Svimmelhet og kvalme, undersøkelse og testing

av | feb 16, 2021 | Svimmelhet, Diagnoser, Svimmelhet

Denne artikkelen handler om svimmelhet og kvalme, og beskriver hvordan man kan undersøke og diagnostisere årsakene bak disse symptomene.

Først og fremst forklarer vi at svimmelhet og kvalme kan ha mange forskjellige årsaker, og at det derfor er viktig å gjennomføre grundige undersøkelser for å finne ut hva som er årsaken til symptomene. Dette kan inkludere blodprøver, MR-undersøkelser, og andre tester.

Videre vil vi beskrive noen av de vanligste årsakene til svimmelhet og kvalme, som for eksempel problemer med balanseorganet i øret, migrene, og bivirkninger av medikamenter.

Det er viktig å oppsøke kyndig hjelp dersom man opplever svimmelhet og kvalme, spesielt hvis symptomene er alvorlige eller varer over lengre tid. Behandlingen vil avhenge av årsaken til symptomene, og kan variere fra medikamentell behandling til fysioterapi / kiropraktikk. 

Bestill time hos en av våre svimmelhetseksperter via kontaktskjema eller ring 22 95 11 14

 

Det er mange spørsmål fra pasienter om ulike symptomer som kommer sammen med svimmelhet. Svimmelhet og kvalme er ofte en bekymring hos svimmelhetspasienter. En del tror at dersom man har svimmelhet og kvalme i tillegg til å ha et annet kroppslig symptom, så er det automatisk noe «mer» galt. I mange tilfeller stemmer ikke dette, og kanskje spesiellt ikke når vi snakker om svimmelhet.

Kvalme er et nokså naturlig symptom i forbindelse med ulike former for balanseproblemer. Eksempler på dette finner vi fra hverdagen. Hvor mange kjenner du ikke som blir bilsyk ? Sjøsyk? Har du eller noen du kjenner blitt kvalm etter en tur på fornøyelsespark?

Alle 3 eksempler ovenfor er kvalme oppstått i forbindelse med at man har opplevd en svimmelhet, eller påkjenning av balanseorganet. Kvalmen oppstår underveis i bil og på båt, og kan vedvare nokså lenge etter at du har gått av ut av bilen eller gått i land. 

Kvalme er et nokså uspesifikt symptom. Det kan komme av mange årsaker som: angst, stress, bakterier, virus, graviditet, forgifnting (inkl «tømmermenn») 

 

Svimmelhet og kvalme = korona?

Kan du få svimmelhet av korona? Det finnes per i dag ikke noen relasjon vi vet om mellom coronaviruset og svimmelhet. Noen forvirrer kanskje diagnosen «virus på balansenerven» med at det kan være koronaviruset, men det er ikke det som menes med termen. Les mer her om virus på balansenerven: Virus på balansenerven (Vestibularisnevritt) 

 

Svimmelhet testing

Det er viktig å utrede svimmelhet raskt. Testingen blir mer presis om den gjøres tidlig da symptomene dine og måten hjernen din reagerer på testene vil være mer nøyaktige om de gjøres innenfor noen få dager etter at du ble svimmel. 

Første prioritet ved akutt, nyoppstått svimmelhet er å avklare om det ligger noe alvorlig bak symptomene. Den generelle undersøkelsen er skissert i tabellen nedenfor. 

De samme prinsippene gjelder for pasienter med langvarig svimmelhet, men tester vil ofte ikke gi like mye utslag når du har gått rundt med svimmelhet lenge som ved nylig oppstått svimmelhet. Det kan være nyttig å se inn på øret dittt, for dersom du er svimmel og samtidig har ørevbetennelse kan du ha betennelse i labyrinten. Da kan det være nødvendig med akutt sykehisinnleggelse. 

