Når  inntrer etter en skade kalles det for sekundær kapsulitt eller traumatisk variant. Dette er ofte etter et fall rett på skulderen, eller etter et uheldig drag på skulderen.

Noen har argumentert for at den grunnleggende prosessen er inflammasjon, andre økt dannelse av bindevev,  og andre igjen inflammasjon som gir økt dannelse av bindevev.

Hvor lang tid tar det å bli bra?

Hele prosessen tar alt fra 1 – 3 år. Skulderen blir så spontant mye bedre. Noen pasienter får vite at dersom de bare venter ut forløpet, går tilstanden over av seg selv.

Dette er i mange tilfeller dessverre ikke riktig. Veldig mange, spesielt de som går uten behandling, har vedvarende kronisk stivhet i skulderen i ettertid.

Skulderkapsulitt er en svært invalidiserende tilstand. Den varer som nevnt vanligvis i opptil 3 år, men enkelte kan fortsatt kjenne på symptomer i ti år etterpå.

Omtrent 15 prosent vil utvikle betennelse også i den andre skulderen. Dette skjer som regel innenfor 5 år.

Her er 3 behandlingsformer som virker

Hvordan settes diagnosen?

Diagnosen stilles først og fremst ved klinisk undersøkelse. Ultralydundersøkelse bekrefter diagnosen og utelukker annen årsak. MR kan  av og til se at kapselen har skrumpet, men først og fremst vil ikke MR vise noen funn i starten. Her er ultralydundersøkelsen sammen med den kliniske undersøkelsen mer sensitiv til å plukke opp diagnosen. 

En frossen skulder går igjennom 3 faser

Smertefasen: 3-6 mndr

Kalles også for inflammasjonsfasen. Pasienter klager over en dyp verkende smerte i skulderen.  Gradvis utvikler det seg stivhet. I starten kan det være vansker med å feks ta av seg BH eller klø seg på ryggen som gradvis bare blir verre.

Stort sett rammes bare den ene skulderen. Smertene er ofte verst om natten.

Fryst fase: 3-12 måneder

Kalles også adhesjonsfasen. Her er det stivhet i skulderleddet som er hovedsymptomet. Smerte og verk avtar gradvis. I denne fasen kjenner pasienten mest smerter i ytterstillinger av skulderbevegelser.

Opptiningsfase: i 6-12 måneder

Gradvis økende bevegelsesutslag. Lite smerte.

Behandling av frossen skulder

Skuldermanipulasjon (utføres hos våre kiropraktorer som behandler skulderleddet): dette er en rask strekking av kapselen der man prøver øke skulderens mobilitet.

Behandlingen må utføres i smertefasen eller opptininsfasen. Som regel er leddet blitt for stivt til mobiliseres i fryst fase. Behandlingsmetoden vil være mest effektiv i smertefasen og opptiningsfasen.

Ultralydveiledet injeksjon

Kortisonsprøyte er blitt førstevalget for behandling av Frossen skulder

Bare for noen år siden var det ikke slik, men det var før ultralydundersøkelser ble mer utbredt. Vi setter ultralydveiledet injeksjon som vil sikre at injeksjonen plasseres riktig.

Slik får  behandlingen optimal effekt på minst mulig dosering. Det er vanlig med 1- 2 behandlinger med kortisoninjeksjon med 3-4 ukers mellomrom. Behandling av skulderen i ettertid i form av smertelindring, mobilisering og øvelser vil forkorte forløpet ytterligere.

Trykkbølgebehandling

Behandlingen brukes for å øke farten på tilhelningen etter kortisoninjeksjon, men kan også brukes uten annen form for behandling. Behandlingen skal være lett smertefull, og tar 2-3 minutter å utføre. For mer om trykkbølger se egen side om emnet: Trykkbølgebehandling

Undersøkelse med ultralyd – hva kan vi se?

Dry needling / IMS

Dette er nålbehandling med en «tørr» nål, det vil si ute medikamenter eller saltvann. Nålene settes i rotatorkuffmuskelatur og virker smertelindrende og kan øke blodtilførselen til området.

Øvelsesbehandling

Alle får øvelser i tillegg til annen behandling. Øvelser bør ikke være eneste behandlingsmetode og tilstanden bør helst følges opp av kyndig behandler som tilpasser øvelsene. Her kommer eksempler på programmer for de ulike fasene

Frossen skulder fase 1

Frossen skulder-fase 2 ( stivhetsfasen)

Frossen skulder fase 3 (opptiningsfase)

Frossen skulder smertestillende?

Betennelsesdempende preparater og paracet er anbefalt dersom det gir lindring. Husk å snakke med din fastlege eller behandler før du tar medisiner. Dette er spesielt viktig om du har en annen sykdomsdiagnose. I noen tilfeller trenger du sterkere preparater. Dette må også tas med din fastlege.

Risikofaktorer for å utvikle frossen skulder:

Selv om årsaken er ukjent er det en rekke kjente risikofaktorer for å utvikle frossen skulder:

 • Diabetes
 • lavt eller høyt stoffskifte
 • Parkinsons sykdom
 • hjertesykdom
 • røyking
 • overvekt

Tilstanden er veldig utbredt blandt de som har diabetes. 12% av alle diabetiker vil få det, og 30% av alle med frossen skulder har også en diabetesdiagnose.

Mangel på søvn, røyking, overvekt og å ha dårlig fysisk form er alle risikofaktorer for alle muskel og skjelettplager.

Dette er ennå mer sant for diabetikere og utviklingen av frossen skulder. En komplett behandling vil derfor også være rådgivning og informasjon om livstilsendringer.

Frossen skulder