Tidlig oppdagelse av bekkenlåsning symptomer er avgjørende for diagnostisering og prognose. En låsning i bekkenet kjennetegnes ved tap av funksjon og bevegelighet i iliosakralleddet i bekkenstrukturen.

Bekkenløsning symptomer

Dette medfører ofte smerter og muskelspenninger i områder som bekken, seteregion, lyske og lår. Plagene er ofte så store at de påvirker både livskvalitet og dine dagligdagse aktiviteter. I dette innlegget vil vi skrive om de forskjellige symptomene, årsakene og behandlingsalternativene som finnes for bekkenlåsning.

Ønsker du en utredning av dine plager? Skriv litt om dem og send oss en forespørsel her eller ring oss på dagtid på telefon 22 95 11 14.

Bekkenlåsning symptomer: en forklaring

Bekkenet er sammensatt av tre ledd: de to bakre leddene kalles iliosakralledd (på engelsk «sacroiliac joint) ref illustrasjonen under), og så har vi symfyseleddet foran. Sterke leddbånd binder disse sammen.

bekkenets anatomi

Når bekkenet beveger seg, er det alltid et samspill i leddene. Ingen av leddene beveger seg isolert. Dette betyr at en bevegelse i ett ledd fører til bevegelse også i de to andre.

Smerten man kjenner er ofte lokalisert i de bakre bekkenleddene eller symfyseleddet foran. Denne smerten kjennes av pasienten som ved ryggens nederste del, halebeinet, lyskregionen og smertene kan også stråle ned i lårene.

Symptomer på bekkenlåsning

Symptomer på låst bekken kan variere fra person til person, avhengig av årsak og individuelle faktorer. Ofte kan symptomer inkludere smerter og ubehag i bekkenområdet, nedsatt bevegelighet, og strålende smerter til nærliggende områder som sete, lyske og lår.

I noen tilfeller kan smertene bli så intense at vanlige aktiviteter som å gå, stå, sitte eller løfte blir betydelig påvirket. En tidlig forståelse av symptomene vil hjelpe med riktig diagnose og behandling.

Typiske symptomer:

 • Lokale smerter: Oftest rundt bekkenleddet, og de kan være skarpe, stikkende eller verkende.
 • Strålende smerter: Smertene kan stråle ut til seteregion, lyske, og lår.
 • Nedsatt bevegelighet: Stivhet og begrenset bevegelse i bekken og korsrygg.
 • Forverring ved bevegelse: Spesielt brå bevegelser, løft og vridninger kan forverre smertene.
 • Smerter ved inaktivitet: Smertene kan også forverres etter perioder med inaktivitet, som for eksempel etter å ha sittet lenge.
 • Smerter ved belastning: Smertene kan øke ved belastning som løping, hopping eller å bære tungt.
 • Endringer i ganglaget: Noen kan oppleve forandringer i måten de går på grunn av smertene.

Å kjenne til disse symptomene er viktig for å tidlig oppdage at du har problemer med bekkenet, og står i fare for å få en bekkenlåsning. På denne måten kan passende behandling settes igang og du kan unngå unødvendige smerter og komplikasjoner.

Bekkenlåsning symptomer

Årsaker til bekkenlåsning

Mange tror bekkenlåsning bare er noe som skjer med gravide, men sannheten at denne låsningen oppstår like ofte hos både menn og kvinner i alle aldre.

En av hovedårsakene til bekkenlåsning er feilbelastning over en lengre periode. Overbelastningen skjer lettere når bekkenet blir stivt og ikke kan bevege seg som det skal og dermed mister sin evne til å absorbere kreftene som går igjennom det. Det kan komme av at man har sittet eller stått for mye i samme stilling, løftet tungt, eller at man har vært stresset over tid.

Gravide kan oppleve låsninger i bekkenet som resultat av forhøyet stress på bekkenringen og korsryggen pga tyngdeøkning og hormonelle årsaker. Gravide kan også få bekkenlåsning fordi bekkenet blir mer belastet når man bærer på et foster.

Siden bekkenet rent anatomisk er nært korsryggen, kan årsaker til bekkenlåsning smerter være nøyaktig de samme som årsakene til akutte korsryggsmerter.

Liste over årsaker til bekkenlåsning

 1. Feilbelastning: Å sitte, stå eller bevege seg på en måte som belaster bekkenet feil over lengre tid.
 2. Inaktivitet: Å være for lite i bevegelse, sitte for mye.
 3. Stress: Langvarig stress kan føre til spenninger i musklene rundt bekkenet.
 4. Graviditet: Gravide kan få ekstra belastning på bekkenet, noe som kan føre til bekkenlåsning.
 5. Skader: Skader i eller nær bekkenområdet kan også føre til låsning.
 6. Overvekt: Overvekt kan legge ekstra press på bekkenet og lede til låsning.
 7. Akutte bevegelser: Plutselige bevegelser eller vridninger kan føre til at bekkenet låser seg.
 8. Mistrivsel og dårlig ergonomi: Å trives dårlig på jobb eller hjemme, eller å ha dårlig holdning eller arbeidsstilling, kan også føre til bekkenlåsning.

