Nakkesvimmelhet kalles også cervikogen svimmelhet på norsk. Navnet kommer av at nakken på latin heter columna «cervikalis» Så det betyr direkte oversatt «nakke relatert svimmelhet»

Denne typen svimmelhet er «sekundær». Med dette mener vi at det er noe annet som ligger bak som er årsaken til svimmelheten din. I dette tilfellet er det ubehandlede nakkeplager som er hovedårsaken.

Dersom du ønsker mer informasjon om andre årsaker kan du lese om primære typer svimmelhet her

Først en kort oppsummering bak årsaken til svimmelhet. Dette vil forhåpnetligvis gjøre resten av innlegget lettere å forstå.

 Balansen vår er styrt av 3 forskjellige sanser

 • balanseorganet (ligger et i hvert øre)
 • synet
 • proprioceptorer (sender blandt annet informasjon om hvilken stilling hodet ditt er i)

Kroppens balanse styres av tre ulike sanser; balanseorganet som befinner seg i hvert øre, synet og nakken som inneholder reseptorer som sender informasjon om hodets stilling til hjernen.

Når du opplever svimmelhet, skyldes det ofte at hjernen mottar motstridende beskjeder fra de tre sansene om bevegelsen i hodet og kroppen din. For eksempel kan synet ditt si at hodet er i en helt horisontal posisjon, mens nakken gir beskjed om en vinkel på hodet.

Ved nakkesvimmelhet antar man at reseptorene i nakken sender feil signaler, noe som kan føre til ubalanse og ustøhet.

Hvis du roterer rundt på dansegulvet og deretter stopper brått, vil du oppleve svimmelhet på grunn av væsken som finnes i balanseorganet i øret ditt. Væsken bruker litt tid på å stoppe rotasjonen, og øynene dine og reseptorene i nakken vil anta at du står stille, mens balanseorganet fortsatt sender informasjon til hjernen om at du spinner rundt. Dette fører til rotatorisk svimmelhet, som kan oppleves som at omgivelsene roterer rundt deg.

Hvis du ønsker en mer detaljert forklaring, kan du lese artikkelen «Årsakene til svimmelhet».

Nakke svimmelhet symptomer

Nakkesvimmehet er av nautisk natur. Det betyr at for den som opplever symptomene så er det mer en ustøhet og ikke at rommet svirrer rundt. En del sammenligner symptomene med en opplevelse der de har vært på en båt i høy sjø. Underlaget går opp og ned og fra side til side, men altså ikke rundt og rundt.

Liste over nakkesvimmelhetssymptomer:

 • ustøhet, gyngende svimmelhet, ikke rotatorisk
 • nakkestivhet
 • nakkesmerter
 • hodepine
 • kommer gradvis (se under)

Nakkesvimmelhet utvikles gradvis. Andre typer svimmelhet utvikles som regel akutt. Eksempler på svimmelhetsproblematikk med akutt forløp er: 

 • Krystallsyken
 • Godartet svulst på balansenerven
 • Slag i lillehjerne
 • Virus på balansenerven

Årsaken til cervikogen svimmelhet (nakkesvimmelhet)

Som nevnt i starten er det noe annet som er primærårsaken til at noen utvikler svimmelhet fra nakken.

Dette kan være de fleste nakkeplager som er langvarige eller kroniske . Eksempler på dette er

 

 • prolaps og nakke svimmelhet
 • spinal stenose i nakken og svimmelhet
 • slitasjeskader i nakken

Det er også vanlig at nakkesvimmelhet utvikler seg når pasienter har andre typer svimmelhet som ved krystallsyken. Dette kan være årsaken til at noen er svimle i ettertid selv om krystallene i balanseorganet er kommet på plass og blir kronisk svimle.

I mange tilfeller etter krystallsyken, er det en vedvarende ustøhet etter at de verste anfallene med rotatorisk svimmelhet er over som kan skyldes feilsignal fra nakken.

