Krystallsyke er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Hvert år anslås det at 75.000 nordmenn får diagnosen. Et av våre ekspertiseområder på klinikken Din Helse Bjølsen er svimmelhet. Vår erfaring er at krystallsyke er enkelt å diagnostisere og behandle.

Krystallsyke kalles også BPPV

Krystallsyke kalles på engelsk for BPPV. BPPV står for Benign-Paroxsymal-Positional-Vertigo. Dersom man oversetter hva dette betyr er betegnelsen en veldig god forklaring på hva hvordan sypmtomene oppstår. På norsk bli uttrykket: Benign-Paroksymal-Posisjonell-Vertigo

Benign: Dette betyr godartet. Tilstanden er med andre ord ikke sett på som farlig.

Paroksysmal: Dette betyr episodisk. Pasientene er derfor ikke konstant svimle, bare i perioder på 20-30 sek av gangen.

Posisjonell: Svimmelheten utløses ved at personen skifter stilling (hodet skifter stilling)

Vertigo: Vertigo betyr svimmelhet. Definisjonen på vertigo er at det er en falsk sensasjon av at omgivelsene eller du selv er i bevegelse når du eller omgivelsene ikke er det.

BPPV eller «godartet vertigo» som vi kaller det, er som nevnt en følelse av at du eller rommet du befinner deg i spinner rundt. BPPV er i realiteten et problem med balanseorganet i ditt indre øre, og symptomene er som nevnt svimmelhet i korte episoder på typisk 20-30 sekunder. Ofte utløses svimmelheten av en bestemt bevegelse med hodet ditt (feks hver gang du legger deg ned på puten mot hodet vendt mot høyre eller venstre.

For mange personer går svimmelheten over av seg selv etter et par uker, men den kan også returnere.

Det er også en stor sammenheng mellom hvor tidlig du oppsøker hjelp og hvor lenge du vil ha symptomer i mange tilfeller. Oppsøk hjelp med en gang du får svimmelhet så er sjansene gode for at du blir kvitt problemet raskt.

Ring 22 95 11 14 og be om time hos enten Wollkert- Thomassen eller Parham som begge jobber med svimmelhetspasienter. Du kan alternativt booke time her : Online booking

Finner du ikke time så er det viktig du ringer så du kommer til undersøkelse før det har gått for lang tid. Det er lettest å få riktig informasjon i akuttfasen når symptomene er «ferske» og derfor setter vi alltid av tid til undersøkelse så raskt som mulig.

Les mer om hvordan vi tester deg med svimmelhet i artikkelen under, eller fortsett her og få svar på hva krystallsyken egentlig er. Du kan også lese om lidelsen på helsenorge sine sider

Hva er egentlig krystallsyke?

Videre på denne siden får du forklart alt du lurer på om krystallsyken- blant annet:

 • hva krystallsyke er
 • hvordan du får diagnosen
 • behandling og behandlingsmuligheter
 • behandling du kan gjøre selv

Dersom du har krystallsyke og er på jakt etter noen øvelser er det lagt ved et treningsprogram i PDF format du kan laste ned gratis. PDF filen finner du lenger ned i artikkelen. Anbefaler at artikkelen leses først, så gir øvelsene mer mening.

Krystallsyke kommer fra det indre øret og balanseorganet. Bildet er en illustrasjon av det ytre og det indre øret hvor balanseorganet ligger

Krystallsyke oppstår plutselig

Svimmelheten oppstår som regel svært akutt. Typisk starter symptomene når pasienten befinner seg i sengen og snur på hodet eller legger seg ned. Krystallsyke symptomer beskrives som kraftige og kortvarige svimmelhetsanfall. Anfallene varer ca 30 sekunde og forsvinner. Symptomene utløses så i 30 sekunder igjen hver gang pasienten gjør en bestemt bevegelse med hodet.

Et eksempel på dette er at pasienten blir svimmel når hun legger seg ned på puten, skifter posisjon fra liggende til sittende, eller når hun vrir på hodet når hun ligger. Det kan være en av bevegelsene som utløser svimmelheten eller flere, men det mest vanlige er at det er et klart mønster mellom en type bevegelse som er utløsende faktor.

Krystallsyke kan gi rotatorisk og nautisk svimmelhet

I de aller fleste tilfellene er svimmelheten rotatorisk. Rotatorisk svimmelhet beskrives av pasienter at det er akkurat som om de nettopp har gått av en karusell. Rommet spinner rundt og rundt. Rotatorisk svimmelhet kalles derfor også for karusellsvimmelhet.

