Kronisk svimmelhet er svimmelhet som varer over lang tid. PPPS er den mest vanlige årsaken til kronisk (langvarig) svimmelhet. PPPS står for persisterende postural perseptuell svimmelhet. Svimmelheten kan vanligvis behandles, spesielt hvis det diagnostiseres på et tidlig stadie. Se mer om problematikk på HelseNorge

PPPS ble definert som en lidelse i 2015. Før det ble flere forskjellige navn brukt for tilstander med lignende symptomer inkludert:

 1. Fobisk postural vertigo (PPV),
 2. Space-motion discomfort (SMD)
 3. Visual vertigo (VV)
 4. Kronisk subjektiv svimmelhet (CSD) ).

Forskere er ikke sikre på hvor mange som har PPPS. Men noen studier antyder at så mange som 1 av 4 personer som har et vestibulært problem som vestibulær nevritt, Ménières sykdom eller godartet postural posisjonell svimmelhet (BPPV) kan fortsette å utvikle PPPS.

Kronisk svimmelhet
Kronisk svimmelhet er mest vanlig blandt kvinner i 30-50 års alder

PPPS kan skje samtidig med en annen vestibulær lidelse. For eksempel kan noen ha både Ménières sykdom og PPPS. PPPS ser ut til å være mer vanlig hos kvinner, og utvikler seg ofte i 30-50 års alder.

Symptomer

Symptomer på PPPS:

 • Gjentatte kortvarige fornemmelser av å skulle falle (uten at man faktisk gjør det).
 • Følelse av ustøhet
 • Nautisk svimmelhet (båtfølelse, ikke at rommet spinner)
 • Langvarige svimmelhetsplager som forverres i oppreist stilling
 • Svimmelhet blir mildere eller er borte når man sitter eller ligger.
 • Svimmelheten varierer i intensitet fra dag til dag
 • Svimmelheten forverres ved bevegelse av kroppen
 • Forverring ved gange
 • Forverring ved å kjøre bil
 • Forverring ved komplekse synsintrykk
 • Besvimelsesfølelse
 • Følelse av at du ikke er helt med ( på engelsk «spaced-out»)

Eksempler på synsintrykk som utløser symptomer er for eksempel steder med mange mennesker i bevegelse eller korridorer med mønstrete tepper.

PPPS- kronisk svimmelhet 1
Dette bildet kan utløse svimmelhet

For å få diagnosen må du oppleve disse symptomene de fleste dager i minst tre måneder. De kan vare i flere timer av gangen, men skal ikke være konstante uten avbrekk i 3 måneder.

Det er også typisk at sykdommen starter etter eller utløses av en akutt svimmelhetstilstand som for eksempel

 • BPPV eller krystallsyken
 • Ménières sykdom
 • Vestibulær nevritt
 • Vestibulær migrene
 • Mild hjernerystelse
 • Angst eller et panikkanfall. Panikkanfall og angst kan ha fysiske symptomer, inkludert svimmelhet, rask hjerterytme, kortpustethet, svette, risting, muskelspenning, tretthet eller kvalme

Sekundære symptomer – stiv nakke

Personer med PPPD kan utvikle andre relaterte problemer, inkludert:

 • stivhet i nakken
 • problemer med hvordan de går (gangen deres)
 • tretthet (fatigue)
 • frykt for å falle
 • angst eller unngåelse om ting som utløser svimmelhet for dem, for eksempel overfylte steder eller til og med å gå utenfor

Hvem får diagnosen PPPS?

Det er ingen test som er spesifikk for PPPS. Samtidig er ikke PPPS en eksklusjonsdiagnose. En eksklusjonsdiagnose er en diagnose som stilles når ingen andre årsaker til symptomene kan bli funnet. Diagnosen er basert på kliniske kriterier.

PPPS kan utredes av våre svimmelhetseksperter på klinikken. En øre-nese-halsspesialist med erfaring på svimmelhet kan også stille diagnosen. På førstegangsundersøkelsen vil vi spørre om symptomene dine. Symptomer på svimmelhet og ørhet er ikke alltid enkle å beskrive. Prøv derfor å være så spesifikk som mulig om symptomene dine. Legg vekt på når symptomene forverres eller forbedres.

Den som utreder deg vil spørre om din medisinske historie, inkludert medisiner du tar. Bivirkninger fra medisiner eller doseendringer kan noen ganger forårsake symptomer som ligner PPPS.

