Nakke smerter er ofte utløst av skader, ulykker, stress eller andre faktorer som påvirker musklene på baksiden av nakken din. Nakkesmerter kan også komme av problemer med ryggsøylen din, som inkluderer nakkevirvlene 1- 7.

Under kommer 7 årsaker til nakke smerter forklart i detalj. Dersom du ønsker en time for å undersøke hva nakkesmertene kommer ta kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjema eller ring oss på 22 95 11 14

Cervikal spondylose og nakkesmerter

Dette er også kalt nakke spondylose. Spondylose er fagbetegnelsen på slitasjeforandringer i ryggsøylen (spondyl- betyr ryggvirvel). Med slitasje i ryggen menes slitasje både i skivene mellom virvlene, i selve virvlene og i leddbåndene mellom ryggvirvlene. Det vanlige er at skivene som fungerer som støtputer mellom ryggvirvlene gradvis med årene mister noe av sin elastisitet.

Dette fører blant annet til større belastninger på leddbånd som igjen øker belastningene på skjelettet. På samme måte som i andre ledd i kroppen kan det på grunn av belastningene dannes forkalkninger mellom ryggvirvlene, som igjen fører til redusert bevegelighet i området. Lett til moderat slitasje er som regel ingen direkte årsak til smerter i verken nakke eller resten av ryggsøylen. Kraftig spondylose har en viss sammenheng med smerter. Spondylose kan også gi nakkesmerter med utstråling

Diagnose: Slitasje fører til en nedsatt bevegelighet som terapeuten kan kjenne ved undersøkelsen. Diagnosen bekreftes på røntgen eller MR undersøkelser.

Behandling: Trening er en viktig del av smertelindring. Selv om slitasjen er kraftig, er det i mange tilfeller mulig å øke bevegelighet og på denne måten redusere smerter.

Viktigst med trening er at den vil minske slitasjenutviklingen i fremtiden. Derfor er det viktig med riktig trening så tidlig som mulig.

Annen behandling som kan øke eller opprettholde bevegeligheten er mobiliseringer/ tøyninger av en fysioterapeut eller lignende.

Manipulasjonebehandling (kiropraktorbehandling) kan i teorien forebygge at det utvikler seg stivhet i nakken og kan på denne måten stoppe eller reduserer slitasjeutvikligen i ryggsøylen.

Nakkeprolaps

Prolaps i nakken (nakkeprolaps) er når kjernen i et av nakkeleddene begynner å tyte ut gjennom en rift i det ytre laget av skiven. Dette skjer på grunn av slitasjeforandringer (se punkt over) eller på grunn av skade ved feks en idrettskade eller ulykke.

Det mest vanlige er et nakkeprolaps grunnet slitasjeforandringer. Forklaring: Over tid vil skivene bli utsatt for mye belastning, noe som kan føre til at skivene blir slitt. Slik slitasje kan medføre sprekkdannelse i den harde ytre ringen («skallet»). Gjennom denne sprekken kan den mykere kjernen presses ut og bli som en stor «bul» eller utvekst på mellomvirvelskiven. Denne utveksten kalles et skiveprolaps, og det kan skape problemer ved at prolapset kan trykke på nerver, ryggmarg, leddbånd etc.

nakke smerter kan komme av et nakkeprolaps. Bildet viser en illustrasjon av en normal skive og en skive med et prolaps
Vanlig skive på venstre bildet, prolaps på bildet til høyre.

Diagnose: Nakkeprolaps er et så stort emne at vi har skrevet et helt eget innlegg om det her. Diagnosen er satt etter nevrologiske undersøkelser utført av manuell terapeut, kiropraktor eller nevrolog og vil ofte bli bekreftet gjennom MR undersøkelser.

Behandling: Det er masse behandling som vil hjelpe på et prolaps i nakken. Felles for behandlinger som virker er at de prøver løsne opp og presse prolapset på plass igjen. Behandlingen bør utføres av terapeut som har erfaring med prolapsbehandling. Det er viktig at personen som hjelper deg kan monitorere utviklingen av prolapset.

I sjeldne tilfeller kan et prolaps bla føre til varige lammelser dersom det forverres. Nakkeprolapser gir smerter med utstråling, dersom du opplever dette kan du prøve disse øvelsene

Kink i nakken

Akutte nakkesmerter blir på folkemunne kalt kink i nakken. Det beskriver nakkesmerter som oppstår plutselig og ofte uten kjent årsaksammenheng. Veldig mange våkner med nakkekink og antar at grunnen til smertene ligger i sovestilling eller gårsdagens aktivitet. Sannheten er at det som regel ikke er noen klar årsak når dette skjer.

