Vi tilbyr konkurransedyktig pris på kiropraktor og på våre andre behandlinger som hos osteopat.

Det finnes per i dag ikke en fast kiropraktor pris for oslo som helhet. Derfor er det stor forskjell på pris hos en kiropraktor på klinikk for alle i Oslo og en lokal kiropraktorklinikk i Nord-Norge. Prisene er regulert av hver enkelt klinikk landet over. Her kommer våre priser på kiropraktor (og annen behandling) på klinikken.

Prisliste: 

Førstegangskonsultasjon inkludert behandling: 

Kiropraktor860 kr
Osteopat950 kr
Fysioterapeut850 kr
Førstegangskonsultasjon hos kiropraktor og fysioterapeut T. Thomassen950 kr
Ultralydundersøkelse inkludert rapport1495 kr
Ultralydveiledet injeksjonsbehandling1995 kr
Oppfølgingstime med ultralyd etter injeksjonsbehandling995 kr
Botulinum toxin 1 område2500 kr
Botulinum toxin 2 områder3900 kr
Botulinum toxin 3 områder4900 kr
Botulinum toxin svettebehandling armhuler4900 kr
PRP – Platelet rich plasma3150 kr
Hyaluronsyre2700 kr
StudentrabattVed avtale
Crossfitmedlemskap150 kr rabatt med gyldig medlemskap

Oppfølgende behandling:

Kiropraktor (15 min)560 kr
Kiropraktor/fysioterapeut Thomassen (15 min)650 kr
Osteopat695 kr
Fysioterapi750 kr
Lege1300 kr
Trykkbølge 750 kr
Trykkbølge 2 omr 900 kr
Ultralydundersøkelse, kontroll950kr
Kortisonpreparat490 kr
Sykemelding150 kr
Henvisning150 kr
Journalutskrift 100 kr
Epikrise pr A4 side300 kr
Øvelser PDF/ elektronisk 50 kr
Terminalgebyr 5 kr
Fakturagebyr 100 kr

Dersom det er mer enn 1 år siden sist du var hos oss foretar vi alltid en ny undersøkelse i tillegg til behandling: Dette koster 650 kr hos kiropraktor og 750 hos osteopat og fysioterapeut. Kortisonpreparatet er ikke inkludert i prisen for ultralydveiledet injeksjonsbehandling. Det er legen som under konsultasjonen vil ta avgjørelse om kortison skal brukes eller ikke. Pris er derfor 1300 for konsultasjonetimen med lege og ultralyd, pluss 490 kr dersom det settes injeksjon. Alle botulinum toksin injeksjoner er inkludert preparatet som brukes.

Det er 1 times gratis parkering i P-huset under klinikken

Alle autoriserte kiropraktorer med avtale hos Helfo får 65 til 160 kr i dekning hos NAV.  NB! dette er allerede trukket fra i prisen. For mer informasjon se Helfo sine sider her: Kiropraktor pris

Kiropraktikk er per i dag (august 2020) ikke en del av frikortsordningen.

Les også våre andre innlegg:

Kiropraktor pris
Hva blir prisen til slutt?

Behandling og kiropraktor pris – helsenorge.no

Se hva Helfo skriver på sine egne sider om emnet:

«Helfo utbetaler stønad etter fastsette takster, mens kiropraktoren har fri prissetting. Stønaden frå Helfo ugjer berre ein liten del av dei totale kostnadane for deg som er pasient.

Helfo gir ein stønad på 148 kroner for førstegongs undersøking, deretter 68 kroner for kvar av dei andre behandlingane du har krav på refusjon for. Desse skal automatisk trekkast frå rekninga du får frå kiropraktoren. Helfo gir stønad til behandling av muskel- eller skjelettplager hos kiropraktor

Betaling for behandling i utlandet

Dersom du vil til få utført undersøking eller behandling hos kiropraktor i EU/EØS-området, kan du ha rett til å få refundert noen av utgiftene dine.

