Frozen shoulder rammer 2-5% av den generelle befolkningen og forårsaker smerte og betydelig begrenset skulderbevegelse. Denne tilstanden er spesielt utbredt blant personer i alderen 40-60, er mer vanlig hos kvinner (70%) og kan alvorlig påvirke daglige aktiviteter og livskvalitet.

Tradisjonelt har behandlingsalternativene variert fra lege-,fysio-, kiropraktorbesøk til kirurgisk inngrep.

Nylige fremskritt i forskning som er presentert i dette innlegget understreker effektiviteten av ultralydveiledet kortisonnjeksjon som det mest effektive for frozen shoulder.

Kasusstudien til Michael Parham ble utført i samarbeid med Society Of Musculoskeletal Medicine og Queen Margaret University dokumenterer nøye reisen til en 41 år gammel kvinnelig pasient som lider av adhesiv kapsulitt.

Pasienten opplevede spontant snikende og invalidiserende skuldersmerter som ga store smerter og førte til langtidssykemelding. Vedkommende hadde forsøkt betennelsesdempende, fysioterapi, kiropraktorbehandling m.m. uten effekt.

Etter å ha fått injeksjon med kortison i skulderleddet fikk pasienten betydelig lindring av både stivhet og smerter.

Frozen shoulder er karakterisert ved kapsulær inflammasjon, fibrose og synovial fortykning. Fordelen ved å bruke ultralyd når man setter kortison injeksjon er at det vil ramme nøyaktig det området som er mest betent, og det kan brukes mye mindre dosering. .

Studien rapporterer en markant forbedring i pasientens smertenivå, bevegelsesområde og generell funksjonalitet etter behandling.

Behandling

Behandlingen baserer seg primært på å dempe den ukontrollerbare betennelsesprosessen i skulderleddet. Det er viktig å dempe betennelsen for å oppnå smertelindring.

Fysioterapi eller høyt aktivetetsnivå på skulderen i den smertefulle fasen vil forverre tilstanden. Øvelser skal gis til pasienten etter betennelsen har blitt tilnærmet borte. Dette kontrolleres ved en spesifikk klinisk undersøkelse og undersøkelse med ultralyd.

Førstlinjebehandling for frozen shoulder

Nåværende litteratur støtter ultralydveiledet injeksjoner som en førstelinjebehandling av frozen shoulder. Challoumas et al. (2020) sin store studie med 4097 pasienter posisjonerer disse injeksjonene ikke bare som svært effektive på kort sikt, men også gunstige for langvarig effekt når kombinert med pasientopplæring og hjemmeøvelser.

Denne tilnærmingen sikrer at pasienter ikke bare oppnår symptomlindring, men også gjenoppretter skulderfunksjon og fremhever viktigheten av en grundig undersøkelse før vi behandler disse pasientene.

Suksessen med ultralydveiledet kortisoninjeksjoner i behandlingen av frozen sholder utført i Michael Parham sin kasusstudie er støttet av av akademisk forskning og understreker behovet for et paradigmeskifte i behandlingsmetodologier.

Med disse injeksjonene anerkjent som en førstelinjebehandling, er helsepersonell utstyrt til å tilby pasienter en enkel og svært effektivt behandlingsalternativ, som lover betydelige forbedringer i smertebehandling, mobilitet og generell livskvalitet.

Denne kasusstudien kaster ikke bare lys over de praktiske anvendelsene av slike behandlinger, men baner også vei for videre forskning innen optimalisering av doseringer og injeksjonsprotokoller, og sikrer at pasienter mottar den mest effektive, personlige omsorgen mulig.

Michael D. Parham

Les kasusstudien til Michael D. Parham


Øvelser som kan gjøres etter injeksjonsbehandling eller operasjon for frozen shoulder som vist fra Helse Bergen