For mange er det kjent at trykkbølgebehandling er effektiv imot skader og smerter, men visste du at trykkbølger ble oppdaget under første verdenskrig?

Under første verdenskrig ble det først oppdaget at trykkbølger kunne gi effekt. Det var da undervannsbomber ga skader på indre vev hos de som befant seg under vann, mens de som befant seg over vann var uberørt. Årsaken til dette var trykkbølger som går dypere, og som har vist seg å få mer kraft når de beveger seg gjennom væsker.

Det ble forsket mye på trykkbølger etter krigen, og i starten ble de brukt til å knuse gallesteiner og nyresteiner. Hvordan kan noe som er i utgangspunktet er skadelig være godt for kroppen?

På engelsk heter behandlingen «Extracorporeal Shock Wave Therapy,» som ofte forkortes til ESWT (mange kaller det «Shock Wave therapy). Dette kan oversettes til «ekstrakorporal støtbølgeterapi» på norsk, men de fleste terapeuter kaller det trykkbølgebehandling eller refererer til det som ESWT.

Små mengder trykkbølgebehandling med gradvis økning

Det å øke dosering gradvis har vist seg å danne en økning av toleranse, sammenlignet med dersom den høye dosen innføres fra start. Dette kan ses helt tilbake til oldtidsrike (kilde), hvor keiseren Mithridates forsøkte å gradvis øke og innta gift,for å bygge en toleranse for dette.

Mithridates  var keiseren over kongedømmet Pontus 120-60 år før Kristus.  Faren hans ble drept av gift under et overdådig selskap han hadde holdt hjemme hos seg selv, og Mithridates ønsket unngå å lide samme skjebne . 

Forgiftning var vanskelig å garderere seg mot, men Mithridates prøvde å være proaktiv og begynte daglig å innta ikke- dødelige doser med ulike typer gift. Han økte denne mengden dag etter dag i flere år. 

Etter å lidd et nederlag i en krig, og var iferd med å bli tatt av fienden tenkte han avslutte livet sitt. Han lot sine to søstre drikke av giftbegeret. De døde umiddelbart. 

Mithridates drakk også av samme giftbeger, men til ingen nytte. Giften hadde ingen påvirkning på ham. Han hadde blitt  immun mot en dødelig dose. Mithridates mistet ikke hodet av den grunn, og gjorde som de fleste ville gjort i hans situasjon: Han ba sin trofaste og mangeårige livvakt om å foreta en halshugging på ham.

Å gjøre seg for immun mot gifter kalles på engelsk for «Mithridatism»

Trykkbølger når lenger og har mer kraft

Poenget med historien er å illustrere at mye som er farlig i store mengder på en gang, kan gjøres ufarlig i små nok doseringer. Sånn er det med gift, stråling fra solen, med de aller fleste vaksiner, og i passe mengde og på rett sted er det slik med trykkbølger også.

Som nevnt lengre opp ble det gjort observasjoner under 1 verdenskrig at dersom en bombe gikk av i vannet, ville personer som befant seg i vannet bli skadet på lengre avstand, enn om samme bombe gikk av på land. 

Årsakene er at vann (eller væske) gjør at disse sjokkbølgene når lengre og med større kraft.

Bølgene i apparatene vi bruker lages ved at en kule går frem og tilbake i stor hastighet. Når kulen treffer munnstykket dannes en trykkbølge/sjokkbølge. Ved å bruke pistolens innstillinger, kan vi bestemme hvor dypt vi vil trykkbølgen skal gå inn i kroppen din. Men hvordan vet vi det?

Bildet viser en kvinnelig lege som gir trykkbølgebehandling på en kvinne som lider av piriformis syndrom
Trykkbølger kan brukes på piriformissyndrom

Slik bestemmes dybden på trykkbølgebehandling

Vi har alltid tykt på med ultralydgele over huden til området som skal behandles. Dette gjør at trykkbølgene trenger lettere og dypere inn til kroppen din (huden). Ved å stille på antall slag per minutt samt styrken på trykkbølgene kan vi justere dybden for å treffe det skadede vevet.