Denne svimmelheten kan du selv utløse ved å spinne rundt deg selv mange ganger og så stoppe.

Selv om de aller fleste pasienter har rotatorisk svimmelhet kan personer med denne lidelsen også oppleve en annen type ubalanse: nautisk svimmelhet. Denne typen svimmelhet beskrives mer som å være på en båt.

Andre symptomer ved krystallsyke

Ledsagende symptomer: Lettere kvalme, ustøhet, angst og fobi mot bestemte bevegelser er vanlig, men brekninger er uvanlig. Forbi mot bestemte bevegelser kan vedvare etter at sykdommen er over. Det er i slike tilfeller balansetrening og behandling er viktig for å komme seg helt over svimmelheten.

Slik får du diagnosen

Diagnosen setter lege eller kiropraktor nesten utelukkende på sykehistorien som pasienten forteller. Det vil si:

a) En plutselig oppstått karusellsvimmelhet

b) svimmelheten utløses når pasienten skrifter stillinger

Undersøkelse av svimmelhetspasienter foregår enten hos kiropraktor, balansefysioterapeut, fastlege eller øre-nese-hals spesialister.

Kliniske funn: Karakteristisk posisjonsnystagmus (nystagmus: les litt videre) og -vertigo (svimmelhet). Uspesifikk ustøhet.

Tester kiropraktoren bruker for å diagnostisere er: Dix- Hallpike (se video under). Kiropraktor eller lege legger her pasienten ned nokså hurtig og prøver utløse svimmelheten. Når pasienten blir svimmel kan man se etter små øyebevegelser som vi kaller nystagmus.

Øvrige undersøkelser er vanligvis normale.

Dix Hallpike test for krystallsyken


Supplerende undersøkelser: Vanligvis er alle andre undersøkelser normale og derfor unødvendig i de fleste tilfeller.

CT eller MR vurderes for å utelukke bl.a. tumor i bakre skallegrop når symtomene ikke stemmer overens med det som er vanlig.


Diagnose: Foreløbig diagnose kan stilles basert på sykehistorien dersom pasienten ikke har symptomer ved undersøkelsen.

Når pasienten har klare symptomer stilles diagnosen utfria hvor i øret krystallene ligger. Den som er interessert kan lese mer om de forskjellige buegangene og mer spesifikk krystallsykediagnose lenger ned.

Differensialdiagnoser: 

Virus på balansenerven: (Vestibularisnevritt) utløser plutselig spontan svimmelhet (spontannystagmus) mens pasienten er i ro.

Blodtrykksfall: gir ikke svimmelhet i sengeleie. Typisk er svimmelhet når man reiser seg fra liggende til sittende.

En spesiell form for nystagmus (nedadslående nystagmus) kan ses ved sykdommer i sentralnervesystemet. Dette er en av tilfellene der det bør tas MR av hodet.


Å sette diagnose:  Tilstanden er så vanlig at fastleger/kiropraktorer som regel kan utføre Dix-Hallpikes manøver som vil bekrefte diagnosen. I noen tilfeller trengs det spesialutstyr (briller med kamera) for å kunne oppdage nystagmus. Noen kiropraktorklinikker og øre-nese-hals spesialister har dette utstyret. Dix-Hallpike testen er utgangspunktet for krystallsyke øvelser og behandlingen som kalles «Epley´s manøver»

Krystallsyke alkohol = sammenheng?

Å drikke alkohol kan gjøre enhver svimmel. Hos de med krystallsyken, kan alkohol forverre symptomene. Det er hovedsakelig 2 måter alkohol medfører svimmelhet.

 1. Alkohol fører til dehydrering og dette vil kunne påvirke væskebalansen i balanseorganene slik at du kan få forskjellige signaler fra buengangene. Buegangene er enkelt forklart de som sender signaler til hjernen din om du er i lodrett eller vannrett stilling.

2. Alhohol kan forstyrre signalene som kommer til hjerne via balanseorganet.

På basis av de to punktene over er det derfor lurt å avstå fra alkohol dersom du har en periode der du er svimmel.

Hvordan virker balansen og balanseorganet?

Svimmelhet er enkelt forklart en følelse av at du, eller verden rundt deg, beveger deg, samtidig som at øyne, ører og andre sanser sier at du står stille.

