Behandling av pasienter med fibromyalgi

Dersom du har fått diagnosen fibromyalgi, eller det bare finnes mistanke om at du kanskje har det så er en ting sikkert: du har masse ømme muskler og masse smerter i kroppen. 

Fibromyalgi er et syndrom som er preget av smerter i muskler og senefester overalt. Smertene er dype, verkende og sprer seg til ulike deler av kroppen din. Resultatet blir ofte søvnløshet som igjen fører til trøtthet. En ond sirkel med andre ord. Energinivået blir ofte så lavt etterhvert at en helt vanlig dag kan føles utmattende. 

Vanlige symptomer ved fibromyalgi

 • fatigue (energiløshet)
 • konsentrasjonsproblemer
 • hukommelsessvikt  («hjernetåke»)
 • svimmelhet 
 • hjertebank
 • uttalt muskelømhet (les under bildet)
Fibromyalgi årsaker og behandling

Et klassisk kjennetegn på fibromyalgi er at man har mange ømme punkter i muskelene.  Et lett trykk på disse bestemte triggerpunktene på kroppen gjør vondt. Det skal mye mindre til for å utløse smerter på en fibromyalgipasient sammenlignet med en vanlig frisk person.

Disse unormalt trykkømme punktene kalles på engelsk for ”tenderpoints». Man vet ikke årsaken til disse ømme punktene, men vi som jobber med fibromyalgipasienter ser på det som et tegn på at du har generelt nedsatt smerteterskel. Symptomene varierer i intensitet og forverres ofte av stress.

Dette er ikke det samme som å være pysete. Det skal mindre til for å utløse store smerter hos denne pasientgruppen rett og slett.

Disse ømme punktene finnes også hos andre enn bare fibromyalgipasienter. Derfor vil en legeundersøkelse først ta sikte på å utelukke andre sykdommer. I tillegg til smerter vil forekomsten av andre symptomer være med i vurderingen av diagnosen.

En kur eller behandling mot lidelsen?

Det finnes i dag (2022) ingen kur i form av medisiner eller behandling for fibromyalgi. Men mye kan gjøres for å lindre plagene betydelig.

Det er viktig å være klar over at sykdommen går opp og ned og har gode og dårlige perioder. Derfor anbefaler vi at fibromyalgipasienter lærer seg de beste mulige måtene å takle de dårlige periodene på.

Forskning har vist at den beste behandlingen er en kombinasjon av ulike livsendringer/tiltak. Det finnes forskjellige reseptbelagte medikamenter som benyttes for å lindre smerter og bedre søvnen. Dette vil hjelpe mange et stykke på vei.

I tillegg er det vist at det er viktig å tilegne seg god kunnskap om sykdommen og hva som kan forverre symptomene dine.

Hva som skal til for å takle hverdagen bedre varierer fra person til person. Det anbefales å lære seg mentale mestringsstrategier. Regelmessig fysisk aktivitet er en viktig del av behandlingen.

Dry needling av de ømme musklene kan også hjelpe. Noen har også god hjelp av å få manipulert deler av ryggsøylen. Dersom du ikke har prøvd disse to behandlingene kan vi anbefale at du prøver dette i noen uker for å se. Vi tilbyr begge deler på vår klinikk.

Selv om sykdommen som regel er kronisk og noe man må leve med, er det noen personer som ved en kombinasjon av behandling («passiv» som dry needling /kiropraktikk eller «aktiv» som i trening), pluss kognitive strategier kan bli helt friske fra syndromet.

Diagnosen fibromyalgi

Studier anslår at forekomsten av fibromyalgi i befolkningen er på rundt tre til fem prosent. Ca. 90 prosent av de som får fibromyalgi, er kvinner. De fleste er i alderen 40 til 60 år, men sykdommen kan også forekomme blant barn og unge.

De fleste med dette syndromet oppsøker lege på grunn av smerter. Mange med fibromyalgi tror at de har en form for betennelse fordi smertene er så sterke, men fibromyalgi alene gir ikke utslag på verken blodprøver eller billedundersøkelser (røntgen, ultralyd, MR).