Som regel tar vi en ultralydundersøkelse ved oppstart av behandlingen for å se hvor skaden ligger og hvor stor den er. Da er det lettere for oss å si noe om hvor lang tid dette vil ta, hva du kan forvente deg, og ikke minst monitorere og følge med underveis etter noen behandlinger for å se at dette går den rette veien.

Trykkbølgebehandling av tennisalbue

Effekten av trykkbølgebehandling

Apparatet sender ut akustiske sjokkbølger inn i ben eller bløtdeler. Med bløtdeler menes: muskler, sener, ligamenter og annet bindevev. Disse bølgene lager en ny skade på området som behandles. Dette skjer på cellenivå. 

Arrvev som er dannet i og rundt sener og ligamenter blir brutt ned. Denne kontrollerte re-skadingen av vevet lar kroppen skape nye blodkar og celler. Den nye blodkardannelsen fører til raskere tilheling av skaden og gir deg muligheten å komme tilbake til aktivitetsnivået du hadde før skaden inntraff.

Trykkbølgebølgehandling er et alternativ til kirurgi på en rekke problemer, og i vår praksis på klinikkene prøver vi alltid en behandlingsserie med trykkbølger før en eventuell operasjon eller injeksjon. Alle terapeuter hos er autorisert helsepersonell og har kursing i trykkbølgebehandling og nødvendig erfaring. Trykk her for å booke time eller lese mer om våre terapeuter.

Immunrespons av sjokkbølger

Bølgene påvirker vevet og aktiverer en immunrespons og økt blodgjennomstrømming i området hvor de rettes. Kroppen vil da raskere helbrede og reparere skaden som ligger der.

Det vil være en viss grad av ødeleggelse av vevet som er skadet, som igjen trenger reperasjon. Derfor ber vi deg om å ikke trene dette området samme dagen som du har fått behandling.

Vi frykter at du lettere kan skade området som er behandlet da det midlertidig blir svekket, men også fordi det er smertelindrende, og du vil kanskje belaste området mer enn du tåler i noen timer etterpå.

Praktisk informasjon før din time

Som regel lar vi det gå minst 2 dager mellom hver behandling, og noen ganger opptil en uke i mellom.  Du skal ikke få trykkbølgebehandlig hvis du har smerter.

For å presisere: Du kan få trykkbølger på et smertefullt område (det er det vi behandler 90% av tiden med teknikken), men dersom en behandling gjør at området blir mer smertefullt, skal du ikke få behandling før disse økte smertene er gått over. Andre trykkbølgebehandling bivirkninger enn økte smerter er ikke vanlig å oppleve.

Sitatet under er tatt fra en god og utfyllende side med informasjon om behandlingen – Shockwavetherapy.com

«ESWT is used in physical therapy for pain reduction, increase in metabolism at the cellular level, revascularisation, and recovering normal muscle tone following various disorders. The use of ESWT was demonstrated in patients with frozen shoulders compared to therapeutic ultrasound with exercises.

Research suggests that ESWT can accelerate the blood flow, facilitating the healing of the inflamed Achilles tendon. In one study involving 23 patients with chronic achilles tendinopathy, 20 reported improvement in their condition and pain scores after ESWT; three saw no change, and none reported any worsening.»

Dersom du ønsker lese enda mer detaljert om trykkbølgeteori kan du gå til denne siden: Shockwavetherapy

Hva kan behandles med trykkbølger?

Trykkbølgebehandling er optimalt for følgende tilstander:

Kroniske muskel og seneplager 
Slitasje i ledd 
Kroniske smertetilstander
Impingement skulder 
Senebetennelse i skulder
Musearm
Tennisalbue 
Senebetennelser i underarm
Trochanteritt 
Runners knee 
Jumpers Knee
Akillesbetennels
Hælspore
Plantar fascitt
Benhinnebetennelse
Smerter i storetå pga arthrose/slitasje
Muskelspenninger i skulder 
Muskelspenninger i ryggsøylen

————————————

Hva behandles med trykkbølger?

Alt fra senebetennelser til cellulitter

Hva koster trykkbølgebehandling?

Hos oss koster trykkbølgebehandling 750 kr

Er trykkbølge behandling på frikort?

Nei

Hvor mange trykkbølgebehandlinger trenger jeg?

Gjennomsnittlig et sted mellom 5-10 behandlinger på en senebetennelse

Toralf Wollkert Thomassen