Diagnose: Kink i nakken diagnostiseres ved å utelukke andre årsaker til nakkesmerter som feks prolaps. Dette gjøres ved oropedisk og nevrologisk testing. Røntgen eller MR bilder er ikke nødvedig, og vil heller ikke gi noen relevant informasjon. Dette til tross for at smertene kan være svært intense i noen få dager og oppti en uke.

Behandling: Nakkekink går over av seg selv, men en kiropraktor kan forkorte sykdomsforløpet dersom det er mulig å manipulerer nakken.

kink i nakken
Mange våkner med en kink i nakken

Reumatoid artritt i nakken

RA er primært en sykdom som påvirker leddhinner, seneskjeder og slimposer (bursa). Det er en betennelse som forårsaker hevelse, smerte og stivhet. Stivheten er vanligvis overveiende om morgenen, mens de andre symptomene øker i løpet av dagen ved bruk av de affiserte leddet. Følelse av å være utmattet er vanlig både før leddgikt bryter ut, og mens sykdommer er aktiv.

Diagnose: For å få diagnosen RA må man score en viss score på noen klassifikasjonskriterier. For mer om dette se her http://www.revmatiker.no

Behandling: Ledd i øvre del av nakken blir noen ganger affisert. Det kan være alvorlig, da betennelsen kan føre til at nakken blir ustabil og kan gi press på nerver. Hvis det er affeksjon av nakken, er det viktig å sørge for at nakken er stabil, og generelt bør en aldri manipulere nakkevirvlene hos personer med RA.

Skade på nakken

Alvorlige nakkeskader er heldigvis sjeldne. Mange har vel hatt et fall på ski, under lek eller opplevd en trafikkskade, der nakken har fått seg en strekk. Da er det godt å vite at de aller fleste nakkeskader er bagatellmessige, og får ingen konsekvenser på sikt.

Problemet med de alvorlige skadene er at de kan føre til en ryggmargsskade – tilstander som ofte medfører stor invaliditet. Slike skader er alvorlige tragedier for dem det rammer, og medfører betydelig ressursbruk for samfunnet.

Nakkeskader rammer yngre hyppigere enn eldre, og menn hyppigere enn kvinner. Årsakene er i første rekke trafikkulykker, dernest fall og idrettsulykker.

Nakke smerter og svimmel

Nakksmerter og svimmehet kan være ledsagende symptomer. Les om nakkesvimmelhet her

Nakkesmerter og kreft

Nakkesmerter grunnet kreft er svært sjeldent. Dersom du har en kreftdiagnose, eller har hatt en kreftdiagnose vil det være mulig at det har spredd seg til skjelettet og nakken. Ta derfor kontakt med fastlegen eller opplys din kiropraktor om dette dersom du har kjent kreftdiagnose og plutselige smerter i nakken. For mer om dette les også om alvorlige nakkesmerter

Røde flagg og nakkesmerter

Oppsøk umiddelbart hjelp dersom du har en eller flere av symptomene under i forbindelse med nakkesmertene:

  • Plagsomme symptomer i mer enn 6 uker
  • Ingen bedring eller gradvis forverring over tid
  • Smerte med utstråling til arm eller ben
  • Smerter ved å banke mot nakkevirvler
  • Nummenhet eller tap av muskelstyrke
  • Andre nye symptomer (uforklarlig ny nattesvette, feber, vekttap, hodepine, kvalme)

Hva kan forårsake nakkesmerter?

Nakkesmerter er en av de vanligste plagene fra muskler og ledd. Det finnes flere årsaker til nakkesmerter, så som ulykker, stress og stillesittende arbeid fremfor skjerm.

Hva er stressnakke?

Stressnakke er et svært vanlig bakenforliggende problem når pasienter kommer med nakkesmerter. Spesielt de med hektisk, statisk eller stressende livssituasjon er mest utsatt for dette. Årsaken til akutte eller kroniske nakkesmerter kan skyldes stressnakke.

Hva er nakkemyalgi?

Smerter og stivhet i nakkemuskulaturen uten utstrålende smerter. Ofte relatert til myalgi i skuldre og rundt skulderblad, stress, psykososial belastning eller synsproblemer.

Kan man få en betennelse i nakken?

Når man snakker om en betennelse i nakken er det viktig å skille mellom en infeksjon (bakteriell) og en betennelse (ikke bakteriell) i muskel, sener eller leddstruktur. En bakteriell infeksjon i nakkeregionen er meget alvorlig og man har ofte feber og redusert allmenntilstand som trenger rask medisinsk behandling.

Toralf Wollkert Thomassen