Forfatter: Michael D. Parham

Hva er kalkskulder?

Kalkskulder (kalsifisert tendinose) er en tilstand der kalsiumkrystaller bygger opp i en sene over tid. Kalkdannelsen kan medføre til moderat til akutte smerter, nedsatt bevegelse og stivhet i skulderen. Smertefull kalkskulder oppstår vanligvis hos de over 40 år. Kalksdannelsen kan oppstå andre steder i kroppen, f.eks utside hofte. Men skulder er det vanligste stedet.

Noen kjente risikofaktorer er akutt eller kronisk overbelastning av skulder, skader, feil ved celledeling og genetiske faktorer. Men det er fortsatt mye som ikke er kjent om hva som forårsaker kalkavleringen. Vi vet heller ikke med sikkerhet hvordan avleringene påvirker skulderen på lang sikt.

De fleste får diagnosen kalkskulder etter ultralyd, røntgen eller MR-undersøkelse. På ultralydundersøkelsen vil vi kunne vurdere om kalken har sprukket og gitt en akutt slimposebetennelse eller om kalkdannelsen har begynt å bryte seg selv ned og gi en betennelsesreaksjon i sener. Dette sees ved bruk av powerdoppler på ultralydapparatet. Denne funksjonen brukes til å vurdere og gradere mengden betennelse.

kalkskulder

Bildekreditering: BenserviceMD

Symptomer

 • Verkende snikende skuldersmerter som ikke gir seg
 • Akutt og brå skuldersmerter som ikke har en direkte årsak
 • Smerter i skulder når du ligger på smertefull side
 • Smerter i skulder når du beveger armen mot skulderhøyde
 • Skulderen føles stiv og kan minne litt om symptomer til frozen shoulder
 • Du kan oppleve nedsatt bevegelse og styrke i skulder og arm¨

I mange tilfeller kan du bli diagnostisert feil med «betennelse i skulderen» eller «akutt frossen skulder» hos helsepersonell som ikke har erfaring med denne tilstanden. Dette er fordi bevegelsesmønsteret og smertene er svært like. Men et viktig poeng er at frossen skulder aldri kommer akutt eller brått uten forvarsel. Det samme gjelder en skulderbetennelse.

Det er viktig å poengtere at smerter i skulder betyr ikke at du har en kalkskulder. Det kan også være andre årsaker til smertene dine som bør utredes av helsepersonell med god erfaring på feltet.

Kalkskulder – fire faser

Kalkdannelsen i skulderen har et selvbegrensende og syklisk forløp bestående av fire faser.

 • Fase 1 – Formasjon/pre-kalsifisering: I denne fasen kan du oppleve smerter ved hvile, om natten eller ved enkle bevegelser.
 • Fase 2 – Kalsifiseringsfasen: Kalsiumkrystaller begynner å bygge seg opp i skuldersene, dette kan lede til økt skuldersmerter, nedsatt bevegelse og huggsmerter ved spesielle bevegelser. Forkalkningen synes veldig godt på en ultralydundersøkelse ved dette tidspunktet.
 • Fase 3 – Resorpsjon/oppløsningsfasen: Nå vil kalsiumkrystallene begynne å løsne opp og absorberes av kroppen. Denne prosessen setter i gang en sterk betennelsesreaksjon. Dette kan føre til gradvis økende smerte eller akutt innsettelse av skuldersmerter. I noen tilfeller kan kalkdannelsen sprekke og lekke inn i slimposen din. Dette gir ekstreme smerter og anbefales å få behandlet med ultralydveiledet injeksjon med kortison mot slimposen.
 • Fase 4 – Reperasjon: I denne fasen kan noen pasienter oppleve å være smertefri eller noe smerte ved aktivtet.

Hvilken fase er den smertefulle?

I fase 4, oppløsningsfasen kan pasienter oppleve den smertefulle fasen. Dette er en fase hvor kroppen bryter ned kalken ved å sette i gang en inflammatorisk prosess. Alternativt vil noen kalk sprekke spontant og lekke inn i en slimpose og gi ekstreme smerter i skulderen. Smertene forverres av bevegelse og i mange tilfeller opplever pasienter å ikke bli tatt på alvor ettersom det ikke finnes utvendige tegn som kan indikere at man har så sterke smerter.

Smertefasen kan varie fra flere måneder til år. Smerten varierer på hvor fort kalsiumavleringene brytes ned av kroppen. Desto raskere nedbrytningsfasen går over desto mindre smerter vil du oppleve. Dessverre i noen tilfeller kan smertene vedvare til tross for at kalsiumavleringene er forsvunnet. I disse tilfellene er det ofte en underliggende slimposebetennelse eller betennelse i skuldersener. Her er det sterkt anbefalt med ultralydveiledet injeksjonsbehandling.

kalkskulder injeksjonsbehandling

Behandling

Kalkskulder behandling varierer avhengig av smerter, alvorlighetsgrad og helsetilstand. Ofte blir behandlingen en kombinasjon mellom medisinsk behandling, trykkbølgebehandling og spesifikk trening.

I alle tilfeller før vi velger behandling vil pasienten måtte gå gjennom en grundig sykehistorie, klinisk undersøkelse og ultralydundersøkelse før aktuell behandling velges. Dette er for å sikre en spesifikk diagnose for å unngå feil- eller overbehandling.