Vurdering og diagnostisering


Når en pasient kommer inn med potensielle symptomer på bekkenlåsning, begynner vi med en omfattende samtale for å forstå dine plager og medisinske historie bedre. Du vil bli spurt om smertenes beliggenhet, karakter, og når de er mest intense. Disste detaljene er viktige å kartlegge for å kunne vurdere videre utredning og behandling.

Deretter utfører vi en grundig klinisk undersøkelse der vi evaluerer:

 • Gangmønster
 • Holdning stående og sittende
 • Leddbevegelighet i rygg og bekken
 • Ortopediske tester av bekkenledd
 • Manuell vurdering av bekkenområdet
 • Muskeltesting (styrke, trykkømhet og fleksibilitet)
 • Test av leddspill og ligamentelastisitet

Du vil som regel bli bedt om å gjøre bestemte bevegelser for å se om de utløser smertene. Dette hjelper med å avgjøre området og typen av låsning eller ubehag.

I noen situasjoner kan det også være nødvendig med en ultralydundersøkelse av muskler og ledd. Ultralyd er en effektiv metode for å visualisere bløtvevstrukturer og kan avdekke eventuelle unormale forhold i musklene, leddene eller andre strukturer i bekkenområdet.

Dette, sammen med eventuelt andre bildediagnostiske tester som røntgen, kan gi et mer komplett bilde av problemet og hjelpe oss å komme til en nøyaktig diagnose og behandlingsplan. NB! Røntgen/MR gjøres ikke dersom du er gravid.

Å samle og analysere all denne informasjonen er viktig for å kunne bestemme om det virkelig er smerter fra bekkenet og ikke andre steder og for å lage den mest hensiktsmessige behandlingsplanen.

Det er av stor betydning at pasienten gir så presis og detaljert informasjon som mulig om smertene og andre symptomer for å sikre riktig diagnose og behandling.

Behandling av bekkenlåsning

En effektiv behandling av bekkenlåsning vi gjør på klinikken er spesifikke manipulasjoner av bekkenleddet, triggerpunktbehandling og tøying av tilknyttet muskulatur.

Disse tiltakene kan ofte gi rask lindring. Pasientene oppfordres til å fortsette med bevegelse, men unngå aktiviteter som forverrer smertene i akutte faser.

Det er viktig å behandle eventuelle andre smerter eller skader i bådekorsrygg og hofteledd for å gjenopprette full funksjon i bekkenet. Behandlingstiltak må tilpasses hver enkelt pasient, avhengig av smertens varighet og intensitet.

Vi på Din Helse har den nødvendige kompetansen til å vurdere hva som er best for deg i ditt tilfelle så ta kontakt om du ikke er underøskt ennå, eller ikke blir bedre av tiltak du nå gjør.

Hva kan man gjøre selv?

Det er anbefalt å gjenoppta normal aktivitet og bevegelse så snart som mulig for å normalisere bevegeligheten i bekkenet. En vanlig ispose kan hjelpe med å dempe smertene i 15-minutters intervaller. Smertestillende og betennelsesdempende medikamenter kan være nyttige i akuttfasen.

Forebygging av bekkenlåsning

For å forebygge bekkenlåsning, bør man være i bevegelse minst en halv time hver dag, variere arbeidsposisjoner og unngå stress. Daglig fysisk aktivitet som går, løping, sykling, svømming, og styrketrening er anbefalt, samt å søke trivsel i hverdagen. Se også liste lengre ned i innlegget.

Bekkenlåsning varighet

Varighet av bekkensmerter eller bekkenlåsning varierer fra person til person og årsaken til bekkenlåsningen:

 1. Svangerskapsrelatert bekkenlåsning: Mange gravide kvinner kan oppleve bekkensmerter på grunn av hormonelle endringer, vektøkning og endringer i kroppens tyngdepunkt. For mange forsvinner disse smertene etter fødselen, men for noen kan de vedvare i uker, måneder eller til og med lenger. Kiropraktikk og osteopati kan hjelpe med smertelindring. Fysioterapi og trening kan hjelpe med rehabilitering.
 2. Skadeindusert bekkenlåsning: Hvis bekkenlåsningen skyldes en skade, avhenger varigheten av skadens alvorlighetsgrad og hvor god almenntilstand og dermed tilhelingskapasitet du har. Med riktig behandling kan noen komme seg etter noen uker, mens andre kan trenge flere måneder.
 3. Uten kjent årsak: Noen mennesker kan oppleve bekkensmerter uten en tydelig årsak. I disse tilfellene kan det være utfordrende å forutsi varigheten. Behandlinger som fysioterapi, osteopati og kiropraktikk vil som regel gi smertelindring. Øvelser kan også bidra til å forbedre tilstanden.

