Det finnes mange svimmelhet årsaker vi behandler på klinikken. De er listet under i ikke kronologisk rekkefølge

 • Nakkesvimmelhet (cervikogen svimmelhet)
 • BPPV (det samme som krystallsyken)
 • Krystallsyken ( også kalt BPPV)
 • Bevegelsessyke (engelsk: motion sickness)
 • Svimmelhet og graviditet
 • Svimmelhet og hodepine (migrene)
 • Svimmelhet og stress

I denne artikkelen forteller vi litt om ulike grunner til svimmelhet. Dersom du ønsker gå nærmere inn på nøyaktig hvordan vi behandler svimmelhet årsaker så trykk på lenkene i teksten der det står mer om emnet. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp med din svimmelhet.

Cervikogen svimmelhet – nakkesvimmelhet

Av alle svimmelhetårsaker er denne en av de hyppigste vi behandler på klinikken. Dette er symptomer som utløses fra nakken. Nakken er et svært finjustert område av kroppen. Det er mange muskler, nerver og ledd som har en automatisert funksjon og som også deltar i andre funksjoner/sanser i kroppen.

Musklene i nakken har til sammenligning 100 ganger større tetthet av muskelspindelceller (celler som registrerer endring i lengden av musklene) enn det man har i fingrene. Denne kompliserte og perfeksjonerte funksjonen gjør at vi kan holde blikket stabilt selv om kroppen er i bevegelse.

Etter langvarige nakkeplager kan kroppen få feil signaler fra disse strukturene. Som regel skjer dette etter lengre tid med kompensasjoner der blant annet de øvre nakkemusklene har gått i krampe og vært anspent over tid. Det vil i også ofte være låsninger i leddene i disse områdene. Vanlige årsaker til dette er dårlig kroppsholdning, ensidig statisk arbeid eller tidligere skader mot nakken som ikke har blitt behandlet. Les egen artikkel om nakkesvimmelhet

Krystallsyke eller BPPV

Krystallsyken og BPPV er to ord på samme lidelse. BPPV er forkortelse for benign paroksysmal posisjonell vertigo. Årsaken til lidelsen er at noen krystaller i øret har kommet på avveie. Dersom du rører på hodet ditt, vil hjernen pga av krystallene få feilsignal om hvilken posisjon hodet ditt er i. Dette utløser korte episodiske svimmelhetsanfall. Disse varer 20-30 sekunder. Veldig mange får anfallene med svimmelhet når de endrer posisjon fra sittende til liggende.

Les alt om krystallsyken her

Bevegelsessyke og reisesyke

Bevegelsessyke er det samme som reisesyke. Følgende er tatt fra det Store medisinske leksikon

«Reisesyke er uvelfornemmelse, kvalme og oppkast på grunn av uvante bevegelser, for eksempel i båt (sjøsyke), bil (bilsyke), fly (flysyke) eller karusell. Reisesyke utløses av den uvante bevegelsen som fører til uvanlig sterk stimulering av likevektsorganet i det indre øret.

Det blir verre om det man oppfatter med synet ikke stemmer overens med det likevektsorganet oppfatter. Tilstanden kan også påvirkes av psykiske faktorer. Symptomene forsterkes av bestemte lukter (mat), angst eller forventning om reisesyke.

Bilsyke er svært vanlig hos små barn, men det går gjerne bedre når de blir vant til å sitte i bil. Tilsvarende er sjøsyke vanligst hos folk som ikke er vant til å være i båt»

Les mer om svimmelhet og kvalme her

Gravid og svimmel

Å oppleve svimmelhet når du er gravid kan ha mange årsaker. Som det meste under graviditeten er det lurt å undersøke årsaken til dette med fastlegen, jordmor eller sykepleier som følger deg opp under svangerskapet. En av de vanlige årsakene til svimmelheten når du er gravid er ortostatisk hypotensjon (blodtrykksfall).

Hormoner som produseres i forbindelse med graviditeten gir økt blodsirkulasjon. Den økte blodsirkulasjonen gir gravide lavere blodtrykk. Dette kan føre til at symptomene utløses når man reiser seg fra liggende til sittende eller stående stilling.

Her kommer en liste over vanlige årsaker til disse symptomene når du er gravid

 • Blodtrykksfall
 • Kvalme (når man ikke klarer holde nede vann eller mat)
 • Fra 3 trimester: Press på livmoren. I denne perioden vil du måtte ligge på siden og ikke på ryggen når du hviler/sover
 • Svangerskapsdiabetes
svimmelhet årsaker
Need to take my pills. Exhausted older lady leaning on a barrier and touching her forehead while suffering from a terrible headache outdoors.