Ultralydveiledet kortisoninjeksjon:

Førstevalget for kalkskulder er ofte ultralydveiledet injeksjonsbehandling med kortison lokalt i slimpose eller i nærhet av kalknedslaget. I noen tilfeller vil det være aktuelt med tørr-nåling av kalken før vi injiserer kortison. Behandlingen blir utført med stor presisjon og nåler som benyttes er svært tynne og skånsomme. Denne behandlingsmetoden er sett som nyttig i akuttfasen.

I de fleste tilfeller blir det også sendt en epikrise/dagsnotat til din fastlege etter påbegynt behandling med injeksjonsbehandling via helsenett.

Ultralydveiledet hyaluronsyreinjeksjon:

I noen tilfeller må det injiseres hyaluronsyre i slimposen. Dette er syntetisk leddvæske som smører slimposen og gir tilbake den smørende effekten i slimposen. I noen tilfeller kan kalken spontant sprekke og lekke inn i slimposen. Dette bidrar til ugunstig forhold i slimposen og kan gi tilbakevenende slimposebetennelser. Dersom injeksjon med kortison ikke tar bort smertene etter 1-2 behandling blir dette ofte vurdert ved neste konsultasjon.

Trykkbølgebehandling:

Trykkbølgebehandling kan være et alternativ for kalkskulder. Dersom kalknedslaget ligger midt i senen og ikke gir sterke smerter men mer nedsatt bevegelse. Dette kan tidvis kombineres med smertestillende medisiner og hvile.

Fysioterapi:

Fysioterapi blir aktuelt for kalkskulder når de sterke smertene har dempet seg. Da blir fokuset på å styrke omkringliggende støtte- og skuldermuskler for å unngå muskelsvinn og kompenserende smerter. Du kan finne treningsprogram for ulike skulderplager her

Kalkskylling:

I mer avanserte tilfeller kan vi utføre en «kalkskylling». Dette innebærer å blande lokalbedøvelse og sterilt saltvann hvorav vi skyller ut kalken fra senen. Prosedyre utføres med ultralydveiledning.

Kirurgi: I noen sjeldne tilfeller vil ultralydundersøkelsen avdekke en forkalkning som ansees som vanskelig å behandling. I disse tilfeller blir du henvist til spesialist for kirurgisk vurdering. Det er ingen garanti for at kirurgi vil hjelpe, men i tilfeller der kortison, trykkbølgebehandling, hyaluronsyre eller trening ikke har effekt må dette vurderes.

I oslo blir du ofte henvist til bl.a Ullevål sykehus.

Det er viktig å ta en konsultasjon for å få riktig diagnose og behandling for kalkskulder. Her kan vi anbefale den beste behandlingsplanen basert på pasientens individuelle tilstand og symptomer. Alle behandlingsalternativer kan utføres ved Din Helse Bjølsen. Ved behov for kirurgisk vurdering blir du henvist videre.

Kilder:

 1. Rangan A, Goodchild L, Gibson JNA, et al. Injection therapies for calcific tendinopathy of the shoulder: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2017
 2. Nonoperative Management of Subacromial Shoulder Pain: A Systematic Review, 2019
 3. Arroll B, Goodyear-Smith F. Corticosteroid injections for painful shoulder: a meta-analysis. Br J Gen Pract. 2005
 4. Diagnostic accuracy of clinical tests for subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis, 2017
 5. Current concepts in the management of calcific tendinopathy of the rotator cuff, 2017
 6. Shockwave therapy for calcific tendinitis of the rotator cuff: a systematic review and meta-analysis, 2016

Ønsker du en fysisk undersøkelse eller vurdering?

Michael D. Parham er kiropraktor som har spesialisert seg innen ultralyddiagnostikk og ultralydveiledet injeksjonsbehandling. Han kan utføre både en diagnostisk vurdering men også alle overnevnte behandlingsalternativer og henvisninger.

Mer oppdatert informasjon vedrørende kalkskulder

Hva er en kalkskulder?

Kalkskulder (forkalkning) er ensbetydende med kalsiumoppbygning i en eller flere skuldersener. Det oppstår normalt sett overbelastning, skade og genetisk disposisjon. Det er fortsatt debatt rundt årsaken ettersom det ikke finnes èn enkelt årsak til fenomenet.

Hva er symptomene på en kalkskulder?

Smertene grunnet kalkskulder kan variere kraftig – og i visse tilfeller kan det være nesten smertefritt. Symptomene ved kalkskulder blir ofte beskrevet som verking inne i skulderen som blir verre over tid. Verst er de når personen har utført arbeid over skulderhøyde eller når de har sovet oppå den påvirkede skulderen.

Hvordan diagnostiseres en kalkskulder?

Kalkskulder kan lettest sees på en ultralyd eller røntgen.

Hva er førstevalget av behandlingen for akutt kalkskulder?

Førstevalget ved akutt kalkskulder er ofte ultralydveiledet injeksjonsbehandling med kortison lokalt i slimpose eller i nærhet av kalknedslaget. I noen tilfeller vil det være aktuelt med tørr-nåling av kalken før vi injiserer kortison. Behandlingen blir utført med stor presisjon og nåler som benyttes er svært tynne og skånsomme. Denne behandlingsmetoden er sett som nyttig i akuttfasen.

Hva er komplikasjonene av en kalkskulder?

Ubehandlet kan en kalkskulder utvikle seg til kronisk skuldersmerter, slimposebetennelse, frossen skulder.

Hvordan kan en kalkskulder forebygges?

Ved øvelser, ta kontakt med vår fysioterapeut.

Michael D. Parham