 

Undersøkelser vi gjør for å finne årsaken til din svimmelhet er:

Generell observasjon

Bevissthetsnivå, mental funksjon, tale 

Respirasjon 

Gange og balanse 

Nakkestivhet 

 

Sirkulasjon

Hudfarge, temperatur, svette, puls 

 

Koordinasjon

Finger-neseprøve 

Diadokokinesi 

Romberg, skjerpet Romberg 

Gange på linje 

Okulær følgetest 

 

Nervologiske undersøkelser

 • Hjernenerver III-VIII og XI
  • Facialisfunksjon (VII)
  • Øyemotilitet (III, IV, VI)
  • Trigeminus (V): Cornearefleks
  • Hørsel (VIII): Stemmegaffelprøver
  • Accessorius (XI)

Tester på balanseorganet

Nystagmusundersøkelse 

Hodeimpulstest 

Svimmelhet og kvalme behøver ingen spesialtesting 

Finger neseprøve

Vi skal her se spesielt på nystagmusundersøkelser og hodeimpulstest. Dette er undersøkelser av en refleks som koordinerer våre øynes bevegelse ved hjelp av balanseorganet. Dette gir viktig informasjon for oss for å finne ut hva som fører til at du blir opplever svimmelhet. 

 

Nystagmus

Nystagmus er ufrivillige rytmiske øyebevegelser. Kort forklart er det øyebevegelser vi ser hos pasienter med svimmelhet. Hjernen får informasjon om at rommet spinner eller er i bevegelse. Den prøver da følge denne opplevde bevegelsen med øynene 

En svimmelhetspasient vil derfor ha disse øyebevegelsene når han eller hun står helt i ro. Ved å se på i hvilken retning øyebevegelsene går får vi som undersøker informasjon om hvor problemet sitter. Problemet kan sitte i balanseorganet, i hjernen/lillehjernen eller i reseptorene i nakken. 

Dersom du ser på øynene til en person som sitter på et tog og titter ut av vinduet så vil du se at øynene har en langsom bevegelse i en retning for så hurtigt å gå mot andre siden. Øynene flakker. Denne hurtige øyebevegelsen gjøres for å fiksere blikket på ting vi har i fokus. Øyebevegelsen kaller vi for en saccade. 

En svimmel person sin hjerne opplever tidvis at rommet spinner. Hjerner prøver følge denne rotasjonbevegelsen og lager nystagmus. 

 

Nystagmustester:

Mest kjente test for nystamus er Dix Hallpike. Dette er en test som utløser svimmelhet hos personer med krystallsyken. Testen utløser øyebevegelsene vi snakket om (nystagmus). Ved å se på retningen til disse øyebevegelsene får vi informasjon om hvor feilen sitter i det indre øret. Testen kan du se her:

Hodeimpulstest

Hodeimpulstest er en test der vi pasienten sitter på en armlengdes avstand fra undersøkeren. Pasienten blir bedt om å feste blikket på undersøkerens nese. Pasientens hode blir så rotert fra side til side i langsomt tempo. Undersøkeren vil så plutselig aksellerere rotasjonen. Dersom pasienten har et problem med balanseorganet så vil han/hun ikke klare fokusere blikket umiddelbart men foretar en liten korreksjon med øynene (saccade).

Les mer om svimmelhet ved å lese artikkelen under:

Din Helse Bjølsen

Tverrfaglig klinikk i Oslo

Vi er en privatklinikk som lever av våre gode resultater. Håper du også blir en fornøyd kunde – som vil anbefale Din Helse Bjølsen videre.

Behandlere hos oss er primærkontakter med selvstendig behandleransvar på lik linje med leger og tannleger. Vi har lagt opp praksis slik at vi ikke har ventelister på hverken kiropraktikk, fysioterapi, osteopati eller akupunktur. Du kan komme direkte til fysioterapi uten henvisning til lege, da fysioterapi ved klinikken er helprivat.

Din Helse Bjølsen - Tverrfaglig klinikk
Toralf Wollkert Thomassen