Det er viktig å konsultere en helsefaglig ekspert, som en fysioterapeut eller kiropraktor, hvis man mistenker at man har bekkenlåsning. De kan gi råd om behandling og forventet varighet basert på den enkeltes situasjon.

Gravide ekstra utsatte?

Veldig mange som er gravide og har smerter i bekkenet tror og er redde for at de har tidlig bekkenløsning, men for oss som behandler mange gravide så ser vi at dette ofte ikke stemmer. I de fleste tilfeller også hos gravide komme smerter som regel fra bekkenlåsning eller nedsatt funksjon i bekkenringen eller korsrygg.

Graviditet innebærer mange fysiologiske endringer i kvinnekroppen, og for mange kvinner kan det også medføre bekkenlåsning. Bekkenlåsning symptomer er mangfoldige og kan inkludere smerter, stivhet og nedsatt bevegelighet, spesielt i bekkenområdet.

Smerter og låsing i bekkenet er tilstander som kan være særlig utfordrende for gravide kvinner, ettersom belastningen på bekkenet øker med vekten av barnet.

Gravide med bekkenlåsning

Gravide kvinner med bekkenlåsning møter særskilte utfordringer. For disse kvinnene kan hverdagslige bevegelser som å gå eller stå bli smertefulle. Symptomer ppå bekkenlåsning kan variere fra person til person, men vanligvis inkluderer de smertene som stråler ut i seteregionen, låret og lysken.

Det er viktig at gravide kvinner som opplever slike symptomer på låst bekken, søker kyndig hjelp som kiropraktor eller fysioterapeut for korrekt diagnose og behandlingsalternativer.

Bekkenløsning

Det er også viktig å forstå forskjellen mellom bekkenløsning og bekkenlåsning. Mange tror feilaktig at disse to tilstandene er det samme, men de har forskjellige årsaker og symptomer. Bekkenløsning refererer til en tilstand hvor bekkenleddene blir for løse. Dette skyldes hormonelle endringer under graviditet som gjør ligamentene mer elastiske for å forberede kroppen til fødsel. Dette er ikke begrenset til gravide kvinner, men er vanligst i denne gruppen og blir ofte feilaktig referert til som bekkenlåsning ikke gravid.

Bekkenlåsning, derimot, er en tilstand hvor bekkenleddet mister funksjon og bevegelighet, som kan være resultatet av feilbelastning, inaktivitet, stress eller skader. Det er karakterisert av stivhet og smerter, og det kan være utfordrende å utføre visse bevegelser.

Behandling og forebygging

For både gravide og ikke-gravide, er det ulike behandlingsmetoder tilgjengelige, inkludert spesifikk manipulasjonsbehandling av bekkenleddet, triggerpunktbehandling og tøying av tilknyttet muskulatur. Disse tiltakene, kombinert med bevegelse og tilpasset fysisk aktivitet, kan bidra til å redusere smerter og forbedre funksjon i bekkenet.

Dersom du ønsker finne øvelser mot låsning i bekkenet kan du prøve programmene du finner på Fysioportalen

Hva kan du gjøre selv for å forebygge bekkensmerter når gravid?

 • Vær i bevegelse! Gjerne gå deg en tur utendørs i minst en halvtime om dagen.
 • Unngå stress og velg daglig aktiviteter som du liker og gir trivsel.
 • Varier mellom å stå, gå og sitte. Har du heve/senke pult på jobb må du gjerne bruke den til å variere arbeidsstillinger.
 • Unngå å sitte med beina i kryss. Sitt gjerne med hoftene høyere enn knærne og med føttene godt plantet på bakken.
 • Dersom du sover på siden om natten kan du sove med en stor pute eller ekstra dyne mellom knærne.
 • Om du sover på ryggen kan en god pute under knærne redusere belastning på bekken og korsrygg.

Konklusjon

Bekkenlåsning er en tilstand som rammer mange, inkludert gravide, og det er viktig å kjenne til symptomer og behandlingsalternativer. Gravide med bekkenlåsning trenger spesiell oppmerksomhet og tilrettelagt behandling.

Å vite forskjellen mellom bekkenlåsning og bekkenløsning er også essensielt, da disse tilstandene har forskjellige årsaker og symptomer og krever ulike behandlingstilnærminger. Forebygging gjennom bevegelse, riktig arbeidsstilling og stressreduksjon er sentralt for å unngå disse smertefulle tilstandene.

Video om bekkenlåsning symptomer
Toralf Wollkert Thomassen