Hodepine og svimmelhet

Hodepine og svimmelhet kan være symptomer hver for seg eller sammen. Dersom svimmelheten din og hodepinen din har en sammenheng så er det ved følgende tilstander:

 • Nakkelåsning -gir deg spenningshodepine sender feilsignaler til lillehjernen din om hvilken stilling hodet ditt er i. Se lenger oppe i artikkelen om nakkesvimmelhet.
 • Vestibulær migrene. Denne hodepinesykdommen kan gi deg svimmelheten både før, under og etter hodepinen. Du kan også bli svimmel uten hodepine. Kvalme er vanlig.

Svimmelhet og stress

Plagene kan både føre til stress og forverre seg av stress. Svimmelhet stress fører dessuten til en sensitivisering i balansesystemet slik at svimmelhetsfølelsen blir mer fremtredende. Et forhøyet stressnivå i kroppen fører dessuten til andre spenningstilstander, utmattelse og andre komplikasjoner.

Selv om du ikke føler hjertebank, angst eller svetting vil svimmelheten gjøre at du blir utrygg og bruker energi på å holde balansen. I tillegg kan en langvarig tilstand med anspenthet føre til at blir utmattet. Søvnproblemer vil forsterke dette.

Hva hjelper mot svimmelhet? Les her om behandlingsmetoder

Hvorfor blir vi svimle?

Vi skal nå gi en enkel forklaring på balansen din. Dette vil forklare hvorfor du kan bli svimmel. Men først; se videoen om krystallsyken som forklarer noen av prinsippene.

Balansen din er styrt av 3 systemer: Balanseorganet, øynene og følelsesreseptorer i kroppen.

Balanseorganet ligger i det indre øret og gir informasjon til hjernen om hvilken bevegelse kroppen og hodet ditt er i. Dersom du snurrer rundt sender balanseorganet signaler om dette til lillehjernen. Det er et samspill mellom øyne og balanseorgan. Dette samspillet gjør at vi ser omgivelsene som i en jevn bevegelse når vi feks ser ut av et togvindu, selv om øynene i virkeligheten flakker frem og tilbake. Via reflekser sørge balanseorganene for at vi kan gå oppreist og ikke faller via reflekser som styrer musklene.

Det indre øret inneholder organene for hørsel og likevekt. Det ligger godt beskyttet inne i et av kroppens hardeste ben nemlig tinningbeinet. Bak det indre øret ligger lillehjernen.

Syn, balanseorgan og følelsessanser i kroppen sender alle signal til hjernen om hvor kroppen er til enhver tid. Ved sykdom som påvirket balanseorganene vil signalene forstyrres, noe som skaper svimmelhet. Ved krystallsyken er dette utløst ved at man endre stillinger eller beveger hodet. Ved virus på balansenerven kommer svimmelheten plutselig og er ikke utløst av hodebevegelser eller at du endrer stilling.

Ta kontakt med klinikken om du ønsker bestille konsultasjonstime. I mellomtiden kan du lese under som tips til dere med svimmelhet diagnoser. Dersom du er utredet og ønsker teste ut øvelser mot svimmelhet anbefaler vi siden: Fysioterapiøvelser.no

Tips til deg som er svimmel

 1. Ta kontakt med oss eller andre som kan ta en svimmelhetsutredning
 2. Når utløsende årsak er funnet skal den behandles
 3. Derom du har fått diagnosen krystallsyken kan du prøve selvindusert epleys manøver – ha noen i nærheten når du gjør Epley´s.
 4. Ikke kjør bil eller annet hvis du er eller nettopp har hatt svimmelhetsanfall
 5. Husk på at krystallsyken og svimmelhet som regel ikke er farlig
 6. Når du er svimmel, fikser øynene på et punkt som står stille.
 7. Hvis punktet over ikke virker prøv å lukke øynene
 8. Ta kvalmestillende medisin hvis kvalmen blir langvarig eller du får mye oppkast
 9. Dersom du blir bedt av legen om å bare vente, ikke vent mer enn 14 dager før du oppsøker hjelp for plagene

Hva kan svimmelhet være et symptom på?

Svimmelhet er ikke en sykdom, men et symptom. Svimmelhet er et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker. Fra ufarlige til alvorlige. Er man usikker på årsaken, bør dette undersøkes.

Når bør du oppsøke hjelp ved svimmelhet?

Plutselig oppstått vertigo bør som regel alltid medføre legekontakt, og lege bør alltid oppsøkes dersom svimmelheten har medført besvimelse (synkope).

Kan svimmelhet komme fra nakken?

Svimmelhet kan skyldes leddlåsninger og muskelspenninger øverst i nakken. Dette kan refereres til som nakkesvimmelhet (cevicogen svimmelhet). Tilhørende symptomer kan også være smerter og stivhet i nakken og brystryggen, hodepine og mer sjelden øresus

Toralf Wollkert Thomassen