Ved overaktiv blære opplever personer som lider av dette både økt hyppighet og økt trang til vannlating.

Lekkasje kan oppstå dersom man ikke rekker toalettet i tide. Man har gjerne ukontrollerte sammentrekninger i blæra, såkalt overaktivitet. Det kan skyldes forstyrrelser i nerverefleksene som gir signaler fra hjernen om blæretømming eller forandringer i blæremuskulaturen.

Ofte finner man ikke den konkrete årsaken til at man har hyppig vannlating og økt blæreaktivitet

Vi behandler denne tilstanden med noe som heter tibialisstimulering på klinikken. Vi har to osteopater som bruker behandlingsmetoden på denne problematikken -Marielle Kongsvold (forfatter av dette innlegget) og Veronica Vildmyren.

Begge har avtale med alle norske helseforetak, og apparatene som skal brukes hjemme, kan rekvireres kostnadsfritt av leger i spesialisthelsetjenesten.

Behandlingen brukes også på pasienter som lider av inkontinens og vaginisme

Behandlingsalternativer mot hyppig vannlating

Behandlingen avhenger av årsakene til tilstanden og alvorlighetsgraden av symptomene. Her er noen vanlige behandlingsalternativer:

 1. Livsstilsendringer: Dette inkluderer å redusere inntak av koffein og alkohol, unngå væsker før sengetid, og tidsstyring av vannlating.
 2. Blæretrening: Dette innebærer å gradvis øke intervallene mellom toalettbesøk for å øke blærekapasiteten.
 3. Medisiner: Legemidler som antikolinergika kan hjelpe med å kontrollere blæremuskulaturen og redusere OAB-symptomer. Imidlertid kan disse medisin

Tibialisstimulering

Behandlingen mot overaktiv blære kalles for tibialisstimulering der man velger et stimuleringsprogram med et elektrodeapparat som påvirker nervesamspillet i bekkenbunnen. Navnet kommer av at man stimulerer en nerve på foten: tibialisnerven.

Denne nerven har samme utspring i ryggmargen som blære-, og bekkenorganer (S3-roten), og man kan dermed påvirke blæren. Normal vannlatning uten ukontrollert trang kan oppnås igjen.

Tibialisstimulering egner seg også godt ved fekal hastverkslekkasje (analinkontinens). Ettersom tibialisstimulering gjennomføres med hudelektroder på foten egner den seg også godt til behandling av barn og andre som ikke kan gjennomføre behandling med vaginale/anale prober.

Hvordan kommer jeg i gang med behandlingen?

Hos oss er det osteopatene som hjelper deg i gang . De viser deg hvordan elektrodene skal festes og hvordan apparatet brukes. Når du er trygg på plassering av hudelektroder og bruk av apparatet så gjennomfører du resten av behandlingen selv hjemme.

Behandlingen bør gjøres 5 dager i uken i minimum 12 uker før effekt vurderes. Hver behandling tar ca. 20 minutter, og du kan gjøre andre ting mens behandlingen pågår.

Mange velger for eksempel å se på på TV når de gjennomfører behandlingen. Dersom du trenger hjelp med dette kan du bestille time via online booking, ta kontakt på telefon eller kontaktskjema

Vanlig medisinsk tilstand

Overaktiv blære og hyppig vannlating er vanlige medisinske tilstander som påvirker millioner av mennesker over hele verden. Disse forholdene kan ha betydelige konsekvenser for livskvaliteten, og det er viktig å forstå årsakene, spesielle hensyn for kvinner og menn, samt tilgjengelige behandlingsalternativer.

Årsaker til overaktiv blære og hyppig vannlating

Overaktiv blære (OAB) er en tilstand der blæren trekker seg sammen ukontrollert, noe som fører til hyppig og plutselig vannlating. De nøyaktige årsakene til OAB er ikke fullt ut forstått, men det er flere faktorer som kan bidra til utviklingen av tilstanden.

 1. Alder: Alder spiller en stor rolle i utviklingen av OAB. Eldre mennesker har økt risiko for OAB på grunn av naturlige aldersrelaterte endringer i blæren og urinveiene.
 2. Nevrologiske faktorer: Skader eller sykdommer i nervesystemet, som slag, multippel sklerose eller ryggmargsskader, kan føre til OAB ved å forstyrre den normale blærefunksjonen.
 3. Muskel- og blæreforandringer: Endringer i blæremuskulaturen eller blærestruktur, som hypertrofi eller irritasjon, kan føre til OAB.
 4. Infeksjoner og betennelser: Infeksjoner i urinveiene og kroniske betennelser kan forårsake irritasjon i blæren, noe som resulterer i OAB-symptomer.
 5. Medikamenter og alkohol: Noen medikamenter, spesielt vanndrivende midler og alkohol, kan øke urinproduksjonen og føre til hyppig vannlating.

Hyppig vannlating, uavhengig av om det er knyttet til OAB eller ikke, kan også ha ulike årsaker:

 • Diabetes: Diabetes kan føre til økt urinproduksjon og hyppig vannlating på grunn av høye blodsukkernivåer.
 • Urinveisinfeksjoner: Infeksjoner i urinveiene kan forårsake hyppig vannlating, sammen med smerte og brennende følelse ved vannlating.
 • Prostataproblemer: Menn med forstørret prostata kan oppleve hyppig vannlating på grunn av økt trykk på urinrøret.
 • Graviditet: Gravide kvinner opplever ofte hyppig vannlating på grunn av trykket fra den utvidede livmoren på blæren.

Kvinner med overaktivitet

Overaktiv blære og hyppig vannlating påvirker både kvinner og menn, men følgende punkter er spesifikt for kvinner:

 1. Graviditet og fødsel: Gravide kvinner kan oppleve økt press på blæren, spesielt i siste trimester. Dette kan føre til hyppig vannlating og inkontinens. Kvinner som har født, kan også oppleve endringer i bekkenbunnsmuskulaturen, som kan påvirke blærefunksjonen.
 2. Menopause: Overgangsalderen kan føre til endringer i hormonnivåene som påvirker blærens vev og muskler. Dette kan bidra til OAB-symptomer som hyppig vannlating og inkontinens.
 3. Urinveisinfeksjoner (UTI): Kvinner har økt risiko for UTI, som kan føre til hyppig vannlating og smerte ved vannlating.
 4. Stressinkontinens: Mange kvinner opplever også stressinkontinens, hvor latter, hoste eller tung løfting fører til urinlekkasje. Dette kan forveksles med OAB-symptomer.
Hyppig vannlating pga overaktiv blære rammer mange gravide. Bildet er av en gravid mage

Menn med overaktivitet

Selv om OAB er vanligere blant kvinner, kan også menn få dette problemet. Under kommer spesifikke mannlige årsaksforhold:

 1. Prostataforstørrelse: Godartet prostatahyperplasi (BPH) er en vanlig tilstand blant eldre menn. Det kan føre til hyppig vannlating og svekket urinstrøm.
 2. Prostatakreftbehandling: Behandling for prostatakreft, inkludert kirurgi og strålebehandling, kan føre til OAB-symptomer som en bivirkning.
 3. Medikamenter: Noen medisiner som brukes til å behandle prostataforstørrelse eller prostatakreft, kan påvirke blærens funksjon.
 4. Aldring: Eldre menn har økt risiko for OAB på grunn av aldersrelaterte endringer i blæren og urinveiene (alder øker også risiko hos kvinner)

Dersom du ønsker komme til en vurdering men har flere spørsmål ta kontakt med klinikken.

Marielle Kongsvold