Følgende diagnostiske tester kan bli utført:

Generell fysisk eksamen
Vestibulære funksjonstester
Balansetester
Blodprøver
Bildebehandling (CT- eller MR-skanning)


PPPD kan overlappe andre vestibulære lidelser, som Ménières sykdom. Så vi vil også se etter tegn på relaterte årsaker inkludert årsaker som kan ha utløst PPPS og problemer som lidelsen kan ha forårsaket (også kalt sekundære forhold).

Kliniske kriterier for PPPD
For å bli diagnostisert med PPPD, må en person ha alt av følgende:

 • Ett eller flere symptomer på svimmelhet, ustabilitet eller ikke-snurrende svimmelhet de fleste dager i minst tre måneder
 • Symptomene varer i timevis, men kan vokse og avta i alvorlighetsgrad
 • Symptomer trenger ikke å være til stede kontinuerlig gjennom hele dagen.
 • Vedvarende symptomer skjer uten spesifikk provokasjon, men forverres av tre faktorer: oppreist holdning, aktiv eller passiv bevegelse uten hensyn til retning eller posisjon, og eksponering for bevegelige visuelle stimuli eller komplekse visuelle mønstre.
 • Forstyrrelsen utløses av hendelser som forårsaker svimmelhet, ustabilitet, svimmelhet eller balanseproblemer, inkludert akutte, episodiske eller kroniske vestibulære syndromer, andre nevrologiske eller medisinske sykdommer og psykologisk lidelse.
 • Symptomer forårsaker betydelig nød eller funksjonsnedsettelse.
 • Symptomer blir ikke bedre redegjort for av en annen sykdom eller lidelse.

Årsakssammenheng

Som nevnt blir vanligvis PPPS utløst av en episode med svimmelhet av annen årsak. Eksempler på dette er krystallsyken eller virus på balansenerven.

Etter den første episoden eller perioden med svimmelhet fortsetter personen å ha følelser av bevegelse, svimmelhet, ustabilitet eller ørhet som kan vare i flere timer eller dager av gangen.

Disse symptomene er tilstede nesten hele tiden, men kan variere stort i hvor kraftige de er.

Tilstanden ble som nevnt tidligere kalt «fobisk postural svimmelhet». Pasienter med denne lidelsen har en følelse av svimmelhet og ubalanse som er til stede til tross for at alle objektive balanseundersøkelser er normale.

PPPS- kronisk svimmelhet 2
Langvarig svimmelhet kommer ofte som et resultat av en primær type svimmelhet som krystallsyken

I tillegg kan den som har lidelsen ha korte episoder av mer intens svimmelhet som oftest utløses av ytre omstendigheter. De kan komme når du befinner deg i en situasjon som det er vanskelig å trekke seg ut av, f.eks. når du er i et kjøpesenter, i en folkemengde, på restaurant eller konsert. De kan også komme når du går på en bro, i trapp, i et tomt rom eller på gaten. Fordi disse situasjonene oppleves som ubehagelige, vil du helst unngå dem. Derav kalte man dette for «fobisk» postural vertigo tidligere.

Forklaring på PPPS og kronisk svimmelhet

Hjernens balansesystem kombinerer informasjon fra mange kilder, inkludert:

 • Det vestibulære systemet ( balanseorganet og balansenerven) som kjenner når hodet vipper, snur eller endrer hastighet
 • Synet
 • Det proprioseptive systemet (som sender signaler om posisjon, trykk, bevegelse og vibrasjon fra nakke, ben og føtter og resten av kroppen)

Normalt merker du ikke bevisst alle disse forskjellige informasjonskildene. Balansesystemet kombinerer dem for deg i underbevisstheten, og du kan stå, gå eller vri hodet uten å måtte tenke på å holde balansen.

Men med PPPS er opplevelsen ikke lenger uten utfordringer. Du begynner å legge merke til de forskjellige signalene, spesielt hvis de gir ulike signaler til hjernen din.

Dette kan få deg til å føle at du beveger deg når du står stille, eller at du er i ferd med å falle. Hvis hjernen tror at du holder på å falle reagerer den automatisk for å beskytte deg.

Tenk på hvordan du har det når du går på en isete vei eller står på en stige: kroppen din blir stiv, du tar kortere skritt, og du fokuserer på å holde deg oppreist.

Samtidig bruker balansesystemet mindre informasjon fra vestibulært system og mer fra det visuelle systemet. Normalt, når risikoen for å falle er over, går balansesystemet tilbake til det normalmodus. Men har du PPPS forblir hjernen i «høyrisikomodus».

