Har du noen gang opplevd plutselig svimmelhet i noen sekunder eller plutselig svimmelhet når du legger deg ned eller endre stilling? Det kan være en ubehagelig og skremmende opplevelse som kan påvirke din daglige rutine og livskvalitet.

I dette innlegget vil vi diskutere ulike årsaker til plutselig svimmelhet og hva du kan gjøre for å håndtere det hvis det skjer med deg. Les videre for å lære mer.

Svimmelhetens årsaker kan grovt sett deles inn i tre kategorier.

 • akutt
 • episodisk
 • kronisk

Noen av lidelsene som feks krystallsyken faller i to av kategoriene da det både kan oppstå akutt, og som regel alltid er episodisk.

Akutt svimmelhet

De mest vanlige årsakene er:

Vestibularisnevritt
Labyrintitt
Hjerneslag
Krystallsyke


Plutselig og uvanlig kraftig svimmelhet som vedvarer i mer enn 15 minutter kan noen ganger skyldes alvorlig sykdom. Et eksempel er hjerneslag. Dette krever rask hjelp for å redusere skade. Oppsøk derfor hjelp umiddelbart.

Den vanligste årsaken til plutselig svimmelhet er sykdommer i balansesorganet som ligger i det indre øret. Dette er sykdommer som vanligvis er ufarlige, selv om de kan være svært ubehagelige. Rask legehjelp eller hos vår svimmelhetsekspert er viktig så lenge årsaken er uavklart.

Episodisk svimmelhet


Dette er når man får anfall i episoder. Svimmelhet og uvelhet som går over, som kommer og går og som utløses på samme måte, skyldes vanligvis mindre alvorlige tilstander. Et eksempel er BPPV eller krystallsyken som det kalles på folkemunne. Her blir pasientene svimle i korte episoder på 30 sekunder, og anfallene blir utløst av hodebevegelser.

Kronisk svimmelhet er mest vanlig i 30-50 pårs alder

Svimmelhetanfall – episodisk svimmelhet

Svimmelhetsanfall kan være svært plagsomt og rask legehjelp kan være viktig dersom det oppstår nye eller uvanlige tilleggssymptomer. For å stille rett diagnose er det viktig med gode opplysninger om anfallene, særlig hvor lenge de varer og om det er eventuelle utløsende faktorer.

Særlig hva som trigger svimmelheten er svært nyttig informasjon.

Tilleggssymptomer som trykk i hodet, hodepine eller symptomer fra ørene gir også verdifull informasjon.

Noen årsaker til episodisk svimmelhet er:

Krystallsyke
Vestibulær migrene
Menières sykdom
Ortostatisk svimmelhet
Angstanfall
Buegangsdehisens
Bevegelsessyke
Landgangssyke

Kronisk svimmelhet

Langvarig svimmelhet fører ofte til betydelig bekymring og ubehag. For å kunne leve og fungere på en best mulig måte med symptomene er det viktig å forstå når symptomene oppstår og hva som kan gjøres for å lindre dem. Det er også viktig å føle seg trygg på at det ikke er noe farlig.

Balansetrening og fysisk aktivitet spiller ofte en nøkkelrolle. Et eksempel er vestibulær rehabilitering som vil tilbyr på klinikken. Utredningen har vanligvis da avklart at det ikke dreier seg om noen alvorlig eller livstruende tilstand, men symptomene kan likevel være svært plagsomme og redusere livskvaliteten. Siden behandlingen er langsiktig, er motivasjon og jevnlig aktivitet viktig.

Mange pasienter med langvarig symptomer får i dag diagnosen PPPS (persisterende postural-perseptiv svimmelhet). Dette er en følgetilstand til mange av de andre årsakene til plagene og regnes ofte som en slags spenningstilstand.

Når skal du ringe 113?

Kontakt 113 ved alvorlige symptomer som:

 • personer med nedsatt bevissthet eller bevisstløs
 • plutselig forvirring
 • plutselig vanskelig å puste eller svært tung pust
 • blek, kald og klam hud ved sykdom eller skade
 • plutselige smerter i brystet, som varer mer enn fem minutter
 • plutselig uvanlig kraftig hodepine

113 medisinsk nødtelefon kan hjelpe deg med vurderingene på hva du skal gjøre. (kilde: www.113.no)

Svimmelheten er et symptom

og ikke en sykdom i seg selv. Selv om det kan være skremmende å oppleve, er det svært sjeldent et tegn på alvorlig underliggende sykdom. Mange er bekymret når de kommer til undersøkelse av akutt vertigo. Pasienter er ofte redde for at de har/har hatt:

 • Hjerneblødning
 • Svulst på hjernen
 • MS (Multippel sklerose)
 • Hjerneslag

Svulst, MS eller slag gir ofte helt andre symptomer i tillegg til svimmelheten. Dersom du kun lider av dette symptomet er det derfor svært sjeldent at det er en farlig sykdom som er årsaken. Hopp helt nederst i innlegget for å se hva som er typiske symptomer for MS, slag og hjernesvulst.