Andre årsaker til ustøhet/ svimmelhet:

 • Krystallsyken
 • Virus på balansenerven
 • Angst 
 • Blodtrykksfall
 • Migrene og aura
 • Aura  (uten hodepine)
 • Medikament bivirkninger
 • Hjerte- og karsykdom
 • Sykdom eller skade på hjernen eller sentralnervesystemet
 • Bilsyke
 • Alderdom (les mer om årsaker lenger nede på siden)

Behandling av nakkesvimmelhet

Det finnes behandling mot nakke svimmelhet.  Symptomene forsvinner som regel når den underliggende nakkeplagen begynner å bli behandlet.

Nakkesvimmelhet blir bedre med trening og det gjelder utfordre balansesystemet

Det finnes egne nakke svimmelhet øvelser, men disse må tilrettelegges for hver enkelt pasient utifra hva som er problemet. Dersom du lider av generell nakkestivhet med eller uten smerter, kan du prøve mobiliseringsøvelser,

Du kan finne flere forslag til programmer for både nakkeproblematikk og svimmelhet på hjemmesiden: Fysioterapiøvelser.no

Annet om nakkesvimmelhet

Det er en sjelden diagnose. Det er bare hos 5-10% av svimmelhetspasientene vi får inn på klinikken at svimmelheten kommer fra nakken. Erfaringsmessig så ser vi at det virker som om det er veldig mange av svimmelhetspasienter som utvikler cervikogen svimmelhet sekundært når de feks har krystallsyken. 

Behandling av nakkestivhet er det første vi prøver etter Epley´s manøver hos pasienter som har diagnosen krystallsyken eller BPPV. Det gjelder alle som ikke blir friske innenfor de første 14 dagene. 

Øvelser og annen trening av hjernen vil komme som tillegg eller i etterkant av behandling mot nakkestivhet.

Hva skal du gjøre om du har fått cervikogen svimmelhet?

Først må vi finne ut hvilken type svimmelhet du har. Nevrologiske tester og undersøkelser for underliggende årsak for svimmelhet må utføres. Les mer om dette her: Svimmelhet og testing

Svimmelhet i seg selv er et symptom og ikke en sykdom. Nakkesvimmelhet er derfor ikke en diagnose. Det er mer en beskrivelse av symptomer satt i sammenheng med andre symptomer.  

For å sette en diagnose må man utføre en rekke tester for å bekrefte mistanken.  

Ved nakkesvimmelhet utfører man en serie tester som er lagd for å påvise andre former for svimmelhet. Dersom alle disse testene er negative øker det mistanken for at det er nakkesvimmelhet du lider av.

Dette kalles en eksklusjonsdiagnose. Ved diagsnostisering av nakkesvimmelhet er det viktig at mer alvorlige bakenforliggende nevrologiske eller vaskulære lidelser blir avvist før man bekrefter diagnosen.

Det er som nevnt over også mulig at du har flere typer svimmelhet, og at du kan lide av feks både nakkesvimmelhet og krystallsyken.

Svimmelhet og eldre

Svimmelhet, besvimelser, ustøhet og fall er vanlig blant eldre. Hvorfor er det sånn og hva kan man gjøre for å forhindre det?

Å bli eldre fører til en rekke endringer som kan gi svekket balanse bland annet:

 –   redusert muskelkraft

 • holdningsendringer 
 • stive ledd. 
 • blodtrykksfall
 • medikamentbruk og bivirkninger
 • økt risiko for BPPV (Krystallsyken)

Å bli stivere som eldre fører ofte til mindre aktivitet. Dette øker sjansene for å falle. Dersom pasienten blir redd for å falle og blir mindre aktiv gir dette enda dårligere balanse. Fysisk inaktivitet bidrar til å forverre problemene. Trening av muskelstyrke og balanse (inkludert Tai-chi) har dokumentert effekt ved balanseproblemer hos eldre.

Blodtrykksfall er en av de vanligste årsakene til svimmelhet hos eldre. Alkoholinntak øker sjansene for blodtrykksfall som gir svimmelhet og økt risiko for å falle.

Eldre tar ofte forskjellige medisiner og flere av disse kan ha svimmelhet som bivirkning. 