Dette forårsaker en ond sirkel der du konstant bekymrer deg for å falle og legger mer vekt på å holde balansen enn nødvendig.

Hjernen holder seg på vakt og stoler mer på synet. Visuelle innspill som travle mønstre og bevegelse antyder at du kan være i fare for å falle.
Denne beskrivelsen kan få det til å høres ut som om PPPD bare «sitter i hodet», men symptomene er reelle. PPPD har noen ting til felles med angstlidelser, men det er ikke en psykiatrisk lidelse.

Behandling av kronisk svimmelhet

Langvarig svimmelhet fører ofte til betydelig bekymring og ubehag. For å kunne leve og fungere på en best mulig måte med symptomene er det viktig å forstå når symptomene oppstår og hva som kan gjøres for å lindre dem. Det er også viktig å føle seg trygg på at det ikke er noe farlig.

PPPD kan være veldig frustrerende for folk som har det. Mye helsepersonell er ikke veldig kjent med svimmelhet, og symptomene på PPPD kan være vage og vanskelig å beskrive, så det kan ikke bli diagnostisert på en stund. PPPD kan forstyrre arbeid, skole, fritid og familieliv.

Behandling for PPPD innebærer vanligvis «omskolering» av hjernen din gjennom en kombinasjon av vestibulær rehabilitering, strategier for å adressere angst (for eksempel medisiner )og kognitiv atferdsterapi (CBT). Du kan også dra nytte av avslapning for nakke og skuldre. Ideelt sett vil du ha et behandlingsteam av helsepersonell som jobber sammen for å hjelpe deg. Husk at både vestibular rehabilitering og CBT tar øvelse og krefter. Terapeutene dine vil lære deg ferdighetene du trenger, men det er du som bruker dem.

Vestibular rehabilitering
Vestibular rehabilitering er et treningsbasert behandlingsprogram for svimmelhet. Målet er å hjelpe hjernen din til å lære hvordan du gjør det balanserer og hvordan du skal reagere på signaler fra det visuelle og vestibulære systemet. En vestibulær terapeut med erfaring i PPPD kan hjelpe deg med å sette behandlingsmål og utforme et tilpasset program for å dekke dine behov.

Her får du tilgang til vestibulær treningsprogram fra NHI

Hos oss er er dette fremgangsmåten:

 • undersøkelse og diagnose
 • Informasjon og opplæring om balansen din
 • Behandling av primær svimmelhetsårsak
 • Behandling av sekundære symptomer (feks nakkestivhet)
 • Øvelser for å gjenoprette balanse/vestibulær rehabilitering øvelser

Lurer du på noe mer så ikke nøl med å sende en e-post til

Hvorfor er jeg svimmel hele tiden?

Kronisk svimmelhet er langvarige svimmelhetsplager som forverres i oppreist stilling. Kalles også for langvarig svimmelhet. Ofte har det vært en episode med akutt svimmelhet som for eksempel krystallsyken i forkant av at man utvikler kronisk svimmelhet. En form for kronisk svimmelhet kalles PPPS

Når oppsøke hjelp ved svimmelhet?

Akutt svimmelhet som krystallsyken kan gå over av seg selv. Det er uansett smart å oppsøke hjelp tidlig, da riktig diagnose og små tiltak i starten er viktig med tanke på å unngå å utvikle langvarig svimmelhet. Dersom du har vært svimmel, men i løpet av kort tid ikke har noen symptomer så trenger du ikke undersøkes.

Finnes det medisiner mot svimmelhet?

Det finnes ingen medisiner mot svimmelhet, men en del kan ha bruk for kvalmestillende middel når svimmelheten er på sitt verste.

Kan svimmelhet være kreft?

De aller fleste som får svimmelhet lider av krystallsyken. Dersom du har en hjernesvulst som trykker på sentrale områder i hjernen kan man få balanse og svimmelhetsproblemer. Tale og synsforstyrrelser kan også forekomme.

Hva er et annet ord for svimmelhet?

Vertigo er et annet ord for svimmelhet

Hva er vanlige årsaker til svimmelhet?

Krystallsyken
Virus på balansenerven

Bør jeg sykemeldes når jeg er svimmel?

Dersom du har en jobb som innebærer risiko for andre når du er svimmel må du sykemeldes. Feks om du er sjåfør, jobber med pasienter som kan trenge akutt hjelp, eller om du jobber med store maskiner som kan være til fare for deg eller andre.

Toralf Wollkert Thomassen