Undersøkelse hos kiropraktor

Når du kjem til ein kiropraktor fortel du med eigne ord kva problemet er. Då vil kiropraktoren stille nokre spørsmål for å finne ut korleis symptoma heng saman og kva  årsaken til problema kan vere.

Kiropraktoren kan også spørje deg om eventuelle

 • sjukdommar og skader du har hatt før
 • medisinar du tek
 • belastningar i heimen og på arbeidsplassen din

Kiropraktoren vil sjekke kor godt du kan bevege ledd og musklar, og om nervesystemet fungerer som det skal. I tillegg vil kiropraktoren leite etter smertekjelder i kroppen din og sjekke om nokre av ledda dine har låst seg.

Behandling hos kiropraktor

Kiropraktorar er ofte forbundne med leddmanipulasjonsbehandling, men kiropraktorar nyttar varierte behandlingsmetodar som

 • behandling av blautvev
 • heimmeøvingar
 • trykkbølge
 • behandling med nål

Det finnes fleire oversiktsstudiar som peikar på ein klinisk effekt av manipulasjon av mellom anna

 • ryggsmerter
 • nakkesmerter
 • hovudpine
 • astma
 • svimmelheit
 • sengevæting
 • kolikk hos spedborn

Derimot manglar det framleis studiar som syner at denne behandling er betre enn andre manuelle behandlingsformer. I tillegg er fleire studiar utført på små grupper, og det er vanskelig å trekke generelle konklusjonar av resultata.

Norske forskingsinstitusjonar og europeiske forskingsgrupper har publisert retningsliner på behandling av fleire av diagnosane der behandlinga ser ut til å ha en viss klinisk effekt.

Tilvising til kiropraktor

Du treng ikkje tilvising (henvisning) frå lege for å få behandling hos kiropraktor og deretter rett til stønad frå Helfo.

Kiropraktoren kan vise deg vidare til legespesialist, røntgen og fysioterapeut.

Kiropraktoren kan òg gi sjukemelding i ein periode på inntil 12 veker.

Utdanning og krav til kiropraktorar

​Kiropraktikk er praktisert i Noreg sidan 1922, og er per i dag ein del av primærhelsetenesta.  Kiropraktorutdanninga er ikkje tilgjengeleg  i Noreg, men er i nokon land ei femårig universitetsutdanning på mastergradsnivå, etterfølgt av eitt år obligatorisk turnusteneste hos ein godkjent kiropraktor.

Kiropraktorar er som anna helsepersonell i Noreg bunde av kravet om at arbeidet deira er fagleg forsvarleg, slik det er omtala i helsepersonelloven og kiropraktorforskrifta.

I Noreg må ein vere autorisert av Helsedirektoratet for å kunne kalle seg kiropraktor»

For mer informasjon følg lenken: https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-kiropraktor

Hva koster en kiropraktortime?

Timeprisen er bestemt av hver enkelt klinikk eller kiropraktor. Derfor er det smart av deg om du forhører deg om prisen. I Oslo ligger en behandling på 15 minutter på alt fra 400-750 kr. På vår klinikk koster det 535 kr (2022) for en kiropraktorbehandling, men vi har rabatterte priser for studenter (100 kr lavere)

Hvor lenge varer en kiropraktortime?

Første konsultasjonstime varer i 30-45 minutter, der vi går grundig gjennom dine behov. Deretter kan en oppfølgingstime vare mellom 15-25 minutter.

Kan man få frikort hos kiropraktor?

Dessverre ikke ennå. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningen. Dersom du har frikort kan du få studentpris på behandling på vår klinikn dersom du har oppnådd frikort annet sted. NB! det er opp til den enkelte kiropraktor på klinikken å gi denne rabatten, og ingen rett du kan kreve. Ring oss på 22 95 11 14 for flere spørsmål.

Toralf Wollkert Thomassen