Les alt om krystallsyken her

Viktig å undersøke pasienter raskt

Vi tilbyr akutte svimmelhetsutredninger innenfor 24 timer fordi det har vist seg at dersom du kommer deg raskt til undersøkelse etter at svimmelheten oppstår første gang, er dette en stor fordel.

Dersom du går for lenge med ubehandlede symptomer, kan den gå over til å bli langvarig, eller kronisk. Det er også i startfasen at vi som undersøker lettest kan få riktig informasjon om hva som feiler deg.

PPPS- den kroniske svimmelheten

Følgende tegn kan tyde på at du er i ferd med å utvikle kroniske plager:

 • Du har vært svimmel i mer enn 3 måneder
 • Du føler deg mer eller mindre svimmel hele tiden
 • Svimmelhetsutredningen gir ingen forklaring på symptomene dine
 • Du blir uvel både av å bevege deg og av å se på ting som beveger seg
 • Problemet forverrer seg kraftig når du bruker synet til presisjonsoppgaver som lesing eller arbeid ved dataskjerm
 • Problemet forverrer seg kraftig av forvirrende synsinntrykk, som f.eks. når du er i et kjøpesenter eller i folkemengder

En følgetilstand etter at den primære årsaken til svimmelheten er over kan også forekomme. Det vil si at selv om årsaken til svimmelheten er behandlet og borte, så vil likevel situasjonen som tidligere utløste svimmelheten kunne føre til angstutløst svimmelhet.

Tilstanden kan beskrives som en følelse av svimmelhet og ubalanse som er til stede til tross for at alle objektive balanseundersøkelser er normale. I tillegg opplever du korte episoder av mer intens svimmelhet, som vanligvis utløses av ytre omstendigheter. Mange kan opplever engstelse, svetting og hjertebank samtidig med svimmelhetsepisoder.

I tillegg bør du være oppmerksom på følgende symptomer som kan tyde på fobisk postural vertigo:

 • Du får kortvarige episoder av kraftig svimmelhet (i sekunder eller minutter) som kommer helt av seg selv eller utløses i følgende situasjoner:
 • I sosiale situasjoner (i folkemengder, på kjøpesenter, restaurant, konsert)
 • I situasjoner som du føler det er vanskelig å komme seg ut av og som du opplever som ubehagelige
 • Ved sanseinntrykk som i trapp, heis, tomme rom, på en bro, på gaten
 • Du har tendens til å unngå situasjonene ovenfor
 • Du blir ofte, men ikke nødvendigvis alltid, anspent og engstelig når du er svimmel

Termen fobisk postural vertigo er nå erstattet med PPPS – «Persisterende postural-perseptuell svimmelhet»

«Svimmel når jeg spinner»

De fleste har opplevd å bli svimmel en gang eller to. Noen ganger er det logisk at verden går rundt. Jeg hørte om en eldre mann som hadde vært hos en kollega grunnet at han ble svimmel. Når han ble spurt om hva som utløste svimmelheten svarte han «Jeg blir svimmel når jeg spinner rundt min egen akse flere ganger»!

Dette ville det vært uvanlig om du ikke opplevde. Men dersom du snurrer rundt i en kontorstol noen ganger så er svimmelheten forventet. Du vet også at dette som regel gir seg etter noen sekunder i ro. Det er når svimmelheten kommer plutselig og tilsynelatende uten grunn at den oppleves som mest ubehagelig.

Vi begynner med en liste over ulike svimmelhetsdiagnoser og problematikker som er vanlig i vår kliniske praksis.

Svimmelhetsdiagnoser i vår praksis:

 • Nakkesvimmelhet
 • BPPV (det samme som krystallsyken)
 • Krystallsyken ( også kalt BPPV)
 • Bevegelsessyke (engelsk: motion sickness)
 • Svimmelhet og graviditet
 • Svimmelhet og hodepine (migrene)
 • Svimmelhet og stress

Les alt om svimmelhets diagnoser vi behandler på klinikken her

Er kvalme vanlig med svimmelhetsanfall?

Ja, du kan bli kvalm av svimmelheten nesten uansett årsak

Er det vanlig med oppkast og svimmelhetsanfall?

Ikke for krystallsyken, men for virus på balansenerven er det ganske vanlig

Vil svimmelhetssymtomene gå over?

De aller fleste typer vertigo vil gå over uansett- men med rett type behandling vil mange få mindre problemer i etterkant

Finnes det svimmelhetsbehandling?

Ja, det er mange gode behandlingsmuligheter. De fleste som er svimle har BPPV eller krystallsyken. Tidlig behandling vil som regel gi et godt resultat etter bare 1 behandling.

Kan jeg bli svimmel av hjernesvulst?

Dersom svimmelheten er eneste symptom du har så er det neppe et tegn på hjernesvulst

Hva hjelper mot svimmelhet?

Epley´s manøver kan hjelpe mot svimmelhet dersom du har krystallsyken

Toralf Wollkert Thomassen