Fibromyalgi symptomer
Fibromyalgi kan ha mange symptomer

Fibromyalgi en autoimmun sykdom?

En ny studie har påvist at autoantistoffer fra personer med fibromyalgi fremkaller symptomer på sykdommen hos mus, noe som antyder at fibromyalgi kan være en autoimmun lidelse.

Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler og ødelegger disse.

I denne studien ville forskerne undersøke om kroppens immunforsvar kan være en medvirkende årsak til symptomene. Sykdommen er nemlig mer vanlig hos personer som allerede har en autoimmun sykdomsdiagnose. Dette vil si sykdommer der kroppens immunceller lager autoantistoffer.

Forskningen ble publisert sommeren 2021 så det er ikke dratt noen endelige konklusjoner. Dersom det viser seg at fibromyalgi kan ha et autoimmunt opphav er det håp for at medisiner og behandling vil bli bedre for denne pasientgruppen i fremtiden.

Årsaken til hvorfor sykdommen oppstår er som nevnt ukjent. Tidligere studier har vist at forandringer i hvordan smertesignaler bearbeides i det sentrale nervesystemet ser ut til våre en faktor. I tillegg har personer med fibromyalgi forhøyde verdier av visse betennelsesfremkallende stoffer i blant annet ryggmargsvæsken.

Forskerne har til og med påvist at rundt 50% av de som får diagnosen har økt aktivitet i de tynne smertefibrene. I tillegg har pasientgruppen færre nervefibrer i huden. For en mer detaljert forklaring rundt nerve og smertefibre kan du lese denne artikkelen fra forskning.no

Fibromyalgi er uansett årsak en kronisk smertetilstand som påvirker bindevev, muskler, leddbånd og sener. Mange som har fibromyalgi forteller at smertene startet etter langvarige fysiske eller psykiske stressperioder. Eksempler på dette er:

 • etter et alvorlig sykdomsforløp
 • en opprivende skilsmisse
 • etter en ulykke.

Stresset ga kronisk anspent smertefull muskulatur. Dersom smerter pågår over lengre tid, blir hjernen aktivert slik at smerter oppleves sterkere i forhold til det som er normalt. Dette kalles sensitivisering. Dette føre til lavere smerteterskel.

Smertesignaler fra muskler og sener oppfattes da som sterkere enn når hjernen ikke er så følsom.

Flere kvinner enn menn rammes av fibromyalgi, men tilstanden sees sjelden hos barn. Det ser ut til å være opphopning i enkelte familier, så en genetisk og arvelig sårbarhet er mulig.

Symptomer på Fibromyalgi:

Typisk for fibromyalgi er

 • Smerter
 • Følelse av stivhet
 • Føle seg lite uthvilt om morgenen

Med fibromyalgi er det også vanlig med andre symptomer i tillegg til smerter. Symptomene kan være:

 • Utmattelse
 • Mageproblemer som diaré eller forstoppelse
 • Magesmerter
 • Oppblåsthet
 • Søvnproblemer eller en opplevelse av ikke å være uthvilt etter søvn
 • Problemer med konsentrasjon

Noen kvinner har også en smertefull og sensitiv urinblære og må tisse ofte. Et klassisk kjennetegn på fibromyalgi, er som nevnt lengre oppe

trykkømme punkter på spesifikke områder på kroppen. Mange fibromyalgipasieter opplever i tillegg at symptomene forverres :

 • Ved værskifte,
 • Ved Fysisk stress
 • Ved Psykisk stress
 • Ved nedsatt søvn.

Laboratoriefunn og MR undersøkelser

Det finnes ingen MR, røntgen eller blodundersøkelser som viser til økt betennelse i kroppen ved fibromyalgi. Det finnes heller ikke tegn til betennelse ved undersøkelse av vev med mikroskop. I det store og det hele finnes det foreløbig ingen bekreftende undersøkelser på at du har sykdommen

Medisinsk akupunktur kan lindre fibromyalgi

Det finnes noen gode nyheter for de som er rammet av fibromyalgi. En større studie publisert i BMJ (British Medical Journal) har nemlig vist at akupunkturnåler (nålebehandling) kan gi smertelindring og funksjonsbedring for de som er rammet av denne smertelidelsen. Denne nålbehandlingen med akupunkturnåler er ikke det samme som kinesisk akupunktur. For mer se informasjon i artikkelen om dry needling – IMS

En annen forskningsstudie (1) støttet også opp om at intramuskulær akupunktur kan fungere smertelindrende for de med fibromyalgi – og at det kan være med på å dempe bruken av smertestillende medikamenter.