For å kunne bevege oss trygt i miljøet vi er i er det 3 sanser som samarbeider: Synet, balanseorganene i øret, og følelsessans i hud, ledd og muskler.

Uten at vi tenker over det utfører hjernen vår hele tiden kompliserte beregninger for at vi skal kunne holde oss oppreist og bevege oss. For å klare dette, mottar hjernen en konstant strøm av informasjon fra sanseorganene om kroppens stilling og bevegelse i rommet.

 • Synet gir beskjed til hjernen når hodet beveger på seg. Dette er noe vi vanligvis ikke tenker over, men dersom du sitter i ro mens du ser på noe stort som beveger seg forbi øynene dine, vil du kanskje føle det som om du selv beveger deg.
 • Dersom du ser på en person som titter ut av et bilvindu i fart på landskapet, vil du merke at øynene til personen flakker i et bestemt mønster. Personen selv vil oppleve det som om landskapet glir i en jevn bevegelse. Disse øyebevegelsene kalles sakkader og er et samspill mellom hjernen og øynene.
 • Balanseorganet sitter i det indre øret og sender informasjon til hjernen om hodets stilling og bevegelse i rommet. Signalene fra øynene og fra balanseorganet er nært knyttet sammen i bestemte deler av hjernen.
  Dette gjør at vi har problemer med å skille mellom bevegelser som vi ser med øynene og de vi føler når kroppen selv beveger seg. Dersom du sitter på en kontorstol og snurrer ti ganger rundt vil du føle en tydelig rotasjon etter at du har stoppet opp. Denne følelsen er utløst av balanseorganet. Dersom du lukker øynene, vil det være svært vanskelig å si om rotasjonen er reell eller ikke
 • Sanser i hud, sener og ledd forteller hjernen hvordan vi beveger på armer og ben og hvor kroppens tyngdepunkt befinner seg i forhold til føttene. Disse sansene gjør bl.a. at du fint klarer å ta på nesen din med lukkede øyne. Hjernen vet hele tiden hvor hendene og fingrene befinner seg, og kan beregne bevegelsene ut fra denne informasjonen alene.

Selv om vi er født med alle disse sanseorganene på plass, tar det mange år å lære å bruke dem riktig. Barn elsker lek der de blir svimle og utfordrer balansen. Balansesystemet utvikler seg raskest når vi er barn, så dette er ikke tilfeldig. Svimmelhetsopplevelsen virker stimulerende når balansen vår utvikles.

Vi lærer oss hvordan forskjellige bevegelser føles. Samtidig utvikler man en finstemt balansefunksjon som gjør at vi kan gå, stå og løpe uten å falle.

Alle de kompliserte beregningene foregår lynraskt i hjernestammen og lillehjernen uten at de påvirker de høyere delene av hjernen som styrer vår bevissthet. Det er på denne måten balansesystemet fungerer optimalt. Bevisst kontroll er oftest unødvendig og forstyrrende. Vi blir først bevisst på vår balanse når noe er galt eller ikke stemmer.

Svimmelhet skyldes som regel at signalene vi mottar fra synet og andre sanser ikke stemmer overens. Hva som oppfattes som uvanlig er avhengig av våre tidligere erfaringer. Detter kan derfor varierer mye fra person til person.

Balansesystemet vårt har en fantastisk evne til å tilpasse seg. Dette skyldes dels at hjernen vår hele tiden er i forandring og kan erstatte ødelagte koblinger. I tillegg baserer balansesystemet seg på flere sanseorganer. Dersom ett av dem skades, kan du ofte trene opp bruken av de andre slik at balansen etter med tiden blir bra igjen.

Behandling av krystallsyken

Vi har skrevet et eget innlegg krystallsyken og behandling som du kan se under:

Oppsummering om behandlingen:


Mål for behandling: Å forkorte sykdomsforløpet og svimmelheten. Det er viktig å komme tidlig i gang for å forebygge kroniske svimmelhetstilstander. Trene for å oppnå best mulig funksjon


Behandling: Behandling starter så snart diagnosen er stilt. Den vanligste formen (krystaller i bakre buegang) behandles normalt med Epleys eller Semonts manøver.

Du kan prøve øvelser selv, men det må understrekes at vi anbefaler at du undersøkes av en med erfaring på svimmelhet før du går i gang på egenhånd.


