En av de vanligste årsakene til smerter i foten er Mortons Nevrom også kalt metatarsalgi. Dette er en nerveknute som sitter mellom tåballene i foten, som oftest mellom 3 og 4 tåballe (stortåen er regnet som tå nummer 1 og lilletå er nummer 5).

Hvorfor får vi Mortons Nevrom

Morton’s nevrom er en tilstand som rammer nervevevet i foten og kan forårsake smerter og ubehag. Tilstanden oppstår når nervevevet i foten blir klemt eller irritert, og det kan være flere årsaker til at dette skjer.

En vanlig årsak til Morton’s nevrom er høy belastning på føttene over tid, som for eksempel ved langvarig gåing eller løping. Dette kan føre til at nervevevet i foten blir klemt og irritert. Feilbelastning på føttene, for eksempel ved bruk av for trange eller høye sko, kan også føre til denne tilstanden.

Personer som har deformiteter i foten, for eksempel høye fotvalv eller hammertær, har en økt risiko for å utvikle Morton’s nevrom. Dette skyldes at disse deformitetene kan føre til at nervevevet i foten blir utsatt for økt press og irritasjon.

Overvekt og fedme kan også være en risikofaktor for Morton’s nevrom. Dette skyldes at den økte vekten kan føre til økt belastning på føttene og nervevevet i foten.

Behandlingen av Morton’s nevrom kan variere avhengig av årsaken til tilstanden. Ofte vil en kombinasjon av avlastning, fysioterapi og øvelser for å styrke fotmusklene være tilstrekkelig. I noen tilfeller kan det være nødvendig med medisiner eller kirurgi.

Det er viktig å ta hensyn til risikofaktorene og å være oppmerksom på symptomer på Morton’s nevrom, som smerter og ubehag i foten. Hvis du opplever disse symptomene, anbefaler vi at du oppsøker kvalifisert helsepersonell for videre utredning og behandling. Du kan ta kontakt med oss her

Mortons nevrom behandling

Fotsålens muskler og plantarfascie

Personer med følgende tilstander har økt sjanse for Mortons Nevrom

– Tverrplattfot- buen på innsiden av foten kollapser og forfoten kommer i kontakt med bakken.

– Hallux valgus- stortåen er skjev som igjen fører til hevelse og fortykning av leddet

– Høy fotbue- forhøyning av fotbuen gir instabilitet

– Hammertær- tærne er permanent bøyd

Også de som driver med idrett som fører til ekstra belastning på føttene som turn, kampsport, jogging/ løping etc har økt sjanse for å få Mortons. Vanligste lokasjon til Mortons er mellom 3 og 4 tåballe etterfulgt av mellom 2 og 3 tåballe. Som oftest oppstår det kun en nerveknute, men det er også mulig at det danner seg flere. I rundt 10% av tilfellene kan Mortons oppstå i begge føtter.

Hvordan beskrives smertene?

Vanligste gjengivelse av symptomer er skarpe og sterke smerter i foten som også kan oppfattes som stikkende og brennende. Som oftest er symptomene mest tilstede når vi belaster foten, som når vi går eller løper.

Smertene kan også stråle ut til tærne og man kan oppleve nummenhet i fotblad og tær. Følelsen av å ha en småstein konstant i skoen er ikke uvanlig. Smertene blir forverret når man er i bevegelse og spesielt ved bruk av trange og spesielt høyhælte sko. 

Hvordan stilles diagnosen?

En av seks sliter med smerter under føttene og det kan være mye forskjellige tilstander som fører til dette.Mortons nevrom er en relativ lett diagnose å stille basert på sykdomshistorie og undersøkelse.

Kyndig helsepersonell vil kunne konstatere om du har Mortons ved å palpere involverte fotblad. Som oftest vil man finne en kul mellom tåballene.  Ved trykk inn på/ eller i denne kulen vil man kunne reprodusere pasientens symptomer ved Mortons nevrom.

Hvis vi er i tvil om det er Mortons eller at pasient ikke responderer på behandling og egen hjelp vil vi rekvirerer MR eller ultralyd for å kunne konstatere eller utelukke Mortons.

Hvordan behandles Mortons Nevrom?

– Den viktigste egenhjelpen er bruk av riktig fottøy. Bytt ut trange sko du eventuelt har og unngå all bruk av høyhælte sko. Bruk sko med god plass og som kjennes komfortable ut, som oftest joggesko.

– Regelmessige tøyeøvelser av fot/ fotbue og tær

– Innleggsåler som kan avlaste og/ eller støtte opp om fotbue.

Trykkbølgebehandling og Graston (bløtvevsteknikk) samt manpulasjon av involverte ledd i foten har vist seg å gi god effekt på Mortons Nevrom.

Dersom konservativ behandling ikke fungerer kan vi utføre injeksjon av kortison eller PRP behandling (PRP er blodplaterik plasma behandling, for mer om dette se egen artikkel om PRP på hjemmesiden vår.

 

 

 

Øvelser for morton´s nevrom
  1. Markovic M, Chrichton K, Read JW, Lam P, Slater HK. Effectiveness of ultrasound-guided corticosteroid injection in the treatment of Morton’s neuroma. Foot Ankle Int. 2008;29:483–7.

PubMedArticleGoogle Scholar

  1. Cashley DG, Cochrane L. Manipulation in the treatment of plantar digital neuralgia: a retrospective study of 38 cases. J Chiropr Med. 2015;14:90–8.

PubMedPubMed CentralArticleGoogle Scholar

  1. Saygi B, Yildirim Y, Saygi EK, Kara H, Esemenli T. Morton neuroma: comparative results of two conservative methods. Foot Ankle Int. 2005;26:556–9.

PubMedArticleGoogle Scholar

  1. Bennett GL, Graham CE, Mauldin DM. Morton’s interdigital neuroma: a comprehensive treatment protocol. Foot Ankle Int. 1995;16:760–3.

CASPubMedArticle

  1. Dockery GL. The treatment of intermetatarsal neuromas with 4% alcohol sclerosing injections. J Foot Ankle Surg. 1999;38:403–
  2. Climent JM, Mondejar-Gomez F, Rodriguez-Ruiz C, Diaz-Llopis I, Gomez-Gallego D, Martin-Medina P. Treatment of Morton neuroma with botulinum toxin a: a pilot study. Clin Drug Investig. 2013;33:497–503.

Hvordan bli kvitt mortons nevrom?

Mortons nevrom er ikke en farlig tilstand, men dersom du har vedvarende plager som kan skyldes Mortons nevrom, bør du kontakte oss for nærmere utredning og behandling siden tilstanden da ofte ikke går over helt av seg selv.

Hvorfor får man Mortons nevrom?

Mortons nevrom forekommer når nerven som går til tærne blir utsatt for trykk , noe som skaper irritasjon i nerven og utløser smerter. Over tid kan en slik irritasjon føre til at nervens beskyttelse danner en kul, også kalt nevrom, som igjen klemmer på nerven innenfor.

Hvordan behandle mortons nevrom?

Bruk sko med god plass og som kjennes komfortable ut, som oftest joggesko. – Innelgsåler som kan avlaste og/ eller støtte opp om fotbue. – Trykkbølgebehandling og Graston (bløtvevsteknikk) samt manpulasjon av involverte ledd i foten har vist seg å gi god effekt på

Martin Grimsrud