Medisinsk akupunktur, dry needling og intramuskulær akupunktur

Intramuskulær nålebehandling er en effektiv behandlingsteknikk som benyttes mot smerter og restriksjoner i muskler (muskelknuter) og bindevev (fascia). Behandlingsmetoden kan benyttes mot en rekke ulike smertediagnoser og muskelproblemer.

Dry needling kalles medisinsk akupunktur, men må ikke forveksles med klassisk akupunktur som er basert på tradisjonell kinesisk medisin.

På klinikken behandler vi smertepunktene du har i forbindelse med fibromyalgi. Nålen går rett inn i muskelknuten som gir deg smerter.

Teknikken gjøres i de fleste behandlinger uten andre hjelpemidler, men noen ganger ser vi på ultralydbilder for å forsikre oss om at nålen treffer riktig sted.

Metastudier (1) har vist at nålebehandling er effektiv mot myofascielle smerter – altså smerter i muskler og bindevev. Nålebehandlingen fungerer ved at den desensitivitiserer anspente muskelfibre (myalgier har høyere elektrisk aktivitet) og bindevev – som medfører at muskelspenninger og smerte reduseres.

Det eller mest effektive er trening

Både styrke, utholdenhet og tøyningsøvelser er effektive mot smertene.

En nylig utgitt studie (2019) sammenlignet styrketrening og bevegelsestrening (tøyninger) over en 3 måneders periode. Resultatet viste at begge treningsformer var effektive mot sykdommen, men på noe forskjellige måter.

En stor gruppe av deltagere ble i denne studien delt i tre ulike grupper. En gruppe skulle trene bevegelighet, en gruppe styrke og den siste gruppen skulle være en kontrollgruppe som gjorde det de vanligvis drev med. Studien hadde en varighet på 12 uker, der de i begge treningsgruppene trente to ganger per uke.

Av de to treningsgruppene var det bevegelighetstreningsgruppen som viste mest nedgang i smerter.

Styretreningsgruppen viste den best effekt på den mentale biten og depresjon.

Bevegelighets- og tøyingsgruppen hadde en signifikant forbedring i smerteterskelmålinger til det bedre etter treningsperioden, sammenlignet med før. De hadde også en forbedring i målinger av fysisk funksjon, reduserte smerter, livsglede og mental helse.

For styrketreningsgruppen var det en signifikant økning også her i smerteterskel, redusert antall ømme/vonde punkter på kroppen, god påvirkning på symptomer og livskvalitet målt i fysisk funksjon økte, samt at livsglede og mental helse også økte. Du kan lese hele studien ved å klikke på lenken under.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29185675/

En kombinasjon av styrkeøvelser og bevegelighet kan derfor anbefales fibromyalgipasienter. Det fine med øvelsene i studien er at dette er enkle øvelser som kan gjøres hjemme og krever lite utstyr. Mange fibromyaligpasienter vegrer seg mot trening da fysisk aktivitet kan øke smertene. Dette er helt ok at det gjør, og det er bare en midlertidig forverring.

Trening fører til en positiv sirkel. Smerter blir mindre, smerteterskel går opp. Den fysiske belastningen og nedsatte smerter fører til økt søvnkvalitet. Økt søvn gir mere energi. Kombinasjonen av alle faktorene gjør at depresjon går ned, og hukommelsen bedres også ved fysisk aktivitet.

Vår fysioterapeut kan hjelpe med å sette sammen et program som passer deg. Dersom du ikke ønsker kjøpe inn vekter etc, så kommer du langt med forskjellige strikker.

Det finnes også et gratis kurs du kan ta om trening i regi av Norsk Revmatikerforbund.

Toralf Wollkert Thomassen