Hvor lang tid det tar: For mange vil krystallene og symptomene forsvinne av seg selv innen 14 dager. Det kan bli mer langvarig for enkelte.

Uten behandling vil omkring 30 % ha symptomer i mer enn tre måneder. 70-90 % av pasientene med den vanligste formen for BPPV blir helt friske etter en enkelt behandling med Epley´s -manøver hos kiropraktor.

De fleste blir kvitt svimmelheten ved gjentatt behandling eller ved hjemmeøvelser, og kun et lite mindretall kan ha vedvarende eller hyppig tilbakevennende plager. Tilbakefall er veldig vanlig. Omtrent halvparten får et nytt tilfelle innen noen år, men behandlingen er vanligvis effektiv også når tilstanden er tilbakevendene.

Krystaller i buegangene

Det indre øret har 3 bueganger. Se illustrasjonen på det indre øret i starten av denne artikkelen (semi-circular canals)

Disse 3 buegangene inneholder en tykk men flytende væske. Når væsken flytter på seg, får den noen hårceller til å røre på seg. Disse hårcellene sender signaler til hjernen.

Nikker du bekreftende til noen, så sendes signaler fra en av buegangene. Rister du på hodet sendes signaler fra en anne buegang. Tar du samme sides øre mot skulderen (høyre øre mot høyre skulder) så sendes signaler fra en tredje buegang.

Oppsummering av krystallsyken:

Krystallsyken er en vanlig sykdom i det indre øret som fører til at bestemte hodebevegelser utløser korte anfall av svimmelhet. Den er ufarlig og oftest forbigående, men tilbakefall er vanlig.Sykdommen øker i hyppighet med alderen og er noe vanligere hos kvinner enn hos menn.

Krystallsyken kalles også for: benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV). Dette betyr: godartet stillingsutløst svimmelhet

Forekomst

Lidelsen er en av de vanligste årsakene til svimmelhet og rammer anslagsvis 80000 nordmenn årlig . Ca. 60 prosent av pasientene er kvinner, og gjennomsnittsalderen er 65 år. Sykdommen forekommer sjelden hos barn.

Årsak

Sykdommen antas å skyldes at krystaller (otolitter) fra øresteinsorganene løsner og faller inn i buegangene i det indre øret. Buegangene inneholder en liten føler (cupula) som registrerer hoderotasjon. Otolittene kan forstyrre denne føleren slik at det oppleves som om hodet roterer. Personen vil da oppleve Vertigo: en falsk sensasjon av å være i bevegelse.

Krystallene blir mer porøse med økende alder og har derfor større tendens til å løsne hos eldre, men de kan også løsne ved hodeskader og ved enkelte sykdommer i det indre øret som labyrintitt og Ménières sykdom. Forstyrrelser i kalsium-stoffskiftet kan også ha en betydning, siden krystallene er laget av kalsiumkarbonat. Dette kan være grunnen til at sykdommen ser ut til å være noe hyppigere hos kvinner etter overgangsalderen og hos pasienter med vitamin D-mangel og benskjørhet.

Symptomer

Rotasjonsfølelsen kan variere i styrke. Kvalme er også vanlig. Samtidig med svimmelheten får pasienten ufrivillige øyebevegelser (nystagmus).Et typisk anfall varer fra noen få sekunder til et minutt. Det oppstår ved bestemte hodebevegelser, oftest når man legger seg ned, setter seg opp, snur seg i sengen, ser opp i taket eller ned i gulvet.

I typiske tilfeller får pasienten en følelse av at omgivelsene roterer, men krystallsyken kan også gi nautisk svimmelhet: da kjennes det ut som om du har vært ute i en båt på sjøen i høye bølger.

Sykdommen begynner vanligvis akutt, ofte om morgenen i det pasienten snur seg eller setter seg opp i sengen. Det er vanligvis lite symptomer så lenge hodet holdes helt i ro eller loddrett. Symptomene har en tendens til å gå over av seg selv i løpet av 2 dager til 2 uker men dette gjelder ikke alle. Noen få pasienter har langvarige og hyppig tilbakevendende plager.

Diagnosen

Diagnosen stilles ved å utføre bestemte hodemanøvre — blant annet Dix-Hallpikes manøver — som utløser anfall av svimmelhet og karakteristiske øyebevegelser (nystagmus). Basert på disse øyebevegelsene kan sykdommen deles inn i ulike varianter, blant annet avhengig av hvilken buegang som er berørt. Den vanligste varianten er krystaller i bakre buegang. Denne varianten kan som oftest behandles med noe som kalles «Epley´s manøver».

