Din Helse har nå inngått avtale med Euro Accident helseforsikring. Gjennom deres forsikring kan du få behandling på våre klinikker.

Euro Accident (EA) helseforsikring kombinerer forsikring med helseforebyggende tjenester, for å skape trygge, friske ansatte med god livskvalitet. Vi har bred kompetanse innen forsikring og helse, og jobber tverrfaglig for å kunne skreddersy løsninger som gir best mulig hjelp. Vi tenker helhetlig, og vet at det å komme inn tidlig med rask og riktig hjelp vil begrense utviklingen av sykdom og plager.

Vårt fokus er å hjelpe de ansatte til å opprettholde god livskvalitet og å holde seg i arbeid. Målet er at de skal oppleve å ha en meningsfull hverdag, yte best mulig på jobb og samtidig ha overskudd til et godt privatliv. Har de ansatte det bra går bedriften bra

Konsernsjef Thomas Petersson

Behandligsforsikring kan kun brukes på utvalgte klinikker i Oslo, vi er en av 3 klinikker i Nydalen/Sagene/Bjølsen/Storo området med avtale.

Euro accident helseforsikring sin logo

Fakta om Euro Accident helseforsikring

Dette er et forsikringsselskap som ble stiftet i 1996 i Växjö, Sverige. Den norske avdelingen startet opp i Norge i 2020.

Selskapet forsikrer over 400 000 mennesker i Skandinavia, omsetter for nær 2 milliarder svenske kroner i årlig, og har over 380 ansatte i Sverige, Norge og Danmark. Euro Accident har en Financial Strength Rating ”A− Excellent” av kredittrangeringsinstituttet AM Best.

Selskapet spesialiserer seg på personalforsikringer og helseforsikring. Våre forsikringer formidles via meglere og kjøpes av bedrifter og organisasjoner til deres ansatte.

Eieren

Euro Accident Life Insurance AB eies av EAL Insurance AB, som igjen eies av det svenske investeringsselskapet Impilo AB.

Impilo forvalter mer enn 3,5 milliarder svenske kroner i kapital fra nordiske og internasjonale investorer. Større investorer inkluderer Goldman Sachs Asset Management, Third AP Fund og TryghedsGruppen.

Fokus for investeringene er nordiske helsevirksomheter med virksomhet innen legemidler, medisinsk teknologi, helsetjenester, omsorgstjenester eller andre helserelaterte områder. I tillegg til Euro Accident inkluderer porteføljeselskapene selskaper som Cavidi, Ferrosan Medical Devices, Humana, Immedica Pharma, NutraQ og The Fertility Partnership.

Euro Accident og Impilo har den samme sterke overbevisningen om å kunne bidra til en bedre verden, ved å skape forutsetninger for at mennesker skal kunne leve et sunt og bærekraftig liv. Impilo [im’pi: lo] betyr helse på de afrikanske språkene Zulu og Xhosa. Les mer på impilo.se.

Trygghet for deg som ansatt

Med EA sin behandlingsforsikring får du rådgivning, behandling og operasjon i det private helsevesen innen gitte tidsfrister. Det å vite at du som ansatt enkelt og raskt kan få hjelp når du trenger det, bidrar til trygghet i hverdagen. Her er godene du får av EA:

  • Vurdering hos spesialist på privat klinikk/sykehus innen 10 virkedager
  • Tilgang til Helsetelefonen 24/7
  • Onlinelege
  • Garantert operasjon ved behov innen 10 virkedager
  • Fysikalsk behandling på godkjente samarbeidsklinikker

Passende tidspunkt for behandling avtales mellom vårt kundesenter og den ansatte, for å gi forutsigbarhet i når og hva som skjer videre. Behandlingsforsikring er et ettertraktet ansattgode.

Trygghet for deg som arbeidsgiver

Å investere i menneskene du jobber med, er det samme som å investere i egen bedrift. Ansatte som plages med sykdom, smerter eller bekymringer blir ikke nødvendigvis sykmeldte, men kan få vansker med å produsere fullt på jobben.

En ukes sykefravær anslås av Sintef i gjennomsnitt å koste bedriften 15 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader. Fravær gir også en økt belastning på de øvrige ansatte.

Behandlingsforsikring er med på å skape Holdbare medarbeidere, redusere risiko for produksjonstap og unngå økte kostnader. Rask behandling av ansatte kan bidra til å redusere sykefravær og begrense utvikling av tilleggsplager.

Kan jeg bruke helseforsikring på hvilken klinikk som helst?

Det er ikke alle klinikker som har avtaler med forsikringsselskapene som vi har. Ta derfor kontakt med klinikken i forkant for å høre om du kan gå dit.

Hvor kan jeg få behandling med Euro Accident helseforsikring?

Euro Accident har avtaler med klinikker landet over, men det er utvalgte klinikker som har avtalen. Ta kontakt med EA for så vil de hjelpe deg til nærmeste klinikk som har en avtale.

Er helseforsirkring som dekker behandling noe jeg må tegne utenom vanlig forsikring?

Ja. En helseforsikring er en ekstra forsikring som ikke er bakt inn i andre forsikringer. Dersom du er ansatt i en privat bedrift er det stor sjanse for at du er dekket via bedriften. Jobber du i stat eller kommune er sjansen stor for at du må dekke dette ut av egen lomme.

Toralf Wollkert Thomassen