Dette gjelder særlig medikamenter som blodtrykksmedisiner, diuretika og noen typer antidepressive medikamenter. Andre medikamenter forårsaker svimmelhet og bevegelsesforstyrrelser gjennom å virke på sentralnervesystemet. 

Krystallsyken er svært vanlig blant eldre. Dette er ofte enkelt å  behandle uten medikamenter. Dix-Hallpikes manøver er derfor en svært viktig del av utredningen av eldre med svimmelhet. 

Eldre pasienter har ofte vanskeligere for å gjøre hjemmeøvelser, og kan derfor kreve tettere oppfølgning.

For å oppsummere punktene over så er det viktig at eldre holder seg i aktivtet selv om de er svimle, og spesielt etter at de har hatt en episode med svimmelhet. Balansen kan vedlikeholdes og forbedres hos eldre, men balanseorganene er avhengig av at kroppen beveger seg og får noen utfordringer. 

Forebygging av balanseproblemer

Det beste rådet for å forebygge balanseproblemer er aktivitet som stimulerer balanseapparatet samt muskel og skjelett systemet. På samme måte som muskulatur, skjelett og ledd er avhengig av aktivitet og trening må balanseapparatet holdes i aktivitet. Ved å forbedre funksjonen av nakken og de relaterte strukturene i området rundt vil en kunne forebygge sjansen for å bli plaget med nakkesvimmelhet. 

Spesifikk trening for å bedre muskelstyrke og kontroll kan gjøre det bedre rustet til å unngå slike plager. Hvis enkelte deler av balanseapparatet er skadet kan andre deler av systemet effektivt trenes opp for å kompensere for dette.

Treningen ved svimmelhet har som hensikt å utfordre balansesystemet slik at man får bedret balansefunksjonen.

Medikamentbruk bør få en gjennomgang av lege, spesielt med tanke på om det kan være uheldige blandinger på medisiner som fører til forsterkede bivirkninger i form av balanseproblemer. 

Ved akutt oppstått svimmelhet bør eldre utredes snarest mulig for å se om det kan være krystallsyken og få riktig behandling.

Stiv nakke, svimmel og andre symptomer

Dersom du har stiv nakke og har feber er det lurt å se om du har en infeksjonsykdom. Dette kan være alt fra forkjølelse til hjernehinnebetennelse så ta kontakt med fastlegen om du er i tvil. Har du stiv nakke og er kvalm, eller har synsforstyrrelser så er dette en nokså vanlig kombinasjon da det ene fører til det andre. Ved stiv nakke, svimmelhet og hodepine ta kontakt med oss eller andre med ekspertise på utredning av svimmelhet.

Hvordan føles det å være nakkesvimmel?

Å være nakkesvimmel vl si at bevegelser på nakken trigger svimmelheten. I tillegg kan du ha symptomer som stiv nakke, smerter i nakken og hodepine. Nakkesvimmelheten er som regel mild.

Hva er cervikogen svimmelhet?

Cervikogen svimmelhet er latin for «nakkesvimmelhet». Nakkesvimmelhet utvikles gradvis. Andre typer svimmelhet utvikles som regel akutt. Eksempler på svimmelhetsproblematikk med akutt forløp er krystallsyken

Er svimmelhet tegn på noe farlig?

Som regel er svimmelhet mer ubehagelig enn farlig. Korte anfall av svimmelhet som kommer når du skifter stilling er som oftest krystallsyken. Plutselig og uvanlig kraftig svimmelhet som vedvarer i mer enn 15 minutter kan noen ganger skyldes alvorlig sykdom – for eksempel hjerneslag, som krever rask hjelp for å redusere skade. Du bør derfor søke hjelp umiddelbart.

Hvor lenge varer krystallsyken?

Hos én tredjedel av dem som får påvist krystallsyke forsvinner symptomene av seg selv innen tre uker. Hos de aller fleste er symptomene borte innen seks måneder fra symptomene først startet. Det er viktig å undersøke svimmelheten tidlig i forløbet. Da er det lettere for en undersøker/behandler å kartlegge hva som er årsaken til din svimmelhet.

Toralf Wollkert Thomassen