Nystagmus kan ofte ses med det blotte øyet. Noen ganger er det nødvendig å bruke video-briller med infrarøde kameraer som gjør det mulig å se øyebevegelsene i mørke. Mørket gjør at nystagmus blir sterkere og lettere å se. Årsaken til dette er at balansen er styrt av synssanssene, og tar man bort et sanseorgan så øker svimmelheten.

Behandling og krystallsyke øvelser

Sykdommen går ofte over av seg selv, men raskest bedring oppnås vanligvis ved å utføre bestemte hodemanøvre — for eksempel Epleys manøver — som får krystallene til å falle ut av buegangene og tilbake dit de skal. Krystallsyke øvelser som Epleys manøver har oftest god effekt ved den vanligste varianten forutsatt at man vet hvilket øre som er påvirket. Det er derfor vanlig å forsøke denne behandlingen først.

Lidelsen kan ofte diagnostiseres og behandles enkelt i primærhelsetjenesten (fastleger og kiropraktorer) men ved langvarige eller hyppig tilbakevendende plager er undersøkelse hos spesialist anbefalt, særlig dersom det er usikkerhet om diagnosen.

Vi har ekspertise og erfaring på å diagnostisere krystallsyken og annen svimmelhetsproblematikk. Ta kontakt for en undersøkelse. Vi har ingen ventetid og kan som regel gi deg undersøkelse mellom innen 24 timer etter at du tar kontakt.

Ring oss helst på forhånd slik at vi er forberedt når du kommer. Telefon 22 95 11 14

Epleys-ovelsesark

Programmet er lagd med © ExorLive.com

Hva utløser krystallsyke?

Krystallsyke er vanligere med alderen. Årsaken er vanligvis ukjent, men hodeskade eller betennelsestilstander i det indre øret kan øke risikoen. Vitamin D-mangel kan også øke risikoen for sykdommen.

Hvor lenge varer krystallsyken?

Hos 1/3 del av dem som får påvist krystallsyke forsvinner symptomene av seg selv innen tre uker. Hos de aller fleste er symptomene borte innen seks måneder fra symptomene startet

Hva er symptomene på krystallsyke?

Plutselig kortvarig svimmelhet som varer mellom 10 til 20 sekunder

Svimmelheten oppleves ofte som at rommet eller en selv snurrer

Svimmelhet blir trigget av bevegelse som å snu seg i sengen eller hodebevegelser

Mange opplever kvalme, men oppkast er mindre vanlig.

Trenger jeg sykemelding ved krystallsyke?

Akutt svimmelhet er svært ubehagelig kan føre til langvarig sykemelding, angst og usikkerhet. Spesielt personer som har jobber der de har ansvar for andre personer, eller driver med tungt maskineri, vil bli sykemeldt ved krystallsyke

Hvordan sove med krystallsyken?

Det er viktig å unngå raske bevegelser av hodet, fordi man ikke ønsker å fremprovosere svimmelhet. Når man sover, skal man sove på den motsatte siden av der behandlingen har blitt gjort over de neste nettene. Man kan også sove oppreist eller med flere hodeputer under hodet, for å holde hodet hevet

Hva er forskjellen på krystallsyke og virus på balansenerven?

For å skille virus på balansenerven fra andre sykdommer, vil man primært se på hvor lenge pasienten har hatt plager. – I motsetning til krystallsyken som er kort og intenst, vil pasienter med virus på balansenerven ha plager over lengre tid

Hvem behandler krystallsyken?

Vi har fysioterapeuter og kiropraktorer med spesialkompetanse på svimmelhet. Vi stiller diagnose.
og utfører behandling og reposisjoneringsmanøvre, som leder de små partiklene tilbake dit de hører hjemme.

Hvordan forebygge krystallsyke?

Det er ikke mulig å forebygge nye anfall av krystallsyke. Det viktigste rådet til en som har blitt kvitt krystallsyke, er å slutte å ta hensyn og raskest mulig leve normalt igjen. Under normale omstendigheter er det heller ikke mulig å provosere frem krystallsyke på en frisk person med vilje.

Hvor mange behandlinger trenger jeg for å bli kvitt krystallsyken?

Gjennomsnittlig er det tilstrekkelig med 2-4 påfølgende behandlinger

Toralf Wollkert Thomassen